وب‌سایت‌های غیرفارسی انسان‌شناسی و فرهنگ

این سایت در طول یک دهه فعالیت خود صرفا به زبان فارسی منتشر می‌شده اما به تدریج صفحات نوشتن به زبان‌های مادری ( کردی، آذری، عربی، بلوچی و...) را فعال کرده و در آستانه دهمین سال فعالیت خود و در برنامه های توسعه وب‌سایت،  ارائه صفحات ویژه به زبان‌های غیرفارسی در سطح بین المللی را نیز پیش بینی کرده است. در مرحله اول این وب‌سایت ها به هفت زبان  دیگر به جز فارسی خواهند بود که شامل آذری، آلمانی، اسپانیایی، انگلیسی، عربی، فرانسه و کردی (سورانی) است. این وب‌سایت‌ها در چارچوب و به مثابه بخشی از وب‌سایت فارسی فعالیت می کنند  هر یک دارای یک مدیر و مجموعه آنها نیز دارای یک مدیر بین المللی خواهند بود.

هدف اصلی از راه اندازی این وب‌سایت ها،  افزایش قابلیت ارتباط میان ایرانیان علاقمند  و علاقمندان غیر ایرانی فرهنگ ایران است که به هر دلیلی  امان یا مهارت های لازم را برای استفاده از زبان فارسی به عنوان زبان اصلی ندارند. از این رو، این وب‌سایت ها بر خلاف  وب‌سایت مادر فارسی، شامل معرفی و مباخث مربوط به فرهنگ های دیگر نمی شوند و تقریبا به صورت کامل فقط به فرهنگ ایران، یا ارتباط فرهنگ ایران با فرهنگ زبان مزبور، اختصاص خواهند داشت. هدف دیگر این فعالیت آشنا کردن  ایرانیان و غیر ایرانیان در ایران یا خارج از ایران با فعالیت های پژوهشی و علمی وفرهنگی کنشگران ایرانی است و ایجاد پلی ارتباطی بین آنها.

شکل این وب‌سایت‌ها بناست تا حد زیادی و در کلیت خود به وب‌سایت مادر فارسی شباهت دارد اما به مراتب از آن ساده تر خواهد بود. پیش بینی ما آن است که در سال اول فعالیت این وب‌سایت ها، مطالبشان در حد 70 تا 80 درصد ، ایستا (استاتیک) یعنی مطالب ثابتی در جهت معرفی فعالیت های  انسان شناسی و فرهنگ  بوده و تنها 20 تا 30 درصد مطالب آنها به صورت هفتگی از مطالب پویا(داینامیک) و متغییر تشکیل شود. در بخش ایستا، ستون هایی نظیر معرفی، اهداف، اعضا، پروژه ها، ... و در بخش پویا  ستون هایی چون  اخبار  و مقالات  فعال می شوند. 

محتواهای وب‌سایت های محلی و بین المللی شامل موارد زیر می شود:

 • معرفی انسان شناسی و فرهنگ، مدیران و برنامه های آن  به هر زبان
 • ایجاد امکان انتشار چکیده مقالات برگزیده در وب‌سایت فارسی
 • مطالب نوشته شده به وسیله همکاران ایرانی و غیر ایرانی انسان شناسی و فرهنگ به زبان  مزبور درباره فرهنگ ایران، ارتباط فرهنگ ایران و فرهنگ هر یک از آن زبان ها و یا در چشم اندازی بلند مدت تر مطالب نویسندگان ایرانی به زبان های مزبور دربراه سایر  مباحث.
 • رصد کردن مطبوعات و رسانه های دیگر در زبا های مزبور دربراه فرهنگ ایران و بنا بر مورد انعکاس آن مطالب
 • مطالب قدیمی منتشر شده به هر یک از زبان های مزبور  در ایران یا خارج از ایران  درباره فرهنگ ایران و یا رابطه  دو فرهنگ
 • معرفی کتاب ها، پژوهش ها، رساله های دانشگاهی ، مجلات، مقالات، وب‌سایت ها، مراکز تخصصی و ... در زبان مزبور

الگوی کار و اهداف و سیاست های همه این وب‌سایت ها در چارچوب قوانین و حدود  حقوقی و عرفی جامعه و جمهوری اسلامی ایران تعیین شده و  نباید از آنها فراتر رود.  مدیر بین المللی وب‌سایت ها، در کنار هر یک از مدیران وب‌سایت ها، مسئول هماهنگی میان همه آنها و کنترل کیفی آنها است. هر یک از مدیران در ابتدا مجموعه  بخش های ایستای  وب‌سایت خود را بر اساس راهنمایی و سفارش مدیریت  انتشارات انسان شناسی و فرهنگ تهیه و آماده  بارگزاری می کنند. هر یک از مدیران همچنین شروع به ذخیره  منابع قابل استفاده در بخش  پویای  وب‌سایت خود می کنند. برای این کار  می توان از طریق مدیریت انسان شناسی و فرهنگ از  نویسندگان مطالب فارسی خواست که در صورت تمایل به هر یک از زبان های مورد نظرشان یک چکیده نیز برای انشار در وب‌سایت های محلی یا بین المللی ارسال کنند. مدیر بیالمللی وب‌سایت ها و مدیرت هر یک از وب‌سایت ها درباره مطالب دریافتی وارد تصحیح و ویرایش مطالب نمی شوند بلکه تنها مطالبی ر می پذیرند که  دارای خداقل شرایط پذیرش  باشد وو از لحاظ زبانی  و شکلی و محتوایی مشکلی نداشته باشد. در سایر موارد مطلب به نویسنده با ذر دلیل رد شدن عودت داده می شود. مطالب ایستا و بخش اول مطالب پویا در نخستین روز افتتاح هر یک از وب‌سایت ها بارگزاری می شود و در مورد مطالب پویا،  در نخستین سال با ریتم، هفتگی به روز می شوند.  شکل و محتوا و ریتم کاری هر یک از وب‌سایت ها بنا بر تشخیص مدیر آن  بخش با تایید  مدیر بینالمللی وب‌سایت ها ، مدیر انتشارات و هیئت مدیره انسان شناسی و فرهنگ قابل تغییر خواهد بود.

مجموعه مسئولانی که درگیر این وب‌سایت ها خواهند بود زیر نظر مدیر انتشارات انسان شناسی و فرهنگ فعالیت می کنند و شامل  افراد زیر می شوند:

 • مدیر بین المللی وب‌سایت های انسان شناسی و فرهنگ که لزوما باید به زبان های فارسی و انگلیسی و در صورت امکان به برخی  دیگر از زبان های وب‌سایت ها تسلط داشته باشد. این مدیر به انتخاب گروه مرکزی مدیران انسان شناسی و فرهنگ انتخاب می شود و در حال حاضر، مهسا شیخان است.
 • مدیران هر یک از وب‌سایت ها  که حداقل باید به  زبان فارسی و زبان وب‌سایت مزبور تسلط داشته باشند. این مدیران به پیشنهاد مدیر بینالملل و تصویب گروه مرکزی انسان شناسی و فرهنگ انتخاب می شود.
 • همکار اصلی با زبان مادری در هر یک از  وب‌سایت ها. این همکار باید  فردی باشد که زبان  مادری اش  زبان آن وب‌سایت باشد و یا به تشخیص مدیر بین الملل دارای  مهارتی در سطح زبان مادری باشد. آشنایی یا توانایی این فرد به  نوشتن یا خواندن فارسی یک  امتیاز است اما شرط انجام کارش که  چک کردن اولیه  متون است، به حساب نمی آید.
 • کنترل کننده نهایی: در هر یک از وب‌سایت ها یک نفر باید به عنوان کنترل کننده نهایی که دستور ارسال  مطالب را به فضای اینترنتی می دهد وجود داشته باشد. این فرد باید به زبان فارسی و به زبان  مزبور  تسلط کامل داشته باشد.
 • سایر همکارن دائم یا موقت  هر یک از وب‌سایت ها به تشخیص مدیر هر وب‌سایت و مدیر بین الملل.

بنابراین حداقل افراد درگیر برای هر یک از وب‌سایت ها، هفت نفر بوده و شامل مدیر انسان شناسی و فرهنگ، معاون انسان شناسی و فرهنگ، مدیریت انتشارات، مدیریت بین المللی وب‌سایت ها، مدیر هر یک از وب‌سایت ها به زبان مربوط، همکار اصلی با زبان مادری مربوط و نیز کنترل کننده نهایی است. بنابر تشخیص مدیریت  انسان شناسی و فرهنگ، وظایف این مدیران ممکن است در تعداد افراد کمتری متمرکز شود و یک فرد در صورت توانایی،  چند کار را انجام بدهد.