بررسی خانقاه درویش های قادری روستای تم تم کرمانشاه

فردين منصوري

مقدمه:
در مورد بررسی خانقاه و موضوعات مربوط به دراویش همین قدر کافی است که دقت کنیم خانقاه ها درتاریخ این سرزمین گاه اوج گرفته اند و به شکل نهاد مهم و رسمی در جامعه عملکرد داشته اند و گاه به حاشیه رانده شده و حتی سرکوب شده اند. همین مساله که خانقاه ها گاه محل تبلور قداست بوده و گاه نماد خروج از دین تلقی شده اند، بیانگر اهمیت موضوع است. دراویش چه کسانی هستند،چه می گویند،چگونه فکر می کنند؟ خانقاه ها چه مکان هائی هستند و چه کارکردهایی دارند؟ سئوالاتی است که بایستی به آن پاسخ داد.
کلید واژگان: درویش‏-خانقاه-مکان مذهبی -روستای تم تم

برای خواندن این تحقیق در زیر کلیک کنید:

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 5802.doc210.5 KB