فکوهی

فکوهی، ناصر / مدیر انسان شناسی و فرهنگ

تصویر fakouhi

ایمیل

nasserfakouhi@gmail.com

تاریخچه

عضو به مدت
1 سال 4 ماه

مطالب

تعداد مطالب

1024

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

رزومه

متولد: تهران 1335

نشانی محل کار: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
آدرس الکترونیک nasserfakouhi@gmail.com

ناصر فکوهی در ویکیپدیا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D9%81%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C

ناصر فکوهی در لینکدین
https://www.linkedin.com/profile/view?id=254304447&authType=name&authToken=D8-6&locale=en_US&pvs=pp&trk=ppro_viewmore

ناصر فکوهی در ایران نمایه
http://www.irannamaye.ir/Search/Search?size=&q=%D9%81%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C+&pub=&from=&to=&vol=&art=true&art=false&crit=true&crit=false&talk=true&talk=false&spec=true&spec=false&res=true&res=false&prom=true&prom=false&gen=true&gen=false&cspe=true&cspe=false

ناصر فکوهی در پرتال جامع علوم انسانی
http://www.ensani.ir/fa/2475/profile.aspx

ناصر فکوهی در راسخون
http://rasekhoon.net/mashahir/show/601157/%20%D9%81%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1/

ناصر فکوهی در پایگاه مجلات کشور (مگ ایران)
http://www.magiran.com/searchp.asp?p=&s=%DD%DF%E6%E5%ED%20&exact=&exclude=&include=&atleast=&t=m&field=all

ناصر فکوهی در پایگاه مجلات تخصصی نور
http://www.noormags.com/view/fa/creator/13778

مجله «پژوهش های انسان شناسی ایران» / دانشگاه تهران(سردبیر)
http://ijar.ut.ac.ir/

 

تحصیلات
◙ کارشناسی جامعه شناسی، دانشگاه پاریس، فرانسه، 1359
◙ کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه پاریس، فرانسه، 1361
◙ دکترای جدید(nouveau regime) جامعه شناسی و انسان شناسی سیاسی، دانشگاه پاریس، فرانسه، 1373
◙ عنوان رساله دکترا: مفهوم سیاست در مزدیسنای ساسانی، مصوب 9 ماه مه 1994، ارزشیابی وزارت علوم و فناوری به تاریخ بهمن 1373: دکترا در جامعه شناسی و انسان شناسی سیاسی
پایان‌نامة دکترا برنده جایزه پژوهش بین المللی برگزیده سال، نخستین دوره، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1377

پیشینه حرفه ای
◙ سردبیر مجله مطالعات  پژوهش های انسانشناسی ایران(نامه علوم اجتماعی)، گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1389 تا امروز
◙ مدیر سایت «انسان شناسی و فرهنگ» از 1385 تا امروز
◙ رئیس گروه انسان شناسی هنر در فرهنگستان هنر، 1382-1388
◙ مدیر گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1383 تا 1385
◙ دانشیار گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1383 تا امروز
◙ استادیار گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1377 تا 1383
◙ سردبیر مجله انجمن انسان شناسی ایران، نامه انسان شناسی، 1381 - 1384
◙ مدیر آگاهسازی و پروژه های فرهنگی، معاونت امور انرژی وزارت نیرو، 79-1374
◙ همکاری حرفه ای با مطبوعات و نشریات تخصصی در حوزه شهرسازی، فرهنگ،‌ اقتصاد و توسعه، 1374 تا امروز

