فرهنگ‎نگاره‎ای نمادها در هنر شرق و غرب

...

فرهنگ‎نگاره‎ای نمادها در هنر شرق و غرب،  جیمز هال، ترجمة رقیه بهزادی، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ سوم 1387،  433 ص.
رمزپردازی یا نمادگرایی یک ابزار دانش کهن و قدیمی‎ترین و اصولی‎ترین بیان مفاهیم است. نمادگرایی در طی زمان‎ها و قرون به دست آمده و در تفکرات و رؤیاهای نژادهای مختلف جا گرفته است و در فراسوی مرزهای ارتباطی جای دارد. نما، اندیشه را برمی‎انگیزد و انسان را به گسترة تفکر بدون گفتار رهنمون می‎شود و این ترجمان کوششی است جهت دست‎یابی و تجسم مفاهیمی که از ورای ابهامات انسان را احاطه کرده است؛ برخلاف علامت (signe) که یک نشان قراردادی است و عین و ذهن نسبت به هم بیگانه‎اند.
جیمز هال در این کتاب به بررسی زبان نمادها در هنر می‎پردازد و نشان می‎دهد که چگونه اشیای آشنا و معمول در نقاشی، طراحی و تندیس‎سازی غالبا مفهوم عمیق‎تری دارند. تعبیر این زبان، بررسی بسیار جالب‎توجهی است. در این فرهنگ که حاوی حدودا 600 تصویر نیز است ابزار مهمی برای دانشجویان هنرهای شرقی و غربی، به ویژه در زمینة بررسی‎های تطبیقی، است. همچنین راهنمایی ضروری برای دیدارکنندگان از موزه‎ها و تالارهای هنری می‎باشد.

فهرست کتاب:
پیشگفتار مترجم
یادداشت
پیشگفتار
نمادهای انتزاعی
جانوران
هنرهای دستی
زمین و آسمان
بدن و جامة آدمی
گیاهان
پیوست 
 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی