پاره های هنر (5): مرلو پونتی: احساس پایان نایافتگی

برگردان ناصر فکوهی

یکی ازبزرگترین دستاوردهای  اندیشه و هنر مدرن در آن بوده که پیوندهای  میان دو مفهوم  «اثر ارزشمند» و «اثر پایان یافته» را از میان بردارند. زیرا دریافت [حسی] هرگز  پایان نمی یابد، این دریافت جهانی را به ما عرضه می کند برای به بیان در آوردن و اندیشیدن از خلال چشم اندازهایی که به صورتی گسترده از آن فراتر می روند. در این جهان ما با امری بدیهی و قاطع به مثابه چیزی که تصاحب کرده ایم، روبرو نیستیم  و در آن چیزی همچون نشانه های برق آسایی در سخن وجود ندارند که اجازه  ندهند اثری به «پایان» برسد و لزوما به فرد نسبت به جهان اولویت  بدهند و یا به بی معنایی نسبت به معنا. در اینجا شاید حتی با به رسمیت شناخته شدن گونه ای از ارتباط  سروکار داشته باشیم که از خلال امر بدیهی و عینی نمی گذرد، نوعی از معنا که شیئی از پیش داده شده را هدف نگرفته، بلکه آن را پایه گذاشته و می گشاید و امری پیش پا افتاده نیست زیرا به صورت کامل قدرت بیان و قدرت ادراک ما را بیدار کرده و باز می خواند . نقاشی  مدرن مساله ای کاملا دیگرگون نسبت به بازگشت به فرد را در مقابل ما می گذارد : پرسش آن است که چگونه می توان بدون پناه بردن به طبیعتی  از پیش تعیین شده که حس های ما همگی بر آن گشوده می شوند ، ارتباط برقرار کرد؟ چگونه  ارتباطی داشت که پیش از ارتباط قرار می گیرد و سرانجام خردی داشت که پیش از خرد قرار بگیرد؟

 

موریس مرلو پونتی  در ویکیپدیا
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D9%85%D8%B1%D9%84%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AA%DB%8C

 


«پاره های هنر»،  تکه های کوچکی هستند برگزیده، از کتابی درباره  گفتارهایی از اندیشمندان و نویسندگان جهان درباره رشته های گوناگون هنر و یا نظریه هنر به طور عام. این پاره ها، به تدریج در وبگاه «انسان شناسی و فرهنگ» منتشر می شوند. رفرانس های دقیق و برابرنهاده های فارسی، در انتشار نهایی این مجموعه به صورت کتاب، در اختیار خوانندگان قرار می گیرد.

 

پرونده ی «ناصر فکوهی» در انسان شناسی و فرهنگ 
http://www.anthropology.ir/node/9132

پاره های هنر(1)، برگسون: بینش «رها شده» هنرمند 
http://anthropology.ir/node/28921

پاره های هنر(2)، باشلار: دعوت به سفری خیالین
http://anthropology.ir/node/29064

پاره های هنر (3)، دیدرو: طبیعت به مثابه منشاء هنر
http://anthropology.ir/node/29193

پاره های هنر (4)،دوراس: نوشتن، وقتی که زن هستی...
http://anthropology.ir/node/29346
 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

مطالب نویسنده