نصیری

شیدا نصیری

تصویر nasiri.sheida

ایمیل

sheida.nasiri@yahoo.com

تاریخچه

عضو به مدت
1 سال 3 ماه

مطالب

تعداد مطالب

2

رزومه

به نام خدا

مشخصات فردی:                                                                                   

نام و نام خانوادگی: شیدا نصیری                      

 email:sheida.nasiri@yahoo.com

سوابق تحصیلی:

رشته تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر

محل تحصیل:دانشگاه اصفهان،  دانشگاه هنر اصفهان

افتخارات:

چاپ مقاله ISI در نشریهElixir International Journal با عنوان:  Digesting vocabulary; Email VS. Context

پذیرش مقاله در نخستین همایش زبان و زبان شناسی ایران سال 91 کرج و چاپ آن در سی دی همایش با موضوع Language Teaching to children

کسب لوح تقدیر و نشان افتخار از جشنواره ایده برتر دانشجوی مخترع بسیجی برای مقاله ای با موضوع: قرآن و زبان انگلیسی

دریافت لوح تقدیر از بنیاد ملی استعداد های درخشان به جهت رتبه ی کنکور سراسری

انتخاب شده به عنوان عضو پیوسته سایت انسان شناسی و فرهنگ از سال 1394