محسنی تازه کند

محسنی تازه کند٬ ایرج

تصویر Mohseni.Iraj

ایمیل

irajmohseni65@gmail.com

تاریخچه

عضو به مدت
11 ماه 1 روز

مطالب

تعداد مطالب

1

رزومه

مشخصات عمومی: 

نام: ایرج

نام خانوادگی: محسنی تازه کند

آدرس الکترونیک:irajmohseni65@gmail.com

کشور و شهر اقامت کنونی: ترکیه - آنکارا

تاریخ تولد: ۱۳۶۵

میزان تحصیلات: دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه محل تحصیل: غازی آنکارا

سال ورود به دانشگاه و فارغ التحصیلی:2015

رشته تحصیلی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای

کارشناسی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان رساله: بررسی تحول جمعتی استان گلستان

کارشناسی ارشد:

زبان های ملی و قومی : فارسی- ترکی آذری

پیشینه شغلی:مدیر عامل شرکت آذران شهرسازان سهند

پیشینه فعالیت های علمی و پژوهشی:مدیر مسئول نشریه شارستان (انجمن علمی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران)

کتاب ها و مقالات ترجمه و تالیفی: بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهر : نمونه موردی شهر بابلسر، نشریه جغرافیا و توسعه،شماره 21 بهار 91

زمینه های همکاری:

جامعه شناسی شهری و شهرسازی

ترجمه و تحریر مقاله و گزارش و گفتگو با شهرسازان و جامعه شناسان ترکیه