معرفی مجلات و نشریه های تخصصی معماری و شهرسازی (5)

شهره شکری

-معماری داخلی: فصلنامه فنی- مهندسی، آخرین شماره: سال دهم، شماره 37، 1390، محل انتشار: تهران، خیابان شریعتی، خیابان قیطریه، خیابان مهرمحمدی، بن بست شهید یعقوب کجانی، پلاک 9، کدپستی: 1938846661 ، صندوق پستی: تهران، 364-19575، تلفن: 22677666-021، دورنگار: 22211662.
دسترسی اختصاصی: WWW.magiran.com/memarie-dakhel.
پایگاه اینترنتی: WWW.memarie-dakheli.com .

- معماری محوطه: فصلنامه، موضوعات متعدد: (چیدمان فضاهای خارجی، دیوار، باغ و معماری آن در شهرسازی پایدار، معماری و هنر اسلامی و...)، محل انتشار، تهران، آخرین شماره: سال چهارم، شماره 17، 1390، نشانی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان قیطریه، خیابان مهرمحمدی شمالی، بن بست یعقوبی کجانی، پلاک 9، کدپستی: 1938846661.
تلفن: 22677666-021، دورنگار: 22211662-021، صندوق پستی: 364-19575.

-معماری شهرسازی: فصلنامه علمی- پژوهشی (هنر و معماری)، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، آخرین شماره: شماره 43، پاییز 1389.
نشانی اینترنتی:fineart@vt.ac.ir.
پایگاه اینترنتی: journals.vt.ac.ir.
تلفن: 66415282- 021، دورنگار: 66415282-021.


-معماری و شهرسازی: فصلنامه علمی-پژوهشی (هنر و معماری)، شروع انتشار: 1367، حوزه تخصصی: عمدتاً شهرسازی، رویکردهای نظری در مورد شهر و معماری، چندین شماره ویژه درباره موضوعات تخصصی شهرسازی و معماری (آموزش معماری، توسعه پایدار شهری، عکاسی و معماری، معماری کویر، ضرورت رویکرد پایدار در شهر و...)، تهران، خیابان شریعتی، خیابان صابونچی، کوچه ششم، شماره 3، طبقه 2، آخرین شماره فصلنامه: شماره 103- 102، مهر 1390، تلفن: 19- 88536918،1- 88530480.
دورنگار: 88737170،
نشانی الکترونیکی: Parhoondesign@yahoo.com.
پایگاه اینترنتی: WWW.arch-urb.ir .
دسترسی اختصاصی: WWW.magrian.com/arch-urb.

- معماری و ساختمان: فصلنامه فنی- مهندسی، آخرین شماره: شماره 26، بهار 1390، تهران، پل سیدخندان، ابتدای سهرودی شمالی، خیابان برازنده، پلاک 32، ساختمان برازنده، واحد23. کدپستی: 1555734451.
تلفن: 88755606 – 88755303- 88503769-021.
دورنگار: 88766539-021.
پایگاه اختصاصی: WWW.memry.net .
نشانی الکترونیکی:info@memary.net.

- معماری و فرهنگ: فصلنامه معماری و شهرسازی، شروع انتشار: 1387، آخرین شماره: سال 13، شماره 45، پاییز 1390، دفتر پژوهشی های فرهنگی.
تلفن: 88315238- 88821364 –88302482-021.
دورنگار:88302485-021. کدپستی: 1584736913.
صندوق پستی: 4691-15875.
نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش کوچه یگانه، شماره 229.
دسترسی اختصاصی:WWW.magiran.com/memari-farhang.
پایگاه اینترنتی: WWW.lahzeh-ketab.com.
نشانی الکترونیکی: memari.farhang@gmail.com.

- منظر: ماهنامه هنر، محیط، منظر، شهر، معماری، شروع انتشار: 88-1387، موضوعات متنواع: (منظر شهری تهران، نهاد توسعه، منظر پسا صنعتی و...)، آخرین شماره: شماره 16، پاییز1390،تهران، خیابان آزادی،خیابان دکتر قریب، شماره 23، تلفن: 66435985، دورنگار: 66915830.
نشانی الکترونیکی: manzar.magazine@gmail.com.

- مهندس مشاور: فصلنامه فنی- مهندسی- آموزشی- پژوهشی، شروع انتشار: آذرماه 1377، آخرین شماره: شماره 53،پاییز1390، کدپستی: 1984746811.
نشانی:Public@irsce.org تلفن: 22406258-021.
صاحب امتیاز: جامعه مهندسان مشاور ایران، تهران، ولنجک، بلوار دانشجو،نبش گلریزان، روبه روی البرز 2، پلاک 25.
پایگاه اینترنتی: www.irsce.org .

-مهندسی معماری و شهرسازی:فصلنامه بین المللی (به زبان انگلیسی)،محل انتشار:تهران،میدان رسالت،خیابان هنگام،خیابان دانشگاه،دانشگاه علم و صنعت،معاونت پزوهشی،آخرین شماره:سال 31 ام،شماره 2011،کد پستی:1684611367،تلفن:02177209071،دورنگار:02177209071،نشانی الکترونیکی:ijaup@iust.ac.ir،پایگاه اختصاصی:ijaup@iust.ac.ir.

- هفت شهر: فصلنامه عمران و بهسازی شهری (مرمت شهری)، وزارت مسکن شهرسازی،سازمان عمران و بهسازی شهری، شروع انتشار: مهرماه 1379، حوزه تخصصی: مسائل عمومی شهر و شهرسازی، شماره ویژه درباره مسائل مدیریت و اجتماعی شهر (اسکان غیر رسمی، بافت های شهری، زمین لرزه و چالش ها و...)، تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی (بیژن) شماره52، آخرین شماره29-30، پاییز و زمستان 1389، تلفن: 88875007، دورنگار: 88875007، صندوق پستی:4339-19395.
نشانی الکترونیکی: haftshhr@urdo.org.iri .
پایگاه اینترنتی: magiran.com/haftshhr.

- هنر و معماری: فصلنامه، طراحی و معماری داخلی، مؤسسه فرهنگی- هنری هنر معماری قرن، تهران، شروع انتشار: تابستان 1385، موضوعات متنوع (معماری، فضای عمومی و مسکونی، طراحی و معماری داخلی ایران و جهان و...).
آخرین شماره: شماره 23، زمستان 1390، تهران، خیابان مفتح شمالی، پایین تر از مطهری، خیابان زهره، کوچه قابوس نامه، شماره 1، طبقه همکف واحد 6، تلفن: 61-88342960-021.
دورنگار:61- 88342960-021.
صندوق پستی: تهران،8491-15875.
پایگاه اینترنتی:WWW.aca.ir .
نشانی الکترونیکی: info@aoa.ir .

- هنر و معماری: فصلنامه علمی- پژوهشی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تلفن: 66415282، دورنگار: 66415282.
پایگاه اینترنتی: journals.vt.ac.ir.
نشانی الکترونیکی: fineart@vt.ac.ir .
صندوق پستی: 6458-14155.

- هنرنامه (نام جدید: نامه هنر): فصلنامه هنر، شروع انتشار: بهار 1377، دانشگاه هنر، محل انتشار:تهران، شماره جدید: سال هشتم،شماره 27، تابستان 1384.
پایگاه اینترنتیhonanameh/WWW.magiran.com.

- هویت شهر: دو فصلنامه، شروع انتشار: 1386، علمی- پژوهشی (هنر و معماری)، موضوع: معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، آخرین شماره: سال پنجم، شماره 8، بهار و تابستان 1390، (تبیین پراکنده رویی شهری، تبیین گرایش های معماری معاصر در ایران، فضا و...)، تهران، پونک، حصارک،واحد علوم تحقیقات، دانشکده هنر و معماری.
تلفن: 44865011، 4-44865100، دورنگار: 44865055.
نشانی الکترونیکی: hoviatshahr@yahoo.com .
پایگاه اینترنتی: WWW.hoviatshahr.ir
 

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی