جهانگردی در چشم اندازی جامع

راحمه یونسی

چاک. وای. گی و ادواردو فایوسولا (1390) جهانگردی درچشم اندازی جامع. ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پزوهش های فرهنگی.

این کتاب به کوشش چاک. وای.گی و ادواردو فایو-سولا گردآوری شده است. مجموعاً دارای 489 صفحه است. نویسنده سعی بر این دارد تا در طول 17 فصل (و 5 بخش) با تاکید بر توسعه روز افزون این صنعت، جهانگردی را که دارای ابعاد گوناگون و پیچیده ای است بسنجد و چشم انداز جامعی از جهانگردی در اختیار خواننده بگذارد.

مقدمه ای بر جهانگردی نام نخستین فصل از این کتاب است. در این فصل ابتدا تعریفی از مسافرت و جهانگردی و واژگان فنی داده شده است. از آنجا که واژه ی جهانگردی به قدمت تمدن است، در ادامه ی این فصل مروری بر تکامل تاریخچه جهانگردی از عهد باستان تا دنیای امروز انجام می شود. به دنبال آن نویسنده اجزای تشکیل دهنده ی صنعت مسافرت از قبیل: حمل و نقل، اقامتگاه ها و سرویس های پذیرایی، خدمات جانبی و... که هر دو بخش خصوصی و عمومی که در آن در حال فعالیت هستند را شرح می دهد. سپس پیامدها و اثرات مثبت و منفی جهانگردی را مورد بررسی قرار می دهد. در آخر هم روش های اصلی مطالعه این صنعت ارائه گردیده است.

امروزه صنعت جهانگردی و مسافرت متحول شده و به صورت نوعی سرگرمی قابل دسترس و مورد قبول در آمده که می تواند تجربه ارزنده ای را به مسافران ارائه دهد. در فصل دوم که آخرین فصل از نخستین بخش کتاب است، وضعیت فعلی صنعت جهانگردی مورد بحث قرار می گیرد. ابتدا نویسنده به اهمیت صنعت جهانگردی و مسافرت پرداخته و به دنبال آن الگوها و روندهای مسافرت های بومی و منطقه ای را بیان کرده و در پایان به شرح عواملی که باعث توسعه جهانگردی می شود پرداخته است. نویسنده در این فصل سعی بر این داشته تا برنامه ریزی مناسب و آگاهی از کاربرد برخی عوامل در صنعت جهانگردی و مسافرت این امکان را به وجود بیاورد که بتوان بین روند توسعه و عوامل بازدارنده نوعی تعادل بر قرار کند.

سیستم حمل و نقل قلب جهانگردی است. این سیستم، دیگر خدماتی که در این صنعت ارائه می شود را به هم متصل می کند. کارایی و راحت بودن این سیستم تعیین کننده نوع کیفیت سفر است. نویسنده در فصل سوم به بحث درباره سیستم حمل و نقل پرداخته است و تاریخچه مسافرت را برای خواننده به تصویر کشیده و به دنبال آن وارد توضیحات جزئی از سیستم حمل و نقل شده و نقش و جنبه های مسافرت و وسایل حمل و نقل را مشخص می کند. در پایان به این نکته اشاره داشته است که حمل و نقل با مسئله ها و چالش های بزرگی روبرو است.

 امروزه صنعت میهمان داری که متشکل از اداره اقامتگاه ها و خدمات پذیرایی از قبیل غذا و نوشیدنی است، یکی از بخش های بسیار پویای صنعت جهانگردی محسوب می شود. به طور کلی مسافر هر کجا که برود نیاز به مکانی برای خواب، استراحت و غذا دارد. در چهارمین فصل این کتاب نویسنده به توضیح یکی دیگر از تشکیلات خدمات جهانگردی یعنی مهمان داری پرداخته و به دل صنعت میهمان داری رسوخ کرده و برای خواننده با انسجام خوبی مطالبی را گردآوری کرده است.  

مسئله عرضه و فروش محصولات جهانگردی نسبت به توزیع محصولات دیگر دشواری هایی به همراه دارد؛ زیرا مشتری تا زمانی که به مقصد سفر نکند نمی تواند محصولی که خریداری کرده است را ببیند. به طور کلی می توان گفت محصولات جهانگردی قابل ملموس و قابل نگهداری نیست. در فصل پنجم نویسنده چشم انداز جامعی از سیستم توزیع خدمات و محصولات جهانگردی به خواننده می دهد و تفاوت نقش عمده فروش ها، مسئول تورها و آژانس های مسافرتی را شرح می دهد و در آخر اثرات فناوری بر سیستم توزیع خدمات و محصولات جهانگردی را بیان می کند.

با گسترش و رشد صنعت جهانگردی و افزایش آگاهی مسافران باید خدمات ویژه ای را ارائه داد تا نیازهای مسافران کنونی را تامین نمود. در همین راستا محصولات و خدمات ویژه ای شکل گرفته و بازارهای مسافرتی چه بازرگانی چه تفریحی تحت تاثیر این تغیرات قرار گرفته است. ششمین فصل از این کتاب به توضیح مسائلی از این دست می پردازد. انواع گردشگری را بیان می کند و تغییرات در بازار گردش و تفریح را شرح داده و اشاره ای هم به پیدایش محصولات و خدمات ویژه دارد.

توسعه صنعت گردشگری مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است؛ زیرا این صنعت را به عنوان مهمترین منبع در آمد تلقی می کنند. وقتی صحبت از توسعه می شود سوالاتی برای برنامه ریزان این صنعت پیش می آید: اینکه چرا مردم به سفر می روند؟ و علت بر انگیختگی انگیزه آنها از بازدید از یک محل چه بوده است. مطالعه و شناخت مسافران از این رو حائز اهمیت است که دقیقا بتوان چیزی که گردشگر می خواهد را فراهم کرد تا شاهد نتیجه ی مطلوبی باشیم. گردشگری انواع بسیاری دارد. در هفتمین فصل از این کتاب، نویسنده بخش های مختلف جهانی جهانگردی را واشکافی و مسافران را از نظر انگیزه دسته بندی می کند.

مقصود از بازاریابی همه فعالیت ها و فرآیندهایی است که در راه گرد هم آوردن خریدار و فروشنده انجام می شود و آن عبارت است از: خلق، توزیع، تبلیغ، ترویج و گسترش و قیمت گذاری و ارائه عقیده ها و نظرات جدید برای تسهیل داد و ستد در محیطی پویا. برای رقابت در بازاریابی جهانگردی و برای پایدار ماندن بخش های خصوصی و عمومی، این سازمان ها باید مشتریان خود را بشناسند و از خواسته های آنان آگاه شوند. برای بازاریابی باید برنامه هایی تهیه کرد و برای تهیه این برنامه باید به عوامل بسیاری توجه نمود تا به نتیجه مطلوب در این بازار برسیم. فصل 8 با عنوان بازاریابی جهانگردی مفاهیم کاملی را در این باره در اختیار خواننده قرار می دهد، فلسفه های گوناگون بازاریابی را بیان می کند و به دنبال آن به تفاوت بین خدمات و بازاریابی و کالاهای بازاریابی می پردازد و در آخر هم  هدف ارکان اصلی برنامه بازاریابی را بیان می کند.

صنعت جهانگردی در جهان دستخوش تغییرات بسیاری سریعی شده است. بنابراین برنامه ریزان و مدیران باید بتوانند در برابر چالش های خارجی مانند فناوری نوین، رقابت فزاینده و نیز در برابر عوامل خارجی مانند محدودیت های منابع مالی و انسانی واکنشی مناسب نشان دهند. پژوهش در صنعت جهانگردی می تواند کمک های بسیاری به بخش های خصوصی و عمومی بکند؛ زیرا با پژوهش می توان مشکلات و چالش ها و مسائل روز را شناسایی کرد و به دنبال آن به شیوه ی صحیحی طرح ریزی کرد. نهمین فصل از این کتاب به موضوع پیش بینی و پژوهش در صنعت جهانگردی می پردازد.

صنعت جهانگردی همواره عاملی برای پیشرفت وضع اقتصادی بوده است و نقش به سزایی در رشد و توسعه کشور دارد و می تواند موجب افزایش تولید و اشتغال زایی شود. فصل دهم با عنوان نقش جهانگردی در توسعه اقتصادی به بحث درباره ی اثرات اقتصادی صنعت جهانگردی در سطح ملی و منطقه ای می پردازد، سودهای حاصل از این صنعت را شرح می دهد، برای سنجش یا اندازه گیری اثرات اقتصادی روش هایی را ارائه داده است و به موارد دیگر مرتبط با این موضوع پرداخته است.

جهانگردی می تواند اثرات مختلفی را در یک محیط بگذارد. به همین سبب می تواند هم مورد ستایش و هم مورد انتقاد قرار بگیرد. ستایش به سبب توانایی های بالقوه یا نقش های مثبتی که در سیستم اقتصادی داشته است و انتقاد به سبب اثرات منفی که بر جای می گذارد. در فصل یازدهم، نویسنده با توجه به گردشگری پایدار اثرات فرهنگی و اجتماعی جهانگردی را بیان می کند و به رابطه ی بین فرهنگ و جهانگردی می پردازد.

منابع و جاذبه ها به عنوان عامل جذب کننده جهانگرد محسوب می شوند. کیفیت عوامل محیطی برای ارتقاء قطب گردشگری یک مکان حائز اهمیت است. پس باید به گونه ای از منبع استفاده کرد که برای نسل های آتی هم باقی بمانند و تخریب نشوند؛ یعنی به گردشگری پایدار برسیم. به همین سبب مدیران و برنامه ریزان با توجه به ارکان اصلی جهانگردی پایدار استراتژی هایی به کار می برند تا اثرات منفی محیطی را کاهش دهند. فصل 12 توضیح کاملتری را درباره ی موضوعاتی از این دست در اختیار می گذارد.

صنعت جهانگردی از صنایع و فعالیت های مختلف تشکیل می شود که دامنه ی آن نه تنها از مرز ملت ها و منطقه ها بلکه از مرز خطوط سنتی تجارت و صنعت نیز می گذرد. بنابراین سازمان هایی که خدمات جهانگردی ارائه می کنند باید در چارچوب نهادها و سازمان های یک دولت یا چند دولت و با رعایت انواع قوانین و مقررات ذی ربط فعالیت کنند. فصل 13 به رابطه ی پیچیده ی دولت و جهانگردی می پردازد و نقش دولت در مدیریت و سیاست گذاری جهانگردی را بیان می کند.

در صحنه بین المللی، یعنی جایی که اولویت ها و سیاست های کشورهای مختلف موجب پیچیده تر شدن صنعت جهانگردی می شود، نیاز به چنین ارتباط و هماهنگی، بیش از هر جای دیگر احساس می شود. در چهاردهمین فصل درباره ی سازمان هایی بحث شده که در سطح بین المللی به صنعت جهانگردی می پردازند. به ویژه درباره ی نقش، وظیفه، هدف و فعالیت های این سازمان ها و نیز نقش حیاتی که آنها در تسهیل امور جهانگردی در سطح بین المللی ایفا می کنند. سرانجام به برخی از چالش ها و مشکلاتی می پردازد که این سازمان ها با ورود به سده ی جدید با آن روبه رو می شوند.

یک مکان یا منطقه که پذیرای جهانگردان است بر حسب تصادف یا شانس موفق نخواهد شد. بلکه موفقیت در گرو یک سلسله برنامه ریزی دقیق است که باید در موارد زیادی انجام شود. در فصل پانزدهم شما می توانید به اهمیت و لزوم برنامه ریزی و نیروهایی که فرایند برنامه ریزی را در صنعت جهانگردی شکل می دهند آشنا شوید. ارکان اصلی برنامه ریزی را دریابید و سرانجام با مفهوم برنامه ریزی جامع و ارزش آن در توسعه صنعت جهانگردی آشنا شوید.

برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، روشی منظم برای اطمینان یافتن از این که در زمان مناسب افرادی مناسب در پست های مناسب قرار بگیرند تعریف می شود. در فصل 16 در زمینه جهانگردی به جنبه منابع انسانی توجه شده و چشم انداز جامعی درباره ی توسعه و برنامه ریزی منابع انسانی در صنعت جهانگردی داده است.

در هفدهمین فصل از این کتاب، نویسنده نتیجه گیری کلی از این صنعت رو به رشد داشته است و با توجه به توسعه این صنعت چالش ها و مشکلات مرتبط با آن را را بیان می کند. در آخر اشاره ای هم به جهانگردی پایدار دارد. با اتمام این فصل نویسنده، کتابنامه، واژه نامه و نمایه ای در اختیار خواننده قرار می دهد.

 

راحمه یونسی دانشجوی کارشناسی مدیریت جهانگردی موسسه آموزش عالی مازیار است.

 

 

 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی