سازمان نقشه برداری کشور

اهداف

    تقویت شبکه های ژئودزی، ترازیابی و گراویمتری و اهتمام برای اتصال آنها به شبکه های متناظر در کشورهای همجوار

    ارتقای دانش کارشناسان ذیربط داخل و خارج سازمان و تلاش برای ایجاد دانشگاه ژئوماتیک

    تهیه استانداردهای علوم مهندسی ژئوماتیک و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات نقشه برداری

    اصلاح قوانین حاکم بر سازمان به منظور تحکیم جایگاه قانونی آن

    بهنگام سازی نقشه های تهیه شده پوششی

    استفاده از روش ها و تجهیزات پیشرفته برای بالابردن کیفیت تولیدات

    گسترش پایگاه داده های توپوگرافی ملی

    اهتمام برای تقویت شورای عالی نقشه برداری به منظور هماهنگی فعالیت های نقشه برداری در سطح کشور

    بهره برداری از تصاویر ماهواره ای برای تهیه و بهنگام نمودن نقشه‌ها و اطلاعات مکانی

    تهیه وبازنگری نقشه های 1:50،000

    تهیه نقشه های 1:2،000 شهرهای مهم کشور.

    گسترش پایگاه داده های توپوگرافی به منظور تهیه GIS ملی بر اساس نقشه های 1:25،000

    تهیه نقشه های پوششی رقومی 1:50،000 بر مبنای نقشه های 1:25،000

    اندازه گیری مجدد ترازیابی درجه 1

    ترازیابی درجه 2 و درجه 3

    تهیه نقشه ژئودینامیک جمهوری اسلامی ایران

    تعیین ژئویید دقیق جمهوری اسلامی ایران

    انجام عملیات آبنگاری و تهیه چارتهای دریایی در مقیاس 1:25،000 و 1:100،000

    تهیه و بازنگری اطلس های ملی و موضوعی و ایجاد اطلس الکترونیک

    وظایف

    طراحی و اجرای عملیات نقشه برداری بنیادی از قبیل ایجاد شبکه های سراسری ژئودزی، ترازیابی دقیق، ثقل سنجی و ژئودینامیک

    تهیه نقشه های مبنایی کشور در مقیاس 1:25،000 و مقیاس های دیگر در راستای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

    تعیین سطوح مبنای نقشه برداری از قبیل: ژئویید ملی و محلی، بیضوی های مقایسه، سطوح مبنای ارتفاعات و سیستم های تصویر مناسب

    ایجاد ایستگاههای دائمی تعیین موقعیت ماهواره ای، فضایی و ارائه خدمات مربوط

    تهیه نقشه های مورد نیاز طرحهای عمرانی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و بخش خصوصی

    انجام عکسبرداری های هوایی و تهیة فیلم، تصویر رقومی و پردازش های مربوط مورد نیاز دستگاههای دولتی و بخش خصوصی

    طراحی و ایجاد سیستم های اطلاعات مکانی(GIS)، سیستم های اطلاعات زمینی (LIS) و تشکیل پایگاه داده های توپوگرافی ملی (NTDB)

    تشکیل شورای ملی کاربران NCGISU) GIS)

    عملیات آب نگاری (هیدروگرافی) شامل تهیة چارتهای مبنایی و موردی، جمع آوری و پردازش اطلاعات جزر و مدی ، پیش بینی و تهیة جداول جزر و مدی

    طرح و اجرای پروژة اطلس ملی ایران و اطلس های موضوعی

    گردآوری و بایگانی اطلاعات جغرافیایی و نسخة اصلی نقشه ها به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی

    اعمال ممیزی های کیفی فعالیت های نقشه برداری

    تهیه و تدوین استانداردها ، قوانین و دستورالعمل های لازم برای ایجاد یکپارچگی و انسجام در مراحل کار فنی و اجرایی سازمان و سایر موسسات و نهادهای فعال در عرصه های مرتبط

    نظارت و کنترل کیفی بر تمام فعالیت های تهیة نقشه انجام شده در موسسات و بخش های دولتی و خصوصی طبق استانداردهای بین المللی

    عضویت در انجمن های علمی و فنی بین المللی و منطقـه ای در زمینـه هـای علـوم مهندسی نقشه برداری با رعایت قوانین و مقررات مربوط

    همکاری با مجامع علمی، فنی داخل و خارج و تبادل اطلاعات با این مجامع

    برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مهندسی نقشه برداری در حیطة مقررات مربوط

    برگزاری کنگره ها، کنفرانس ها و سمینارهای مرتبط بـــا مهندسی نقشه برداری در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی و شرکت در گرد همایی های داخلی و خارجی ذیربط

    همکاری لازم برای تحقق وظایف شورای عالی نقشه برداری

     

    سیاستهای سازمان نقشه‌برداری کشور در برنامه 5 ساله چهارم

     تقویت نقش حاکمیتی سازمان با اصلاح و بهبود قوانین و تعمیم نقش نظارتی و گسترش روابط بین المللی

    پژوهش در زمینه های مختلف علوم مهندسی ژئوماتیک و ژئودینامیک

    الویت دادن به فعالیتهای زیربنایی از قبیل تهیه استانداردها، ارتقای کیفیت تولیدات، تحقیقات علمی، نقشه‌های مبنایی و ...

    ارتقای سطح دانش کارشناسان از طریق آموزشهای ادواری مطابق با دانش و فن آوری روز

    تلاش در صدور خدمات فنی و تولیدات به خارج از کشور

    استفاده گسترده از تجهیزات و فن آوری پیشرفته در سازمان نقشه برداری کشور

    گسترش سیستم اطلاعات جغرافیایی ملی از طریق توسعه ارتباط با استفاده کنندگان و ارتباط با استانها

    تقویت نقش شعبات نقشه برداری و گسترش آنها به منظور تمرکز زدایی

    تلاش جهت بهره گیری از توانهای موجود و اعتبار بخشیدن به جامعه علمی و فنی نقشه برداری کشور

http://www.ncc.org.ir/HomePage.aspx?TabID=0&Site=NccPortal&Lang=fa-IR

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی