سرآغاز

مجله "هفت شهر": وبژه مفهوم شهر

گلناز خالقی
Marefi majale - 14 Dey 90 - Haft Shahr .jpg

مجله ی "هفت شهر"، نشریه ی شهرسازی و معماری است که در شماره ی 25-26(پاییز و زمستان1387) خود به "مفهوم شهر" پردخته است. به طور کلی باید مطالب را در سه بخش تقسیم بندی کرد: 1. مقالاتی که به تعریف " مفهوم شهر" می پردازند و این مفهوم را از رویکردهای مختلف فلسفی، نشانه شناختی، تاریخی و ... مورد بررسی قرار می دهند.
2. مقالاتی که به بحث "هویت و شهر" می پردازند و جنبه های مختلف این موضوع را چه در بحث های نظری و چه در نمونه های عملی شرح می دهند.
3. مصاحبه ها؛ که در این بخش هم بیشتر موضوع مورد بحث "مفهوم شهر" از دیدگاه شهرسازان، معماران و پیشروان این عرصه است. که به طور کلی شامل سه مصاحبه می باشد.
اگر چه این مجله؛ نشریه ای تخصصی در معماری و شهرسازی است اما مقالات رویکردی جامع تری به این موضوع را مطرح می کند و تنها در این حوزه باقی نمی ماند. به خصوص در مقالاتی که  هویت شهرها و مکان های شهری موضوع بحث شان است ، دیدگاه های جامعه شناسانه و شاید دقیق تر توجه به جنبه های اجتماعی بهتر دیده می شود.

فهرست مطالب:

یادداشت سردبیر
مبانی نظری

مفهموم شهر از منظر نشانه شناسی و فلسفه/ مهرنوش محمودزاده خلیلی

جستاری در باب مفهوم شهر/ شهریار مالکی

مفهوم شهر/ سیروس باور

تحول و تداوم مفهوم شهر/ علی مدنی پور

انسان و مفهوم شهر/ غلامرضا میثاقیان

سایر مقالات

جستجویی در مفهوم شهر ایرانی/ بهاره الله دادی

عوامل هویت زای شهر بومی ایرانی/ فاطمه مهدی زاده سراج، طناز طباطبائی

تاملی بر مفهوم شهر اسلامی در شهرهای نوبنیاد سده های آغازین اسلام( از مدینه النبی تا سامرا)/ جواد عرفانی، نوید پورمحمدرضا

نگرشی بر مفهوم شهر از منظر انرژی و پایداری/ سیدمجید مفیدی شمیرانی، نداسادات صحراگردمنفرد
مصاحبه

شهر چیست؟ / گفتگو با بیژن کلهرنیا، شهاب الدین ارفعی

مفهوم شهر/ گفتگو با حمید سهیلی مظفر

نیم نگاهی به مفهوم شهر/ گفتگو با بهرام فریور صدری

موردپژوهی

درآمدی بر چارچوب برنامه ی پژوهش هویت شهری/ شهیندخت برق جلوه

تحولات مفهوم شهر جلفا/ محمد باقر کبیرصابر

دیدگاه

چالش هویت در شهرهای جدید/ محمدمهدی عزیزی، پارسا ارباب

معرفی کتاب

پروژه ی نوسازی مرکز تاریخی شهر تولون/ نعیمه رضایی

دگرگونی شهرها، باززنده سازی میدان/ هوشمند علیزاده، شاهو کشاورزی

راهنمای ارائه ی مقالات و نویسندگان
 

 

 

دوست و همکار گرامی

چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی،  نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد. برای اطلاع از چگونگی کمک رسانی و اقدام در این جهت خبر زیر را بخوانید

http://anthropology.ir/node/11294

Share this
تمامی حقوق این پایگاه برای «انسان شناسی و فرهنگ» محفوظ است.