فصلنامه معماری و فرهنگ ،شماره 38 ، سال یازدهم

گروه کتاب و رسانه

ویژه بافت در معماری ، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی ، زمستان 1388
 ارتباط میان فرهنگ و معماری را با دقت در تعریفی که کلاید کلاکهون Clyde Kluckhohn) )، انسان شناس کلاسیک امریکایی از فرهنگ ارائه می دهد می توان دید ، او فرهنگ را اینگونه تعریف می کند:
 " فرهنگ را می توان آن بخشی از محیط  دانست که آفریده دست انسان است"
بنابراین معماری به عنوان بخشی از محیطی که توسط انسان ساخته میشود خود حاصل نکات و پندارهای مذهبی ،ارزشی ،هنری واجتماعی....... زیادی است ،این نکته را یورگ گروتر معمار و اندیشمند آلمانی نیز در کتاب" زیبا شناختی در معماری" اشاره می کند ، آنجا که می گوید : "هر جامعه ای با هر سیستمی که اداره شود و هر نوع ایدئولوژی که بر آن حاکم باشد دارای اهداف و آرمانهای خاص خود است و وظیفه اصلی  فرهنگ ، نمایش این ایده های ذهنی بوسیله نمود اشکال عینی است. در فرآیند این استحاله معماری نقش اساسی دارد (.......) هر معماری به عنوان جزیی از فرهنگ ، وظیفه دارد اندیشه ای را از طریق شکل ظاهری خود عینیت بخشد و به این ترتیب نمودی خواهد بود برای سنجش فرهنگ "  
بنابرآنچه گذشت معماری هر ملتی  بعنوان بخش مهمی از فرهنگ مادی آنها خود عصاره و نمود عینی فرهنگ معنوی ایشان است.
 فصلنامه معماری و فرهنگ که توسط دفتر پژوهشهای فرهنگی منتشر می شود توانسته است گام رو به جلوی در جهت تقویت نگاه به معماری بعنوان یک محصول فرهنگی بر دارد.
فصلنامه ادواری معماری و فرهنگ به سر دبیری و مدیر مسئولی دکتر حسین سلطانزاده منتشر می شود و اساتیدی چون ایرج اعتصام ،سید حسین بحرینی ، سید محسن حبیبی ، داراب دیبا و ناصر فکوهی ..... شورای علمی آن را تشکیل می دهند. این نشریه در هر شماره به موضوعی خاص می پردازد در این شماره  که سی و هشتم شماره از آن است به موضوع " بافت در معماری " اختصاص یافته است.
در زیر عناوین مقالات نشریه و نویسنده آنها  آورده می شود:
     یادداشت سردبیر / از بدنه تا پوسته
    
      پوسته، رویه، مصالح
کریستین اسکیتیش  مترجم:هاید ه هادوی

    

    
      نگاهی نو در بهکارگیری پوستههای ساختمانی از بدنه های اقلیمی تا زیبایی شناختی
نیوشا برج سفیدی   

    

    
      دگردیسی نما از دوره مدرن تا دوره معاصر(فرامدرن)
سید عطاا... طاهایی    
    

    
      بازتاب فرهنگ و نوگرایی در پوسته ساختمان: بازسازی بازار سانتا کاترینا و پاویون اسپانیا در ژاپن
رافائل دیز بارنادا  مترجم:حسین سلطانزاده

    

    
      سنگ، همزاد معماری
ارغوان دانشیان   

    

    
      چوب در معماری
سارا میر رضوی    

    

    
      نمای آلومینیوم
نسیم چیتسازان   

    

    
      اندود نمای ساختمان
نسیم ایرانمنش   

    

    
      نماهای زنده(سطوح سبز)
سمیه یادگاری   

    

    
      بافت نوری
بهناز فرهی بوزنجانی   

    

    
      سیر تحول نماهای چینهای و خشتی درمعماری ایران
ماندانا یوسفی    

    

    
      شگفتیهای بتن
مهرداد متین   

    

    
      عمارت را از نو بنگریم: بررسی جنبه های کارکردی، تاثیر گذاری و ساختاریِ ظاهر یک ساختمان
ورنر لانگ  مترجم:سعید خاموش

    

    
      نقش بافت و کفسازی در ادراک محیطی نابینایان
محمد امین خجسته قمری   

    

    
      پوسته ساختمان، برای تولید گرما و انرژی
رولاند کریپونر   مترجم:ماهان حقیقی

    

    
      طراحی تجربه های نو : کشف پتانسیلهای هویت معماری در عصر مصنوعات
مترجم:ندا ضیاء بخش
    

    
      نقش تاثیرگذار بافت در معماری
مهتاب پوراصغریان   

    

    
      مجسمه به مثابه نما
سمیه اسدی قجرلو   

    

    
      تزیینات معماری و بازتاب آن در نقاشی ایران
راضیه دوستی   
    
    
زیبایی های معماری ایران         
     مسجد جامع عتیق شیراز، از عالم واقع تا عالم خیال
حسین سلطان زاده   


آدرس وب سایت دفتر پژوهش های فرهنگی
http://www.iranculturestudies.comتهیه وتنظیم: موسی الرضا  غربی
rezagharbi@yahoo.com

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی