مارتین هایدگر

فرهاد محرابی

نوشتار حاضر به عنوان تحقیقی کلاسی در قالب درس نظریه انسان شناسی انجام شده است. هر چند در نگاه اول پرداختن به هایدگر و نظام فلسفی اش در قالب این درس غیر معمول به نظر میرسد، و پرداختن به آن خصوصاً در جو فلسفه زده علوم اجتماعی امروز ایران می تواند به راحتی تن دادن به مد فکری روز تعبیر شود، اما من به تمامی به این امر باور دارم که در حوزه علوم اجتماعی نمی توان از التفاتی هر چند جزئی نسبت به حوزه های دیگر خصوصاً فلسفه و تاریخ بی نیاز بود، به ویژه در مورد فلاسفه ای چون هایدگر که نفوذ اندیشه هایش بسیاری از مرزهای سنتی اندیشه را درنوردیده و در بسیاری از حوزه ها تأثیرگذار بوده است. هر چند خود را کاملاً از فضای معرفتی امروز ایران جدا نمی دانم و به تأثیر گرایش غالب در آن بر خود واقفم اما به هیچ عنوان در اهمیت اشراف بر کلیت تفکر معاصر برای پیشبرد علوم اجتماعی، تردید ندارم.

متن کامل این مطلب را در فایل ضمیمه بخوانید.

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی