طبیعت و فرهنگ

 • سمیرا قاسمی

  ماریان شلنKjellén  Marianne  یکی از بوم شناسان فرهنگی معاصر است که در دانشگاه استکهلم در کشور سوئد مشغول به فعالیت می باشد.

  06 ژانویه 2010
 • جمیله عقیلی، فاطمه انبارلوئی

  مقدمه
   به اعتقاد جامعه شناسان فراغت تجربه ای است که فرد هنگام رهایی از الزامات کار روزانه بر اساس تمایلات و رهیافتهای شخصی و مشارکت داوطلبانه متناسب با نیاز و ذوق خود انتخاب می کند تا جسم ، فکر و شخصیت او رشد و پرورش یابد .

  04 ژانویه 2010
 • سمیرا قاسمی

  بپه گ کارلسون(Beppe G Karlsson) تحصیلات خود را در دانشگاه اوپسالا Uppsala University و لوند Lund University  که هر دو  از دانشگاه های معتبر سوئد هستند انجام داد.

  03 ژانویه 2010
 • افسر افشار نادری

  در تمامی تاریخی که زنان با خردمندی ، چرخ زیرین آسیای زندگی را می گرداندند تا  عقل مذکر با تاخت و تاز ظاهری در عرصه قدرت ، رفته رفته متوجه هزینه های خشونت شود کمتر به عنوان هدف خشونت به شمار آمدند ، زیرا ایراد خشونت علیه ایشان طبیعی و بدیهی قلمداد می گردید.

  02 ژانویه 2010
 • ...

  آدام، فیلیپ، هرتسلیک، کلودین، 1385، جامعه شناسی بیماری و پزشکی، ترجمه لورانس- دنیا کتبی، تهران، نشر نی.

  31 دسامبر 2009
 • سمیرا قاسمی

  انسان شناس
  1902-1972

  28 دسامبر 2009
 • رژیس گوابا ترجمه معصومه صالحی
   در این مقاله نویسنده تاملی دارد برتجارب خود درکار با زنان طی  اجرای روش ارزیابی مشارکتی روستایی(PRA)وتوضیح می دهدکه چگونه بافکر و تلاش بسیار در طی تعامل با زنان و مردان روستایی می آموزد که چگونه جنسیت ومشارکت را تلفیق کند.
  21 دسامبر 2009
 • سمیرا قاسمی

  ژنویو ماسار گیبو(Geneviève Massard-Guilbaud) از سال 2006 تا به امروز در مدرسه ی تحصیلات عالی علوم اجتماعیEcole des hautes études در پاریس مشغول به تدریس تاریخ بوده است. کرسی او نخستین کرسی تاریخ محیط زیست environmental historyدر فرانسه است.

  20 دسامبر 2009
 • ترجمه و تلخیص از سمیرا قاسمی

  1.    اهمیت و نیاز
  مصرف آب در جهان با سرعت زیادی در حال افزایش است، نخست به دلیل نیازهای اولیه ی یک جمعیت در حال رشد، و دوم به خاطر ارتقاء سطح زندگی در کشورهای ثروتمند. افزایش آب تا آن حد است که مصرف آن را از سال 1940 تا به امروز، 4 برابر تخمین زده اند.

  15 دسامبر 2009

صفحه‌ها

اشتراک در Human Science