محمدطاهری

رزومه

مشخصات عمومی:

نام:مهدی

نام خانوادگی:محمدطاهری

آدرس الکترونیک:mohamadmehdi1361@gmail.com

تاریخ تولد: ۱۳۶۱

میزان تحصیلات:کارشناسی ارشد

دانشگاه محل تحصیل:تهران مرکزی

سال ورود به دانشگاه و فارغ التحصیلی:1385-1387

رشته تحصیلی:علوم سیاسی.

کارشناسی:حسابداری

کارشناسی ارشد:علوم سیاسی

پیشینه شغلی:کارمند، مدرس حق التدریس.

پیشینه فعالیت های علمی و پژوهشی:نگارش مقاله در موضوعات سیاسی.

علاقمند به فعالیت های علمی و فلسفی.

زمینه های همکاری:

تبارشناسی انسان، دیرینه شناسی.