اکبرحلوائی٬ اعظم

تصویر Halvaee.Azam

ایمیل

f_halvaii@yahoo.com

تاریخچه

عضو به مدت
10 ماه 2 هفته

رزومه

مشخصات عمومی: 

نام: اعظم

نام خانوادگی:اكبر حلوايي

آدرس الکترونیک:f_halvaii@yahoo.com

کشور و شهر اقامت کنونی: ايران – قزوين

میزان تحصیلات:كارشناسي هنرهاي تجسمي

سال ورود به دانشگاه و فارغ التحصیلی:1376 

رشته تحصیلی:هنرهاي تجسمي

عنوان رساله:بررسي نگارگري ونگارگران معاصرايران