سرآغاز

امام رضا(ع)

گروه کتاب و رسانه
Ketab- Emam reza.jpg

امام رضا(ع)/ محمد رضا ناجی/1378
دفتر پژوهشهای فرهنگی ، مجموعه کتابهایی با عنوان "از ایران چه می دانم؟" را در حوزه های  مختلف ایران پژوهی به چاپ رسانده است که کتاب "امام رضا(ع)" از این مجموعه است.

کتاب حاضر به تاریخچه زندگانی امام رضا (ع) هشتمین امام شیعیان می پردازد و حوادث و نحله های فکری و سیاسی آن دوران و نحوه برخورد امام رضا(ع) با حوادث و مذاهب و فرق گوناگون را مورد تحلیل قرار می دهد. شاید مهمترین حادثه ی سیاسی دوران زندگی امام رضا (ع) ، واگذاری ولایتعهدی خلافت از جانب خلیفه یعنی مامون به ایشان باشدکه در تمام طول خلافت خلفای اموی و عباسی اتفاقی بی سابقه بود. این کتاب می کوشد که این مساله ی سیاسی و شخصیت مامون و چگونگی شهادت امام رضا(ع) را مورد واکاوی بیشتر قرار دهد و زوایای تاریک آن برهه از تاریخ را روشن کند.
فهرست کتاب:
فصل یکم.امامت هشتمین امام
1.نام و نسب
2.امامان و جنبش های شیعی در برابر عباسیان
3.امامت حضرت امام رضا(ع)
4.جنگ خلافت میان امین و مامون
5.جنبشهای علویان در روزگار مامون
6.فراخواندن امام رضا(ع)
 
فصل دوم.قدمگاه امام در ایران
1.از مدینه تا خوزستان
2.امام در فارس و ولایت های مرکزی
3.خراسان مقصد امام رضا(ع)

فصل سوم.ولایتعهدی امام رضا(ع)
1.انگیزه ها و اهداف طرح مساله ولایتعهدی
2.واگذاری ولایتعهدی
3.عهدنامه ولایتعهدی
4.جشن ولایتعهدی
5.مخالفت و شورش در بغداد

فصل چهارم.شهادت امام رضا(ع)
1.رهسپار شدن مامون از مرو
2.کشته شدن فضل بن سهل
3.چگونگی و زمان شهادت

فصل پنجم.امام رضا(ع) و آموزه های دینی
1.فضای فکری و فرهنگی در زمان امام رضا(ع)
2.امام ، قرآن و مسائل فقهی و اعتقادی
3.امامت از دیدگاه امام و رویارویی با فرقه های غالی

فصل ششم.شخصیت سیاسی،شیوه زندگی و سلوک دینی
1.شخصیت سیاسی
2.روش زندگی
3.مناظره های علمی

فصل هفتم.آثار مکتوب امام و امام در آیینه شعر و ادب
1.تالیفات
2.شعر و ادب
3.چهل حدیث از امام
4.مدایح شعرا درباره امام رضا(ع)
5.مراثی درباه امام رضا(ع)

فصل هشتم.مرقد مطهر امام در ایران
1.آرامگاه امام در روزگار عباسیان
2.تاریخچه آرامگاه از یورش مغولان تا دوره صفویه
3.رسمیت یافتن تشیع و توجه به آرامگاه امام
4.زیارت

Email:crb@iranculturestudies.com

Share this
تمامی حقوق این پایگاه برای «انسان شناسی و فرهنگ» محفوظ است.