طبیعت و فرهنگ

 • خواهر جوانا اینس دولا کروز ترجمه هما مداح

  (تصویر: خواهر جوانا اینس دو لاکروز)
  08 می 2009
 • رباب صادقی نژاد
  یکی از علوم بسیار جذاب در عرصه انسانشناسی زیستی وباستانشناسی، دیرین آسیب شناسی است که داده های بسیار ارزشمندی را در اختیار محققین قرار می دهد داده هایی که می تواند در روشن کردن گذشته پررمزوراز انسان کمک موثری باشد .ما دراین شاخه با بیماریها و آسیبهایی مواجه هستیم آدمی را در طول زندگی اش مبتلا ساخته،
  05 می 2009
 • مهسا اکبری

  مقدمه

  04 می 2009
 • ترکان عینی زاده

  جامعه شناسی بیماری های روانی، نوشته مارک تاسیک، جانت میکلو و سری سوبدی ،ترجمه دکتر احمد عبداللهی، انتشارات سمت، تهران، 1386، 407 صفحه.

  03 می 2009
 • هما مداح

  در این نوشتار کوتاه تلاش کرده ام نقدی بر تصاویر ارائه شده از زنان در تلویزیون( به طور خاص سریالهای نوروزی)، رادیو و سینما در آستانۀ سال جدید ارائه دهم، این نقد البته بیشتر از آنکه مبتنی بر تحلیل باشد بر اساس ارائۀ مثالهایی از این بازنمایی بنا شده است.

  26 آوریل 2009
 • ترجمه مزدک دانشور و شیرین احمدنیا
  یائسگی،یک نگاه زیستی- فرهنگی، لینت لیدی سیورت، انتشارات دانشگاه راتگرز، 2006   Lynnette Leidy Sievert , Menopause: A Biocultural Perspective, New Brunswick. NJ, 2006  
  22 آوریل 2009
 • ترجمه پرنیا پژوهش فر

  الن دیسانایاک نویسنده سه کتاب «انسان زیبایی شناس، هنر و صمیمیت و هنر برای چیست» است. انسان زیبایی شناس: هنر از کجا می آید و چرا؟ دیسانایاک استدلال می کند که هنر مرکزی برای سازگاری تکاملی انسان بود و قوه زیبایی شناختی یک مؤلفه روانشناختی مهم هر شخصیت انسانی است.

  18 آوریل 2009
 • امیر عسکری

  گوریل ها جانورانی اجتماعی هستند. آنها به صورت گروهی زندگی می کنند. هر گروه متشکل از 15 تا 30 گوریل  است. گوریل ها نزدیک ترین خویشاوند میان انسان ها و شمپانزه ها هستند. بر اساس نظریه های زیست شناختی، گسست در شاخه مشترک زیستی میان گوریل و انسان، در حدود هفت میلیون سال پیش از یکدیگر اتفاق می افتد.

  15 آوریل 2009
 • (تصویر: دختر شیرفروش اثر یوهانس وورمر 1660)

  11 آوریل 2009

صفحه‌ها

اشتراک در Human Science