اعضای شورای مرکزی

برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگزاری‌های کلان انسان‌شناسی و فرهنگ به وسیله یک گروه مرکزی 7 نفره از همکاران و مدیران اجرایی و نویسندگان قدیمی آن صورت می‌گیرد که مدیریت بخش‌های مختلف اجرایی مجموعه را بر عهده دارند. شورای مرکزی انسان‌شناسی و فرهنگ به لحاظ سازمانی، طبق چارت زیر دارای بخش‌های زیر است:

مدیر شورای مرکزی، نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف و سیاستگذاری‌ و رایزنی‌های سطح کلان خارج از مجموعه را عهده‌دار است.

معاون شورای مرکزی، هماهنگی‌های بین بخشی، برگزاری جلسات نقد درونی گروه جهت جمع‌آوری نقاط ضعف و قوت، پیگیری پیشرفت پروژه‌های تعریف شده در مجموعه و هماهنگی جهت برگزاری جلسات درونی و تهیه دستور جلسات و صورت‌جلسات را بر عهده دارد.

مدیر بخش پژوهش، شناسایی فرصت‌های پژوهشی و گفتگو جهت عقد قرارداد و یا پژوهش بر مبنای اولویت‌های داخلی انسان‌شناسی و فرهنگ، تشکیل تیم‌های پژوهش، برنامه‌ریزی جهت تقویت تیم‌ها و ارتقاء سطح توانایی آن‌ها و تدوین شیوه‌نامه‌های لازم در این بخش را بر عهده دارد.

مدیر بخش آموزش، برنامه‌ریزی جهت برگزاری نشست‌های علمی هفتگی، برنامه‌ریزی جهت برگزاری گردهمایی‌های سالیانه، برنامه‌ریزی جهت برگزاری کارگاه‌ها و تدوین شیوه‌نامه‌های لازم در این بخش را بر عهده دارد.

مدیر بخش روابط عمومی، اطلاع‌رسانی کلیه برنامه‌ها و مواضع مجموعه، پاسخدهی به ایمیل‌ها و نامه‌های وارد شده به مجموعه، عضوگیری و تشکیل بانک‌های اطلاعاتی از اعضاء و همکاران و... و به روزرسانی آن‌ها، تعریف و تهیه بروشورها و کتابچه‌های گزارش عملکرد و معرفی و سایر محصولات تبلیغاتی و تدوین شیوه‌نامه‌های لازم در این بخش را بر عهده دارد.

مدیر بخش توسعه و فناوری، نگهداری مجموعه پایگاه‌های اینترنتی مجموعه و تهیه نسخه‌های پشتیبان، آموزش شیوه‌های کار با پایگاه به اعضای جدید و مشاوره به اعضای قدیم، مشاوره و اجرای فنی تولید بانک‌های اطلاعاتی، توسعه و به روزرسانی مجموعه پایگاه‌های اینترنتی مجموعه و تدوین شیوه‌نامه‌های لازم در این بخش را بر عهده دارد.

مدیر بخش انتشارات، برنامه ریزی و مدیریت جهت تولید کتاب‌ها، برنامه ریزی و مدیریت جهت تولید ویژه‌نامه‌ها، برنامه ریزی و مدیریت جهت تولید محصولات صوتی و تصویری و تدوین شیوه‌نامه‌های لازم در این بخش را بر عهده دارد.

مدیر بخش مالی، مستندسازی هزینه‌ها و درآمدهای مجموعه و نظارت بر بودجه، تهیه و به روزرسانی گزارش اموال مجموعه، بازاریابی و جذب حمایت‌های مالی برای مجموعه و تدوین شیوه‌نامه‌های لازم در این بخش را بر عهده دارد.

مدیر مرکز اسناد، سازماندهی داده‌ها و اسناد موجود اعم از دیجیتال یا مکتوب، تهیه بانک‌های اطلاعاتی تخصصی و به روزرسانی آن‌ها

و نیز تدوین شیوه‌نامه‌های لازم در این بخش را بر عهده دارد.

هر کدام از این مدیریت‌ها می‌توانند حسب مورد نسبت به تشکیل گروه‌هایی زیر نظر خود و در راستای انجام وظایف محوله، اقدام نمایند.

برای دیدن ترکیب شورای مرکزی انسان‌شناسی و فرهنگ در حال حاضر کلیک کنید:

http://anthropology.ir/user-subscription/central-group-members

  • در فصل‌های آتی همین کتابچه، هر یک از بخش‌های مذکور، به تفصیل معرفی خواهد شد.