رابطه ی خوراک و فرهنگ:غذاهای عربی

هدی بصیری

پرداختن به گروه های اقلیتی قومی در یک مجموعه ی بزرگ فرهنگی مجال را برای شناخت فرهنگ مبدأیی که آن اقلیت از آن برخاسته فراهم می کند، به علاوه مقدمه ی نزدیکی و تبادل فرهنگ میان جماعت های گوناگون را در جوامع  فراهم می آورد.تبادل فرهنگی شرط حیات خرده فرهنگ ها و گروه های قومی در طول زمان و مکان است.
هر جامعه و هر میراث ماندگار فرهنگ بشری در برگیرنده ی مجموعه ی وسیعی از آداب و رسوم ، آیین ها و مراسم، شیوه ی زندگی و معیشت ،باورها و اعتقادات و گروه های  گوناگون فرهنگی است .در این میان گروه هایی در اقلیت اند و از انظار به دور پنداشته می شوند.گروه هایی که کوچک بودن آن ها از اهمیتشان نمی کاهد زیرا اتصال همین مهره های کوچک ، حیات مجموعه ی بزرگتر را تضمین می نماید.با افتادن یکی از مهره ها ،کل زنجیره از هم متلاشی می شود.

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

پیوستاندازه
Microsoft Office document icon 10345.doc866 KB

دوست و همکار گرامی


چنانکه از ​فعالیت های داوطلبانه کانون ​«انسان شناسی و فرهنگ» و ​مطالب منتشر شده​ در سایت آن​ ​بهره می برید و انتشار آزاد این اطلاعات ​و استمرار این فعالیت ها را مفید می دانید، لطفا در نظر داشته باشید که در کنار همکاری علمی، نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان نیز وجود دارد. کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند.

لطفا کمک های خود را به حساب زیر واریز کنید و در صورت دلخواه با ایمیل به ما اطلاع دهید.

شماره حساب بانک ملت: 117360766


شماره شبا: IR98 0120 0000 0000 0117 3607 66


شماره کارت: 7634-4916-3372-6104


به نام آقای رضا رجبی

نویسنده

بصیری، هدی

مطالب نویسنده