ابعاد جهانی انسان شناسی ایران: گفتگویی با مایکل فیشر

مازبار لطیفیان ترجمه جبار رحمانی

متن حاضر گفتگویی است با مایکل فیشر، استاد انسان شناسی و مطالعات علم در ام.آی.تی. او از نسل انسان شناسانی است که در دهه های 1960 و 1970 به ایران رفت تا رساله تحقیقی اش را انجام بدهد. در نتیجه تحولات پس از انقلاب اسلامی، روابط میان ایران و آمریکا قطع شد و همین مساله موجب دشواری ادامه این پژوهش ها در ایران شد. در ادامه، این مقاله کوشش خواهد کرد تا با کاوش این دوره زمانی اخیر امکان طرح بحث مفیدی در این باره را فراهم کند. این مقاله به طور خاص در صدد غتی کردن مباحث مربوط به جنبه های جهانی تولید دانش با نگاهی مردم نگارانه به دوره اخیر انسان شناسی ایران است. برای خواندن کل گفتگو در اینجا کلیک کنید.
این گفتگو ابتدا در فصلنامه انسان شناسی جهاد دانشگاهی دانشکده عبوم اجتماعی دانشگاه تهران شماره 4 بهار 1378 منتشر شده است و سردبیر آن را برای تجدید انتشار در اختیار انسان شناسی و فرهنگ قرار داده است.

دوست و همکار گرامی
چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه انجمن ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید،لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد.
کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند:

شماره حساب بانک ملت: 117360766
شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66
شماره کارت: 7634-4916-3372-6104
به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

رحمانی، جبار / معاونت پژوهشی و آموزشی

مطالب نویسنده