تاریخ و پیش از تاریخ

 • ناصر فکوهی

  سرمقاله – سرمایه

  17 نوامبر 2009
 • حوادثی که درطول چند سال اخیر در سطح جهان در حال اتفاق افتادن است و کشور ما نیز خواسته یا ناخواسته در بخشی از آنها، از جمله در سال گذشته، نقطة محوری را تشکیل می داده است، گویای نوعی تکرار تاریخ هستند که ظاهرا خود از شکلی از نسیان و فقدان حافظه تاریخی بیرون آمده‌‌اند.

  17 نوامبر 2009
 • ویژه‌نامه‌ای که یکی از هفته‌نامه‌های تهران (شهروند امروز، 5 خرداد) با عنوان گویای «مصایب 100 ساله نفت» به مناسبت سالگرد کشف «بلای ملی» منتشر شده است، از جمله شامل ارائة یکی از آخرین کشفیات اقتصاددانان نولیبرال وطنی است ( که پس از کشف قبلی آنها در مورد «بی سوادی ذاتی روشنفکران در مسائل اقتصادی و س

  17 نوامبر 2009
 • ناصر فكوهي

  یکی از خبرهای بسیار قابل توجه و امیدوار کننده ای که در طول هفته های اخیر در زمینه نشر کتاب به گوش رسیده است، تمایل دولت به کاهش تصدی گری بر امر نشر، از جمله از خلال واگذاری امر نظارت پیش از چاپ به گروهی از نهادهای خارج از وزارت ، لااقل در حد یک مرحله است.

  17 نوامبر 2009
 • ناصر فكوهي

  در سال 1884‌، چهارمین کنگرهء فدراسیون آمریکایی کار، مطالبه‌ای را مطرح کرد که به‌زودی بدل به یک خواست جهانی برای کارگران سراسر جهان شد: «هشت ساعت کار روزانه.» این فدراسیون دو سال به کارفرمایان فرصت داد تا به این مطالبه پاسخ مثبت دهند و در اول ماه مه 1886 (تاریخی که به دلیل شروع سال مالی بسیاری از

  17 نوامبر 2009
 • ناصر فكوهي

  نظام های اجتماعی ، به هر شکل و با هر فرایندی که ساختارهای خود را به وجود آورده باشند و صرف نظر از آنکه تا چه اندازه ای به نظریه های تطوی باور داشته باشیم و یا نه، نظام هایی هستند که بر اساس توزیع قدرت شکل می گیرند.

  17 نوامبر 2009
 • ناصر فكوهي

  اگر فرض را بر این بگذاریم که ایران جامعه‌ای در حال گذار از جامعه‌ی سنتی به جامعه‌ی مدرن است، احتمالا می توان به این نتیجه هم رسید که به دلیل همین درحال گذار بودن بسیار پویا و متحرک است.

  17 نوامبر 2009
 • ناصر فکوهی

  انسان ها سخن می گویند و سکوت را فراموش می کنند؛ انسان ها حرکت می کنند و سکون را از یاد می برند؛ انسان ها غذا می خورند، نفس می کشند ، گرما را در بدن هایشان حس می کنند و گرسنگی و درد، خفگی و سرما را از یاد می برند.

  17 نوامبر 2009
 • آخرین روزهای سال گذشته «همایش بین‌المللی لارشناسی» به تاریخ 24 اسفند 1387 برگزار شد که ناصر فکوهی، دانشیار گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و نایب رئیس انجمن انسان‌شناسی ایران در آن به ایراد سخنرانی پرداخت. آنچه در پی می‌آید خلاصه سخنرانی وی در این همایش است.

  17 نوامبر 2009

صفحه‌ها

اشتراک در Human Science