فلسفه هنر و زیبایی شناسی

گروه کتاب و رسانه

فلسفه هنر و زیبایی شناسی؛ تالیف جان هاسپرز و راجر اسکراتن؛ ترجمه دکتر یعقوب آژند؛ 1379؛ انتشارات دانشگاه تهران
این کتاب در دو بخش فلسفه هنر و زیبایی شناسی، توسط دو نویسنده متفاوت نوشته شده است.
در بخش اول کتاب، جان هاسپرز، در مقوله فلسفه هنر به مباحثی چون تفسیر و تاویل هنر، رسانه ها و واسطه های هنر و طبقه بندی هنرها از منظر این رسانه ها می پردازد و هنرها را به پنج طبقه تقسیم می کند. وی مبحث اختلاف هنرها براساس رسانه ها و بازنمایی در هنرها و بیان در آنها را نیز مورد توجه قرار می دهد.
بخش دوم کتاب مربوط به زیبایی شناسی است. اگرچه زیبایی شناسی را شناخت فلسفی هنر تعریف کرده اند، ولی تعریف دقیق آن کار بسیار مشکلی است. سوالات اصلی زیبایی شاسی را می توان در این چهار پرسش خلاصه کرد:
1.    «هنر» چیست؟
2.    چگونه باید به قضاوت در حوزه هنر بپردازیم؟
3.    هنر باید چگونه باشد؟
4.    ارزش هنر در چیست؟
راجر اسکراتن در بحث مربوط به زیبایی شناسی به بررسی ماهیت و میدان زیبایی شناسی، اثر هنری و مولفه ها و روابط خاص عناصر آن، ذوق و نقد و سجش و سیر تحول زیبایی شناسی را در غرب بررسی می کند.
برای آشنایی بیشتر با نویسندگان کتاب:
http://www.roger-scruton.com/
http://johnhospers.com/

فهرست مطالب
بخش اول – فلسفه هنر – جان هاسپرز
فصل 1. شناخت ویژگی ها
فصل 2. تفسیر و تاویل هنر
فصل 3. رسانه های هنر
فصل 4. طبقه بندی هنرها بر طبق رسانه های آنها
فصل 5. اختلاف هنرها بر طبق رسانه آنها
فصل 6. هنر به مثابه تقلید
فصل 7. هنر در مقام طرز بیان
فصل 8. هنر و فرم
فصل 9. نظریه های عملی هنر
بخش دوم – زیبایی شناسی – راجر اسکراتن
فصل 1. ماهیت و میدان زیبایی شناسی
فصل 2. اثر هنری
فصل 3. ذوق، نقد و سنجش
فصل 4. گسترش زیبایی شناسی غرب
فصل 5. زیبایی شناسی مارکسیستی
فصل 6. زیبایی شناسی در شرق
واژه نامه

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی