سرآغاز

پرونده ی «روشنفکری»

sartre.jpg

روشنفکری موقعیتی متناقض است: جایی در بین قدرت و ضد قدرت، حضور در قدرت از خلال مهارت های فکری و رقابت و تقابل با آن از خلال اراده به قدرتی دیگر . از این رو روشنفکری در همه جوامع مدرن  بحثی همواره مورد مناقشه بوده است و زمانی که به جامعه ای در حال گذار چون جامعه خود می رسیم که هنوز در میان بازمانده های  گذشته سنتی خویش و آینده ای که به آن چشم دارد در نوسان است، موضوع  پیچیده تر می شود. در این پرونده برخی از مطالب «انسان شناسی و فرهنگ» درباره روشنفکری و مسائل آن به ویژه در ایران گرد آمده اند.

1-روشنفکری سیال
http://anthropology.ir/node/11021

2-بوردیو علیه وارثان
http://www.anthropology.ir/node/408

3-نگاهی به زندگی و اندیشه های کاظم زاده ایرانشهر در صدو بیست و چهارمین سالروز تولد او
http://www.anthropology.ir/node/661

4-بنیان های اندیشة پیر بوردیو به بهانة ترجمه و چاپ کتاب «دربارة تلویزیون و سلطة ژورنالیسم»
http://www.anthropology.ir/node/440

5-آدورنو در نازی آباد
http://www.anthropology.ir/node/541

6-« غوطه وری در سطح»: در پاسخ به « آدورنو در نازی آباد»
http://www.anthropology.ir/node/2248

7-علوم انسانی و روشنفکران
http://www.anthropology.ir/node/451

8-میراث مه
http://www.anthropology.ir/node/2349

9-خودبزرگ بینی
http://www.anthropology.ir/node/485

10-«روشنفکر فوری» نباشیم: نقد دیدگاه‌های رسانه‌ای پیر بوردیو
http://www.anthropology.ir/node/1730

11-مشروطه ایرانی: واقعیت و اسطوره
http://www.anthropology.ir/node/597

12-چشم اسفندیار روشنفکران
http://www.anthropology.ir/node/634

13-روشنفکران و جامعه ایرانی
http://www.anthropology.ir/node/436

14-ضد روشنفکر گرایی
http://www.anthropology.ir/node/409

15-دستور پخت یک «همبرگر فکری»
http://www.anthropology.ir/node/2209

16-پیرامون روشنفکری
http://www.anthropology.ir/node/445

17-رُمان اجتماعی : درَ یتیم ادبیاتِ ما
http://www.anthropology.ir/node/730

18-نیازی به فکر کردن نیست، «کامنت بگذارید!»
http://www.anthropology.ir/node/2271

19-از نخبگی تا روشنفکری
http://www.anthropology.ir/node/3561

پیر بوردیو : پرسمان دانش و روشنفکری
http://www.anthropology.ir/node/389

20-از تلویزیون، علیه تلویزیون، ضد تلویزیون
http://www.anthropology.ir/node/607

21-واژه نامه بوردیو 5 : سارتر (ژان پل) ، روشنفکر تام
http://www.anthropology.ir/node/2018

22-یادی از ادوارد سعید
http://www.anthropology.ir/node/675

23-بازگشت نخبگان به مسئولیت های کلیدی
http://www.anthropology.ir/node/439

24-روشنفکران: جادوگران عصر جدید
http://www.anthropology.ir/node/2319

25-هجوم نخبگان به "مردم":بحثی در باب منطق مواجهه نخبگان با مردم در نقد و آسیب شناسی عزاداری
http://www.anthropology.ir/node/1415

26-روشنفکران: مرغ عروسی و عزا
http://www.anthropology.ir/node/482

27-روشنفکر خبری و متفکر در سایه
http://www.anthropology.ir/node/2012

28-تعهد روشنفکری
http://www.anthropology.ir/node/4027

29-روشنفکری در ایران دهه های 70 و 80
http://www.anthropology.ir/node/6690

30-نژادپرستی روشنفکران
http://anthropology.ir/node/13355

31- پرونه ی اینترنتی «روشنفکری» در ایران
http://anthropology.ir/node/15449

32- ساندویج لاکان با سس ژیژک
http://anthropology.ir/node/13916

33- کافه و کافه نشینی در ایران
http://anthropology.ir/node/15394

34- پاتوق: در گرد و غبار  قهوه خانه ها
http://anthropology.ir/node/14757

35- پاتوق : کافه و اینترنت
http://anthropology.ir/node/14892

36- روشنقکران در فرانسه(1)
http://anthropology.ir/node/15556

37- روشنفکران در فرانسه (2)
http://anthropology.ir/node/15637

38- گفتگو با ناصر فکوهی:  پایان عصر «صاحبان اندیشه»؟ 
http://anthropology.ir/node/15670

39- عصر آکادمی: «روشنفکران در ایالات متحده»
http://anthropology.ir/node/15750

40- گفتگو با حسین عباسی : افق های مشترک اندیشمندان عرب و ایرانی
http://anthropology.ir/node/16357

41- روشنفکر به مثابه فرایند: آـسیب شناسی روشنفکری در ایران
http://www.anthropology.ir/node/17796

42- آلبر کامو و روستا نشینی
http://www.anthropology.ir/node/17804

43- روشنفکران مشکلی با قدرت نداشته اند
http://www.anthropology.ir/node/27589

تمامی حقوق این پایگاه برای «انسان شناسی و فرهنگ» محفوظ است.