معرفی

انسان‌شناسی و فرهنگ به عنوان یک مجموعه پژوهشی و آموزشی به منظور انجام برنامه‌ها و نیل به اهداف خود نیازمند داده‌های خامی است که بخش زیادی از آن‌ها موجود نبوده و می‌بایست جمع‌آوری و متناسب با نیاز مجموعه، دسته‎‌بندی شوند. این مسئله خصوصا زمانی که قانون کپی‌رایت و حفظ مالکیت اسناد، در ایران نیز جدی‌تر دنبال شود برای بقا و موفقیت یک نهاد علمی و انتشارات آن در حوزه‌های ملی و بین‌المللی ضروری است. از این رو، مرکز اسناد انسان‌شناسی و فرهنگ زیر نظر بخش مرکز اسناد از سال 1390 افتتاح شده و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ است. این مرکز در زمینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی منابع و اسناد موجود، مقالات، کتاب‌های کاغذی و الکترونیک، مجلات، پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های پژوهشی دانشجویی و کاربردی، فیلم‌های مستند و داستانی داخلی و خارجی ونیز  اسناد صوتی و تصویری فعال بوده و درصدد تهیه مرکزیتی ارزشمند برای فعالیت‌های مطالعاتی و آموزشی درخصوص موضوعات مختلف علمی- فرهنگی است. این مرکز، از 1390 کار خود را آغاز کرده و تا امروز (بهمن 93) توانسته بخشی از اسناد خود را به صورت فیزیکی در مکانی ثابت مستقر نماید. کار طبقه‌بندی و فهرست‌برداری از گزارش‌های پژوهشی و نیز فیلم‌های مستند موجود تقریبا نهایی شده ولی تا اطلاع ثانوی به طور گسترده امانت داده نمی‌شود. انسان‌شناسی و فرهنگ امیدوار است که در آینده‌ای نزدیک بتواند امکان توسعه مرکز اسناد و نیز استفاده عموم از داده‌های آن‌را را فراهم نماید. مواد آرشیو شده در این مرکز هستند که به صورتی مداوم به‎روزرسانی می‌شوند.

مرکز اسناد، عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ است که در زمینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی منابع و اسناد موجود، مقالات، کتاب‌های کاغذی و الکترونیک، مجلات، پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های پژوهشی دانشجویی و کاربردی، فیلم‌های مستند و داستانی داخلی و خارجی ونیز  اسناد صوتی و تصویری فعال بوده و درصدد تهیه مرکزیتی ارزشمند برای فعالیت‌های مطالعاتی و آموزشی درخصوص موضوعات مختلف علمی- فرهنگی است. این مرکز، پس از حدود دو سال فعالیت توانسته بخشی از اسناد خود را به صورت فیزیکی در مکانی ثابت مستقر نماید. کار طبقه‌بندی و فهرست‌برداری از گزارش‌های پژوهشی و نیز فیلم‌های مستند موجود تقریبا نهایی شده ولی تا اطلاع ثانوی به طور گسترده امانت داده نمی‌شود. انسان‌شناسی و فرهنگ امیدوار است که در آینده‌ای نزدیک بتواند امکان توسعه مرکز اسناد و نیز استفاده عموم از داده‌های آن را فراهم نماید.