سرآغاز

مقایسه اندام حرکتی در انسان و بابون: استخوان ران، استخوان درشت نی، استخوان ریز نی

مهكامه ابوالفتحي
Zisti- 28 Tir 90- Ostekhan.jpg

1. ریخت شناسی اندام پایینی:
1.1. استخوان ران (FEMUR ):
استخوان ران در انسان یک استخوان بلند، بزرگ و جفت است و به سه بخش اصلی تقسیم می شود:
1. بخش بالایی که شامل سر و گردن استخوان ران و دو برجستگی: در بخش میانی برجستگی کوچکی به نام Petit Trochanter  که مکانی است برای اتصال ماهیچه در جهت جمع کردن استخوان لگن  و در بخش کناری

 برجستگی بزرگی به نام grand trochanter  در کنار سر و گردن استخوان ران،  مکانی است برای اتصال ماهیچه gluteal medial که اهمیت آن در باز شدن استخوان لگن در انسان و استخوان ران در میمون است.2.

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

تمامی حقوق این پایگاه برای «انسان شناسی و فرهنگ» محفوظ است.