چگونه می توان برای وب‌سایت شما مقاله فرستاد؟

انسان شناسی و فرهنگ یک موسسه پژوهشی و آموزشی  با اهداف گسترده است و یک مجله یا  وبگاه انتشار مقالات  یا بانکی برای این کار نیست.  از این رو برای نوشتن مقاله، یادداشت و یا هر مطلب دیگری ابتدا باید در مجموعه  ما جایگاهی نسبتا تعریف شده و چشم اندازی روشن در دوره ای خداقلی (یک سال تا سه سال) داشته باشیدو برای این کار باید پس از بررسی پرونده شما به عضویت «انسان شناسی و فرهنگ» در بیایید. برای اطلاعات بیشتر  درباره شرایط عضویت رجوع کنید. عضویت در و همکاری با ما رایگان و داوطلبانه است و هیچ رابطه استخدامی و پولی با هیچ کسی وجود ندارد. شما قاعدتا بر اساس برنامه تعیین شده خودتان در حوزه مشخصی وارد این همکاری می شوید. بنابراین مطالبتان را در آن حوزه و بر اساس این شیوه نامه برای ما ارسال می کنید منتشر می شود مطالب شما به وسیله  مدیر صفحه مربوطه بررسی می شود. در صورت عدم وجود مشکل مطلب در فاصله یک تا دو هفته منتشر می شود، در غیر این صورت  مشکل کارتان به شما اطلاع داده می شود و مطلب پس از اصلاحات لازم به انتشار می رسد. مطالب خود را می توانید به آدرس anthropology.ir@gmail.com بفرستید. مطالب خود را به صورت فایل ورد بفرستید. عکس ها را درون همین فایل قرار دهید و برای هر عکس زمان و محل و شرح بگذارید. در پایان حتما منابع به صورت دقیق ذکر شود. آدرس ایمیل  خود و ادرس صفحه شخصی تان در انسان شناسی و فرهنگ را نیز در انتهای مطلب خود بیاورید. در صورت منظم بودن و تمایل و داشتن جدیت لازم می توانید پس از  تجربه ای چند ماهه به یکی از همکاران دائمی ما تبدیل شوید و مطالب خود را، شخصا بارگزاری کنید. در این مورد، پس از تقاضای شما، بررسی لازم انجام خواهد شدو به شما پاسخ می دهیم.