برگزیده ای از مقاله های استیس

گروه کتاب و رسانه

  برگزیده ای از مقاله های استیس، والتر ترنس استیس، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، چاپ دوم 1380، انتشارات هرمس
استیس فیلسوف آمریکایی انگلیسی تبار است. وی از معدود نویسندگان فلسفی است که در تمام نوشته هایش مفاهیم و مسائل پیچیده ی فلسفی را به زبانی ساده و قابل درک برای مردم عادی مطرح می کند.
در سال 1941 او به عنوان نویسنده ی بهترین کتاب غیرداستانی برای خواننده ی عمومی شناخته شد. استیس به حذف فاصله ی بین جامعه(مردم عادی و غیرمتخصص) و عرصه ی تفکر معتقد بود و همواره از دشوارگویی و فضل نمایی در آثار فلسفی انتقاد می کرد. او در یک مقاله نوشته است: «هر چه ساز و برگ فکری فرد ناچیزتر باشد، در کاربرد فنون و شگردها بیشتر خودنمایی می کند.» این دیدگاه او مورد تمسخر بسیاری نویسندگان فلسفی و... قرار گرفته بود.
وی بر این باور بود که تغییر و تحول در جامعه زمانی ممکن است که اندیشه ها و نگاه های گوناگون ، به سادگی در دسترس مردم قرار گرفته باشد و مهم است که مردم نظرهای جدید را درک و شناسایی کنند. ازدیدگاه وی شأن فرضیه های کوپرنیک ، گالیله، نیوتون و... در این است که توانسته اند نگرش عمومی و «اذهان جماعت های انسان متمدن» را تغییر دهند و فقط معطوف به اذهان چند متخصص نشده اند.
به طور کلی در باور استیس، جوامع برای پویایی و پیشرفت نیاز به همگانی کردن علوم دارند.
کتاب برگزیده ای از مقاله های استیس، تعدادی از مقالات استیس را گردآوری نموده است که به این مسئله و مسائل دیگر می پردازند و سبک نوشتارهای ساده و مردم پسند استیس را نشان می دهد.  جایگاه علم در جامعه و فرهنگ انسانی و رابطه ی علم با ارزش ها و اخلاق از جمله مباحثی است که در این کتاب مطرح شده است.
بخش های مختلف این کتاب عبارتند از :
پاره ی یکم: درباره ی علم و فلسفه.... امتیازطلبی اهل علم، مردم پسندی نویسنده – علم و تبیین – تبیین در علم و در فلسفه – علم و جهان خارج – جایگاه فلسفه در فرهنگ انسانی
پاره ی دوم: درباره ی ارزش ها.... شناخت ارزش ها – خرد و حکومت، بحثی در ارزش های حکومت دموکراسی
پاره ی سوم: درباره اخلاق.... علم و اخلاق – مبنای اخلاق ملت ها

تلفن: 88795674

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی