من فقط یک یا دو ساعت در هفته فرصت خالی دارم، آیا باز هم می توانم به انسان شناسی و فرهنگ بپیوندم و کمکی به پیشبرد آن بکنم؟

بدون شک چنین است. بسیاری از دوستان ما تصور می کنند که زمانی برای  کمک ، فکر کردن ونوشتن نندارند. بسیاری نیز به دلیل آنکه مدتهای  زیادی است ننوشته اند و یا هرگز به صورت مرتب ننوشته اند این کار را برای خود غیر ممکن می دانند. در صورتی که چنین نیست شما حتی با هفته یک یا دو ساعت می توانید برای ما و برای  همه خوانندگان انسان شناسی و فرهنگ موثر باشید. با ما تماس بگیرید و اجازه بدهید که در این مورد راهنمایی تان کنیم.