در قدمتِ پیشگوئیِ آخرالزّمانیِ زرتشتی(1)

مری بویس ترجمه حنيف رحيمي

بخش اول
یاد آور می شود که «پیشگوئی آخرالزمانی»(Apocalyptic)، تنها کلمه ای دیگر برای «مکاشفه» (revelation) و پیشگویِ آخرالزمان (َapocalyptist) برای «کاشف» (revealer) است. بنابراین اصولا پیشگویی ومکاشفه ی آخرالزمانی یکسان هستند. پیشگویی در لغت به عنوان اظهار و بیان دانشی که از طریق قوای ذهنی معمولی نمی توان دریافت کرد ولی یا از طریق مکاشفه از سوی خدائی یا توسط دیگر نیروهای وابسته به پیشگویی ذاتاً  در خود پیشگو کسب می شود. در طول حوادث تاریخ تمایزی توسط محققینِ ادبیات مقدسِ یهودی مابین وحی باستانی و پیشگوییِ آخرالزمانیِ متاخر صورت گرفت. مورد اخیر در دوره ی بین عهدین شکوفا شد. و در سنت یهودی این پیشگوییِ آخرالزمانی بوده است که گفته می شده « اولین چیزی بود که عقیده ی بزرگِ اینکه همه ی تاریخ ، همانند انسان، روحانی و کیهان شناختی، یک واحد است... پیشگوئیِ آخرالزمانیِ کلی به صورتِ فشرده از تاریخ جهان و انسان،ریشه ی شر، خط سیر آن، و ویرانی اجتناب ناپذیر، و کمال نهایی همه ی چیزها».

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

دوست و همکار گرامی
چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه انجمن ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید،لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد.
کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند:

شماره حساب بانک ملت: 117360766
شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66
شماره کارت: 7634-4916-3372-6104
به نام آقای رضا رجبی