پشتیبانی مالی از «انسان شناسی و فرهنگ»

...

«انسان شناسی و فرهنگ» مجموعه ای است که برای اهداف خود صرفا به فعالیت داوطلبانه اعضای شورای عالی، اعضای شورای مرکزی،  مدیرانو  اعضایش وابسته است و از هیچ درآمد خصوصی یا دولتی برخوردار نیست. از این رو کمک همکاران، خوانندگان و علاقمندان به این مرکز برای ما ضرورتی حیاتی دارد. گسترش فعالیت های «انسان شناسی وفرهنگ» و ارتقاء سطح کیفی آن و در عین حال حفظ اصل رایگان بون کامل تمام دسترسی ها به منابع و اطلاعات که در حوزه فرهنگ های ایرانی و غیرایرانی در این سایت تولید می شوند، نیازمند به کمک های شما است. «انسان شناسی و فرهنگ» همچنین پروژه تاسیس مرکز دیجیتالی اسناد و تاریخ فرهنگی را در دست اجرا دارد که برای انجام آن نیز کمک ها، نقشی اساسی خواهند داشت.  این کمک ها هر اندازه هم اندک باشند می توانند تاثیر زیادی بر پایداری فعالیت های ما بر جای گذارند. اگر از این سایت و برنامه های مختلف آن استفاده می کنید و اگر آن را مفید می دانید و مایل به تداوم کار «انسان شناسی و فرهنگ» هستید، فراموش نکنید که برای ادامه کار مستقل آن نیاز کمک های مالی است. این کمک ها، کمک هایی به گسترش آزاد دانش و فرهنگ و تمرینی برای مدارا و آزادی به حساب می آیند.   
 

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی