واژگان لَکان

گروه کتاب و رسانه

واژگان لَکان ، ژان پیر کِلِرُو ، ترجمه ی کرامت موللی ، نشر نی ، 1385
واژه نامه ی لکان، نوشته ی ژان-پیر کِلِرُو "تاملات و تقریرات لکان را با توجه به مسئله ی بغرنج اخلاق در نظر گرفته و ره آورد بدیع او را در مورد چنین مسئله ی حاد فلسفی مورد بررسی قرار داده است." (12-موللی)
کرامت موللی پس از گفتاری درباره ی رابطه ی روان کاوی و فلسفه در ابتدای کتاب ، به ترجمه ی این کتاب پرداخته است و این کتاب را یک کتاب مرجع همانند یک فرهنگ لغات و همواره قابل مراجعه و استناد می داند.
برخی از واژگان لَکان به توضیح کلرو در این کتاب:
-    آروزمندی
-    احساس گناه
-    اصل لذت
-    ادیپ
-    اضطراب
-    تن از هم پاشیده
-    حرمان
-    حفره، خلاء
-    حقیقت
-    درون فکنی
-    رانش
-    ریاضیات
-    ساحت رمز و اشارت
-    ضمیر ناآگاه
-    علامت زبانی
-    عوارض نفسانی
-    مرگ- رانش مرگ
-    مطلوب مطلق
-    نقض نام پدر
-    و...

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی