معرفی

انسان‌شناسی و فرهنگ در تلاش است تا در بخش پژوهش و مطالعات خود، با تعریف کردن و انجام پروژه‌های پژوهشی کلان و بلندمدت

درون ساختار خود، به دو هدف عمده نائل آید:

اول، فهم عمیق و غیرکلیشه‌ای از شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه و مسائل آن که نهایتا به تولید نظریه‌ها و دانش بومی خاص این کشور نزدیک شود.

دوم، کمک به کاربردی شدن هر چه بیشتر دانش و نزدیک کردن وادی نظر و عمل به یکدیگر

به این منظور، تاکنون دو پروژه کلان پژوهشی در این مجموعه تعریف شده و در حال اجراست که ادامه این متن، به توضیح مختصر هر کدام خواهد پرداخت.