عکس های تاریخی (7): خمرهای سرخ در کامبوج (1975-1978)

گروه کتاب و رسانه

یکی از تبعات جنگ های استعماری در آسیای جنوب شرقی که از ابتدای قرن بیستم تا دهه 1990 ادامه داشتند و در آنها ابتدا دولت فرانسه و سپس ایالات متحده آمریکا درگیر بودند و میلیون ها تن را به کشتن دادند، به قدرت رسیدن گروه های فاشیستی  و کمونیستی در این مناطق بود . یکی از این گروه ها، خمرهای سرخ بودند که  گرایش کمونیستی افراطی و مائوئیستی داشتند. خمرهای سرخ پس از جنگ های  چریکی در نیمه دهه 1970 یعنی درست زمانی که آمریکا پس از شکست در ویتنام در حال خالی کردن این منطقه بود، در 17 آوریل 1975  قدرت را در کامبوج به دست گرفتند. رهبر آنها فردی به نام پول پوت بود که تحصیلکرده فرانسه بود. خمرهای سرخ به محض رسیدن به قدرت یک ایدئولوژی فوق العاده خشونت آمیز را به اجرا گذاشتند که با تخلیه شهرها آغاز شد. دلیل آن بود که آنها شهرها را مراکز فساد امپریالیستی می دانشتند. بدین ترتیب میلیون ها تن از ساکنان پنوم پن ، پایتخت  و سایر شهرها،  به زور و در بدترین شرایط به روستاها و در واقع اردوگاه های کاراجباری منتقل شدند و در آنجا بدون دریافت مزد از آنها بیگاری کشیده شده و دائما در کلاس های اجباری ایدئولوژیک شرکت داده می شدند.  در طول تقریبا چهار سالی که خمرهای سرخ بر سرکار بودند تمام روشنفکرانی را که نتوانسته بودند از کامبوج فرار کنند را کشتند زیرا معتقد بودند تمام روشنفکران و همه افراد تحصیلکرده، «نوکران امپریالیست ها» هستند . افزون بر این، هر کس در کوچکترین مظان اتهام به گرایش به  امپریالیسم و غرب قرار می گرفت بی درنگ دستگیر، شکنجه و اعدام می شد.  بیلان این حکومت هولناک، نزدیک به دو میلیون نفر کشته(تقریبا یک سوم کل جمعیت) و صدها هزار پناهنده  به کشورهای همسایه بود.  کشترا جمعی  کامبوج را باید یکی از بزرگترین نسل کشی های قرن بیستم به نسبت جمعیت این کشور، در قرن بیستم  و در کل تاریخ بشریت دانست.  در سال 1978، کشور ویتنام زیر فشار شوروی، کامبوج را اشغال و خمرهای سرخ را از حکومت بیرون راند. خمرها به جنگل ها پناه بردند و به جنگ چریکی خود ادامه دادند.  ویتنام تا سال 1989 در کامبوج باقی ماند و سپس حکومت جدیدی زمام امور را در این کشور به دست گرفت. اما جنگ با خمرهای سرخ تا آتش بس سال 1991 ادامه یافت.  رهبران خمرها از جمله پول پوت سرانجام دستگیر شدند و محاکمه آنها هنوز در ابتدای دهه 2010 در جریان است.  

برای مشاهده عکس ها در زیر کلیک کنید:

قتل عام ارمنیان (1915-1916)
http://www.anthropology.ir/node/6243

کودتای شیلی(1973)
http://www.anthropology.ir/node/6179

جنگ داخلی اسپانیا
http://www.anthropology.ir/node/6163

هیتلر و هیندنبورگ(1933)
http://www.anthropology.ir/node/4500

شروع اقدامات نژادپرستانه در آلمان(1933)
http://www.anthropology.ir/node/4502

انقلاب فرهنگی در چین(1966-1968)
http://www.anthropology.ir/node/4504

 

 

 

 

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 6276.doc884 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی