قربانی

قربانی، هاجر

تصویر ghorbani.farnaz

ایمیل

gh.farnaz1@gmail.com

تاریخچه

عضو به مدت
1 سال 3 ماه

مطالب

تعداد مطالب

25

2016

2015

2013

رزومه

نام: هاجر (فرناز)

نام خانوادگی: قربانی

محل تولد: شیراز

1388-1392 کارشناسی هنر اسلامی. دانشگاه هنر اصفهان. دانشکده هنر ادیان و تمدن ها. ​

1393-1395 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران.

پایان نامه‌کارشناسی: نشانه‌شناسی فرهنگی تصویر شانه بر روی سنگ قبور با تأکید بر حوزۀ تخت‌فولاد، استاد راهنما تئوری: دکتر جبار رحمانی، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی

پروژه عملی: ساخت یادمان‌های زنانه (رابعه عدویه، لیلی، پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و  خودِ اثر آفرین)؛ استاد راهنما عملی : پریسا رضایی جواهری، استاد دانشکده هنر ادیان و تمدن‌ها، دانشگاه هنر اصفهان

پایان نامه کارشناسی ارشد: از مرگ تا شهادت؛ مطالعۀ زمینۀ فرهنگیِ عناصر بصری قطعۀ شهدای گورستانِ بهشت‌زهرای تهران

سوابق علمی، پژوهشی و فرهنگی

کتاب:

 «مرگ در فرهنگ»، ترجمه مجموعه مقالات، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. در نوبتِ ویرایش، 1395. 

مقالات:

«تدفین به مثابه یک پدیدۀ بوروکراتیک؛ آیین‌های مرگ در بهشت‌زهرای تهران»، در دست چاپ؛ 1395.

«از قبر تا بارگاه؛ فرآیندهای تکوین یک بارگاه»،همایش مردمشناسی مرگ و زندگی؛ پژوهشکده مردمشناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی-و گردشگری، زمستان 1394

«مطالعه نظام اجتماعی یک گورستان؛ سنگ قبور شهدا دارالرحمه شیراز»، چهارمین هم اندیشی زبان‌شناسی و مطالعات میان رشته‌ای؛ زبان و مطالعات اجتماعی فرهنگی، دانشگاه الزهرا و انجمن زبان‌شناسی ایران، زمستان 1393

«نشانه‌شناسی تصویر شانه بر روی سنگ قبور»، «فرهنگ و مردم» فصلنامۀ تخصصی پژوهشکدۀ مردمشناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، شماره 1، سال اول، زمستان 1393

«رویکرد نشانه‌شناختی‌درهنر؛ نشانه‌عصا‌ درنگارگری‌عصرقاجار»،سیزدهمین‌همایش بین‌المللی نماد،تاریخ و فرهنگ.استانبول. ترکیه.2013 

«بازنمایی نشانه شناختی مناسبات فرهنگی سیاسی در نگارگری ایران و هند( رویای جهانگیر شاه)»، اولین همایش بین المللی مشترک ایران و هند، قم. دانشگاه مفید.1392 مهرماه

سخنرانی ها:

«آیین های مرگ در بهشت زهرای تهران» همایش ملی مردمشناسی مرگ و زندگی، تهران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ایران، زمستان 1394. 

«انسان شناسی مرگ» سلسله نشست های دانشجویی انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران. پاییز 1394.

 

 فعالیت های تحقیقاتی دانشگاهی

 "سفر تعزیه از ایران به جزایر کارائیب" به روش پیتر چلکوفسکی؛ دانشگاه هنر اصفهان، 1391  

ساخت فیلم مستند با عنوان " گلابتون و نقده" هنر از یاد رفته در اصفهان؛ دانشگاه هنر اصفهان،1391

ارائۀ سخنرانی حضوری، کنفرانس هفته پژوهش، عناصر بینا متنی فیلم چهل سالگی و رمان چهل سالگی، دانشگاه هنر اصفهان. دانشکده هنر ادیان و تمدن ها 1391

 

 

 فعالیت های فرهنگی دانشگاهی:

انجمن علمی هنر اسلامی 1391-1392دانشگاه هنر اصفهان

عنواین و افتخارات

دریافت لوح تقدیر به عنوان مقالات و کارگاه برگزیده و قابل تقدیر در اختتامیه هفته پژوهش؛ بررسی عناصر بینا متنی سینما و داستان،  دانشگاه هنر اصفهان1391

آشنایی به زبان

  فارسی: زبان اصلی    

  انگلیسی: خوب      

سوابق شغلی:

طراحی جلد، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، وزرات علوم، 1394

طراحی جلد کتاب، نشر شهرداد، پاره وقت، شیراز. خیابان صنایع. مرکز کتاب نوید دانش ، آقای رنجبر.

ویراستاری کتاب تاریخ هنر، انتشارات آیندگان با همکاری آکادمی هنر شمسه، دکتر مهدی انصاری.