اشکال همکاری‌ها و حمایت‌های فردی

از آنجایی که انسان‌شناسی و فرهنگ یک مجموعه غیردولتی، غیرانتفاعی و داوطلبانه است بدون شک، رشد، توسعه و تداوم فعالیت‌های انسان‌شناسی و فرهنگ در گرو کمک‌های علاقمندان است. بر همین اساس، همکاری با انسان‌شناسی و فرهنگ نیز به صورت کاملا داوطلبانه صورت گرفته و هیچ‌گونه رابطه استخدامی یا تبادل مالی در آن وجود ندارد. هزینه‌های وب‌سایت و سایر برنامه‌ها صرفا از طریق برگزاری کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی با همکاری نها های دانشگاهی و کمک‌های مالی و غیرمالی دوستداران و حامیان آن تامین می‌شود. گزارش مالی انسان‌شناسی و فرهنگ، در گردهمایی سالیانه ارائه شده و لیست افراد حامی، در صورت تمایل خودشان، در گزارشی روی سایت، منتشر می‌شود.

 افراد علاقمند می‌توانند فعالیت‌های داوطلبانه خود را با این مجموعه، در یکی از اشکال زیر انجام ‌دهند: