معرفی

یکی از اهداف مجموعه‌ی «انسان شناسی و فرهنگ» ترویج همه جانبه‌ی فرهنگ است. این امر در ابتدا از طریق  وب‌سایت «انسان‌شناسی و فرهنگ» پیگیری می‌شد اما در سیاست توسعه‌ی فعالیت‌ها، تصمیم گرفته شد که این اهداف و برنامه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ در کنار جهان مجازی، به جهان واقعی نیز راه یابد که جلسات علمی «انسان شناسی و فرهنگ» با این هدف طراحی شد. مشارکت در برگزاری چندین همایش‌های علمی در سطح ملی، برگزاری نشست‌های سخنرانی علمی و نقد و بررسی کتاب، نمایش فیلم مستند و داستانی و برگزاری نشست و بزرگداشت اندیشمندان و متفکران فرهنگی از جمله این جلسات است. این بخش از اهداف انسان‌شناسی و فرهنگ، در قالب سلسله نشست‌های هفتگی موسوم به یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ، کارگاه‌های آموزشی و ‌سخنرانی‌های موضوعی پیگیری می‌شوند که در ادامه به توضیح هر یک، پرداخته خواهد شد.