تفاهم‌نامه‌ی همکاری انجمن انسان‌شناسی و فرهنگ و انجمن ....

از آنجاکه ارتباط، هماهنگی و همکاری مشترک علمی و تبادل تجربیات می‌تواند به ارتقاء کمی و کیفی اهداف و نیازهای مشترک یاری رساند و این امر گامی در جهت تحقق بخشیدن به اهداف طرفین تفاهم محسوب می‌شود؛ این تفاهم‌نامه بین انجمن.... به مدیریت ....  و انجمن انسان شناسی و فرهنگ به مدیریت آقای دکتر ناصر فکوهی منعقد می‌شود.

ماده 1: هدف

توسعه همکاری‌های دو جانبه فی مابین و نظم بخشیدن به اهداف و برنامه‌های آنها در چارچوب موضوع تفاهم‌نامه.

ماده 2: موضوع

همکاری دو جانبه در حیطه‌ی اطلاع‌رسانی، آموزش و تولید ادبیات نظری در حوزه‌ی علوم اجتماعی بر اساس اهداف پیش‌گفته.

ماده 3: فعالیت‌ها

انجمن انسان شناسی و فرهنگ و انجمن...، از کلیه ظرفیت‌های موجود در جهت اجرای طرح‌های مشترک و تبادل تجارب در زمینه‌های زیر استقبال و زمینه‌ی اجرای آنها را تسهیل و هماهنگ می‌نمایند:

  • مبادله‌ی تجربه‌ها، کتب و مجلات تخصصی، بانک‌های اطلاعاتی، نرم‌افزار، فیلم‌ها و نوارهای آموزشی، مطالعاتی و پژوهشی و همکاری طرفین در برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک؛
  • حمایت علمی و اجرایی هر دو انجمن در برگزاری سمینارها و همایش‌های مورد توافق طرفین؛
  • حمایت علمی انجمن انسان‌شناسی و فرهنگ در تولید ادبیات مرتبط با موضوعات مورد نظر انجمن ... با موضوعات مورد توافق
  • ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای
  • همکاری انجمن انسان‌شناسی و فرهنگ در برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مورد درخواست ....

ماده 4: نحوه‌ی اجرا

به منظور تحقق بخشیدن این تفاهم‌نامه، کمیته مشترکی از دو نفر از نمایندگان تام‌الاختیار طرفین، تشکیل جلسه می‌دهند، صورت جلسه نشست‌ها و نتایج حاصله را به صورت مکتوب به مدیران ارشد ارائه می‌دهند. نتایج پس از تایید نمایندگان و مدیران ارشد به مرحله‌ی اجرا گذاشته می‌شود.

تبصره 1: پروژه و طرح‌هایی که نیازمند عقد قرارداد است با ارائه زمان‌بندی و برآورد هزینه، به مرحله اجرا گذاشته می‌شوند.

ماده 5: مالکیت داده‌ها و محصولات

مالکیت معنوی اطلاعات، نشریات، مقالات و کلیه‌ی خروجی‌هایی که به صورت مشترک تولید شده، متعلق به طرفین بوده و هرگونه استفاده، بازبینی، اصلاح، انتشار و تکثیر تمام یا بخشی از اطلاعات و خروجی تولید شده با مجوز کتبی طرفین صورت خواهد گرفت. در خصوص دریافت اطلاعات تولید شده طرفین، شرط دریافت مجوز کتبی الزامی است.

ماده 6: مدت اعتبار تفاهم‌نامه

تفاهم نامه موجود از زمان امضاء تا چهار سال معتبر است و پس از آن در صورت توافق طرفین می‌تواند تمدید شود.

ماده 7: شماره نسخ

این تفاهم‌نامه در هفت ماده و در دو نسخه تنظیم و در تاریخ ....  به امضای مدیر انجمن انسان‌شناسی و فرهنگ و انجمن ... رسیده و از همان تاریخ قابل اجرا می‌باشد.