تاریخ پوشاک در ایران

...

تاریخ پوشاک در ایران، نگرشی بر پوشاک ایرانیان از هراه پنجم پیش از میلاد تا اواخر دوره هخامنشی، پریچهر رحیمی، تهران، دانشگاه هنر، 1385.
این کتاب در قطع بزرگ و در 300 صفحه چشم اندازی گسترده را بر  موضوع بسیار جذاب پوشاک در ایران باستان عرضه می کند. کتاب با استفاده از منابع متعدد و معتبر و برخورداری از عکس ها و طرح های  بسیار زیاد،  اثری خواندنی را به خوانندگان ارائه می دهد که از ابزارهای علمی همچون نمایه و فهرست واژه ها نیز در آن برخوردارند. فصل اول کتاب به پوشاک ایرانیان از هزاره پنجم تا آغاز هزاره اول پیش از میلاد اختصاص دارد. فصل دوم  پوشاک ایرانیان را در  هزاره اول تا دوره مادها بررسی کرده است و فصل سوم به پوشاک ایرانیان در دوره هحامنشی اختصاص یافته است. مولف در مقدمه خود تاکید کرده است که در تدوین این کتاب از تجربه تدریس «تاریخ لباس، طراحی و دوخت لباس» خود در دانشکده سینما و تئاتر  دانشگاه هنر از اواخر سال 1370  و از همفکری استاد یحیی دکاء استفاده کرده است.  

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی