بربرها (قوم)

فرهنگ آنلاین

Berber
مردمی غیرسامی و قفقازی تبار که در شمال افریقا زندگی میکنند و از دوران پیش از تاریخ در منطقه ای موسوم به بربر ـ سواحل مدیترانه از مصر تا اقیانوس اطلس ـ میزیسته اند. زبان بَربَرها، که امروزه به آن بَربَری اطلاق میشود و جزء خانوادة زبانهای حامی ـ سامی یا افریقایی ـ آسیایی است، هم به خط عربی و هم به خط بَربَری نوشته میشود و حدود  10میلیون نفر به آن تکلم میکنند: تقریباً یک سوم از الجزایریها و حدوداً دوسوم از مراکشیهای کنونی به این زبان سخن میگویند. بَربَرها عمدتاً کشاورزند، اما برخی از آنها هنوز کوچنده به شمار میآیند. بربرها، که شامل اقوامی چون طوارق، قبائلیه، و شوعیه میشوند، به تدریج پس از ورود فاتحان عرب در قرن 7م به اسلام رو آوردند. آنها عمدتاً ترکیبی از جمعیتهای شبان و کشاورز را تشکیل میدهند، اما گروهی از ایشان هنوز شبانهای کوچندهاند. در بین بربرهای بیاباننشین گاه به نوعی ساختار اجتماعی سلسله مراتبی برمیخوریم، اما اکثر بربرها فاقد حکومت مرکزی قدرتمندند. امروزه بسیاری از آنها به شهرها نقل مکان کردهاند و به تجارت و کارگری مشغولند. بیش از 100هزار تن از بربرهای قوی ساکن منطقه قبائلیه در شمال شرقی الجزایر در سپتامبر 1944 در پایتخت منطقهای خود، تیزیاوزو، علیه افزایش تهدیدها برضدجامعه و فرهنگ خود دست به تظاهرات زدند. در بین بربرهای ساکن جماعتهای کوچنشین، همچون قبائلیه الجزایر و ریفهای سواحل اقیانوس اطلس در مراکش، برخی رسوم و مناسک قدیمی هنوز وجود دارد.
 

واژه در ویکیپدیا:
http://en.wikipedia.org/wiki/Berber_people

 

 

دوست و همکار گرامی

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی،  نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد. برای اطلاع از چگونگی کمک رسانی و اقدام در این جهت خبر زیر را بخوانید

http://anthropology.ir/node/11294

 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی