اسناد موجود در مرکز

بخش های موجود در حال حاضر در مرکز به شرح زیر هستند:

  • پایان نامه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دنشجویی؛ در این قسمت پایان نامه به صورت کاغذی و الکترونیک نگه داری می شود که اغلب به وسیله اعضا و همکاران انسان شناسی و فرهنگ تهیه و طبقه بندی شده اند.
  • پوسترها، طرح ها و کاریکاتورها؛ به صورت کاغدی و الکترونیک نگه داری می شود و در حال حاضر مرکز طبقه بندی آنها را آنجام میدهد.
  • دیداری؛ در این بخش، فایل‌های تصویر برداری از برنامه های مختلف  انسان شناسی و فرهنگ و سایر برنامه هایی که در اختیار ما گذاشته شده اند و همچنین تصویر برداری از گفتگو با  اندیشمندان معاصر و  برنامه هی آموزشی تصویری  طبقه بندی شده و نکه داری می شوند و بنا بر مورد  برای تبدیل شدن به  محصولات فرهنگی و یا در اختیار داده شدن به اعضا  سایر علاقمندن آماده می شوند.
  • شنیداری؛ در این قسمت، فایل‌های صوتی شامل جلسات سخنرانی، همایش هاف  نشست ها،  کتاب های صوتی، قطعات موسیقی  و ... نکه داری می شوند. همه این  فایل ها به صورت منظم در آمده و تیمی  دائما  کار طبقه بندی آنها و آماده سازی شان را به صورت  محصول فرهنگی و  یا در اختیار قرار دادنشان  به اعضا و سایر علاقمندان را برعهده دارند.
  • عکس؛ آرشیو عکس های  انسان شناسی و فرهنگ در خال حاضر شامل  عکس‌هایی از موضوع های تخصصی  این مجموعه و همچنین  فرهنگ های منطقه‌ای ای ایران و جهان است که به وسیله اعضا و یا  سایر همکارن  از جمله  عکاسان مستند حامی به ما اهدا شده اند. عکس های دیجیتالیزه شده در چارچوب پروژه انسان شناسی فرهنگی تاریخ مدرن ایران (شخصیت ها، وقایع، عکس های خانوادگی، عکس های روزمره قدیمی...) نیز بخش دیگری از همین  آرشیو  را تشکیل می دهند.
  • فیلم های داستانی؛ طبقه بندی آنها به منظور در اختیار قرار دادنشان برای کارهای پژوهشی جرو فعالیت های آتی مرکز خواهد بود.
  • فیلم های مستند؛ تاکنون بیش از هزار مستند داخلی در این بخش و در همه موضوعات و مناطق  مورد پژوهش  انسان شناسی و فرهنگ طیقه بندی و نگهداری می‌شود. تمام این فیلم ها به وسیله فیلمسازان مستند یا  مجموعه داران  این فیلم‌ها ها به انسان شناسی و فرهنگ اهدا شده اند و  برای اکثر آنها ما دارای مجوز پخش و در مورد برخی دارای مجوز تکثیر هستم. بنا بر مورد، این فیلم ها به پژوهشگران مرکز داده می شود تا بر روی آنها  تحقیق کرده  یا بر آنها نقد بنویسند و در پروژه های خود از آنها استفاده کنند.
  • کتاب های کاغذی؛ به دلیل کمبود فضا، در این قسمت تنها کتابهای تخصصی و مرجع نگهداری می شوند  و بنا بر مورد می توانند در اختیار اعضا قرار بگیرند.
  • کتاب ها و مجلات الکترونیک؛ در این قسمت هزاران فایل کتاب و مجلات  الکترونیک از قدیمی ترین تا آخرین موارد منتشر شده به زبان های فارسی، انگلیسی، فرانسه و  و در برخی از موارد به زبان های دیگر  طبقه بندی موضوعی شده اند. گروهی از این کتاب ها در حال آماده سازی برای عرضه به صورت  محصول فرهنگی هستند و گروه بزرگتری نیز آماده شده اند تا برای کارهای پژوهشی در اختیار اعضا و علاقمندان قرار بگیرند.
  • طرح های پژوهشی؛ در این بخش، پروژه هایی که به وسیله اعضای انسان شناسی و فرهنگ و یا سایر همکاران و موسسات و نهاد  های کشور  به انجام رسیده اند و در موضوع های مورد  پژوهش انسان شناسی و فرهنگ  قرار دارند  نگه داری می شوند. 

انسان‌شناسی و فرهنگ در نظر دارد که در فرآیند توسعه خود در آینده، وب‌سایت مرکز اسناد را نیز به عنوان یکی از سایت‌های زیرمجموعه سایت فعلی، راه‌اندازی کرده و بخشی از اسناد را به صورت آنلاین در اختیار علاقمندان قرار دهد.