رزومه

مشخصات عمومی: 

نام: حبيب

نام خانوادگی: خليفه

آدرس الکترونیک: farjam6699@yahoo.com

کشور و شهر اقامت کنونی: ايران- تهران

تاریخ تولد: ۱۳۶۲

میزان تحصیلات: ليسانس

دانشگاه محل تحصیل: اراك

سال ورود به دانشگاه و فارغ التحصیلی: ورود81 فارغ التحصيلي 85

رشته تحصیلی: عمران

کارشناسی: عمران

عنوان رساله: آناليزساخت سازه هاي ساحلي

زبان های ملی و قومی : فارسي و آذري

پیشینه شغلی: شركت ساختماني. خبرنگاري و روزنامه نگاري

پیشینه فعالیت های حرفه ای و هنری : عكاسي و نويسندگي مطبوعات

زمینه های همکاری: هنر و ادبيات، شهر و معماری،علوم اجتماعي،علوم انساني و تاريخ

 نويسندگي، تحقيق و پژوهش