عضویت های علمی

◙ عضو هیئت علمی دانشنامه فرهنگ معاصر ایران، کتابخانه ملی و مرکز اسناد ایران، 1393 تا امروز
◙ عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران 1392 تا امروز
◙عضو هیئت علمی گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1377 تا امروز
◙ عضو پیوسته گروه ارتباطات دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1379 تا 1381
◙ عضو مؤسس، عضو هیات مدیره و رئیس انجمن انسان شناسی ایران 1379تا 1385 ( دوره ریاست 1384-1385)
◙ عضو انجمن جامعه شناسی ایران،‌ 1379 تا امروز
◙ عضو هیئت مدیره و انجمن جامعه ‌شناسی ایران،1385 تا امروز
◙ نایب رئیس انجمن جامعه شناسی ایران 1385 تا امروز
◙ عضو انجمن روانشناسی اجتماعی ایران، 1381 تا 1384
◙ عضو شورای علمی و مسئول بخش انسان شناسی در گروه علوم اجتماعی مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، 81-1379
◙ عضو شورای علمی پژوهشکده مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی، 1379 تا 1381
◙ عضو و رئیس کمیسیون پژوهش های کاربردی، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، 81-1380
◙ عضو شورای علمی تحصیلات تکمیلی، بنیاد ایران‌شناسی، 1384 تا امروز
◙ عضو هیئت تحریریه مجله نامه علوم اجتماعی (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) 1387 تا امروز
◙ عضو هیئت تحریریه مجله مطالعات اجتماعی (انجمن جامعه شناسی ایران) 1385 تا امروز
◙ عضو شورای علمی مجلة ”فرهنگ و معماری“ ، 1384 تا امروز

1- فعالیت های آموزشی

- دروس ارائه شده در دانشگاه ها

دوره کارشناسی
1- مبانی جامعه شناسی، گروه ریاضی و آمار، دانشگاه شهید بهشتی،‌1374
2- جامعه شناسی کار و شغل، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی،‌78 -1374
3- جامعه شناسی جهان سوم، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، 78-1374
4- مبانی انسان شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ‌ 1377 تا امروز
5- انسان شناسی سیاسی، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1377 تا امروز
6- انسان شناسی شهری، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران،‌ 1379 تا امروز
7- فرهنگ و توسعه، دانشکدة علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران، 1379 تا امروز
8- نظریه های انسان شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران،‌ 1378 تا امروز
9- تاریخ انسان شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1381 تا امروز
10- اصول علم سیاست، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 82-1379
11- فرهنگ و ارتباطات، دانشکدة فرهنگ، ارتباطات و معارف اسلامی. دانشگاه امام صادق(ع)، 1384 تا امروز

دوره کارشناسی ارشد
1- جامعه شناسی انقلابات، مرکز تحصیلات تکمیلی تهران، ‌دانشگاه آزاد اسلامی، 78-1374
2- انسان شناسی سیاسی، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران،‌81-1378
3- انسان شناسی سیاسی ایران، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1381 تا امروز
4- نظریه های کلاسیک انسان شناسی،‌ دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 81-1380
5- نظریه های جدید انسان شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 1379 تا امروز
6- ارتباطات بین فرهنگی، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 82-1380
7- سمینار مردم شناسی(درس مشترک)، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، 82-1380
8- برنامه ریزی امور فرهنگی، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 1383
9- انسان‌شناسی شهری ایران، دانشکدة علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران، 1384 تا امروز
10- مباحث ویژة فرهنگی ، بنیاد ایران شناسی ، 1384 تا امروز
11- انسان شناسی شهری، گروه انسان شناسی و گروه جامعه شناسی  دانشگاه استراسبورگ فرانسه، 1388
12- روش های علوم انسانی و اجتماعی، بنیاد ایران شناسی، 1390 تا امروز

دورة دکترا
1- انسان‌شناسی فرهنگی(پیش نیاز دکترا) ، دانشگاه امام صادق(ع)، 1383.
2- انسان شناسی فرهنگی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 1387
3- انسان شناسی شهری، گروه دکترای دانشگاه استراسبورگ فرانسه، 1388
4- جامعه شناسی فرهنگی، گروه جامعه شاسی مرکز تجصیلات تکمیلی واحد   پونک دانشگاه آزاد اسلامی، 1389
5- جامعه شناسی جوانان، گروه جامعه شناسی مرکز تحصیلات تکمیلی واحد پونک دانشگاه آزاد اسلامی، 1390
6- سلامت و فرهنگ، گروه روان شناسی  بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، 1391

راهنمایی و مشاوره پایان نامه‌های کارشناسی ارشد
(تا سال1381، فهرست بزودی تکمیل می شود)

دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
1- طنز سیاسی-اجتماعی با تاکید بر ماهنامة گل آقا، معصومه حیدری زهراپور، 1378، راهنما
2- بررسی نحوه گذران اوقات فراغت در دو دبیرستان شهر تهران و تاثیر آن بر شکل گیری شخصیت دانش آموزان، فرشته انصاری، 1379، راهنما
3- شکل گیری شخصیت فرهنگی در میان دختران نوجوان اسلام آباد کرج، سپیده پارسا پژوه، 1379، راهنما(برنده جایزه بهترین رساله دانشجویی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380)
4- هویت فرهنگی و مدرنیسم: مورد دانش آموزان شهر مریوان، حمزه محمدی،‌1379، راهنما
5- جشن نوروز در کاشمر، مرتضی موسوی نژاد، 1379، راهنما
6- فضای سیبرنتیک به مثابه فضای شهری: مورد شهر تهران، مهرداد میردامادی، 1380، راهنما
7- اتنوگرافی شهری محله هادی آباد قزوین، محمد فلاح صفری، 1380، راهنما
8- نقش اعتیاد در شکل گیری فرهنگ فقر در ده پیاله شیراز، هاشم زارع، 1380، راهنما
9- بررسی سبک زندگی جوانان در دو فرهنگسرای شهر تهران، محمد حسن شربتیان، 1380، راهنما
10- بررسی مردم شناختی موسیقی نواحی مرکزی لرستان، محسن شاملو، 1382، راهنما
11- مطالعه تطبیقی شیوه زندگی روستائیان ساکن در دو روستای گلشن و احمد آباد، عبدالحسین دانشوری نسب، 1382، راهنما
12- بررسی موقعیت و گفتمان اقوام ایرانی بر شبکة اینترنت، آذرنوش عیاری، 1384، راهنما.
13- بررسی تطبیقی تعلق های هویتی در میان دو گروه از دانشجویان کرد و آذری، روح‌ال... نصرتی، 1384، راهنما.
14- بررسی رابطة هویت های ملی و قومی در پیرانشهر کردستان، مجنون آموسی، 1384، راهنما.
15- بررسی استراتژی های قدرت در میان زنان کرد سنندج، سامال عرفانی، 1385، راهنما
16- بررسی انسان شناختی انجمن های قومی آذری در تهران، رضا خسروی، 1385، راهنما
17- بررسی انسان شناختی موقعیت جماعت اقغانی در شهر ثم، محمد میرزایی، 1386
18- فرهنگ ناشنوایان، مریم بیجاری، 1378، مشاور
19- شکل گرایی و بی شکلی دینی در میان دراویش قادریه کردستان، مهرداد عربستانی، مشاور(برنده بهترین رساله دانشجویی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380)
20- فرهنگ امویان، علیرضا سروش، 1379،‌مشاور
21- بررسی مردم شناختی خانه های اشرافی کاشان، معصومه آقایی، 1379، مشاور
22- تغییرات فرهنگی در روستای زنجیران، محمد محمدی، 1379، مشاور
23- بررسی مردم شناختی بازاراصفهان، فاطمه اطیابی، 1380، مشاور
24- بررسی تغییرات فرهنگی در شهر کلاردشت: مطالعه موردی محله لاهو، مهیار ابولقاسمی، 1380،‌مشاور
25- ترکیب قومی و توسعه اجتماعی در شهر شیروان: مطالعه موردی دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهی، حسین علی ملائی، 1380، مشاور
26- پژوهشی در روابط قدرت در یک خانواده در حال گذار: نمونه موردی شهر قوشچی در آذربایجان غربی، رضا مجرب، 1381، مشاور.

سایر دانشگاه ها
(تا سال 1381، فهرست بزودی تکمیل می شود)
1- توسعه بازار کفاشان تبریز از دیدگاه مردم شناسی، فاروق امین مظفری، 1374، کارشناسی ارشد مردم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ راهنما
2- نقش زنان در فعالیت های اقتصادی و فرهنگی شهر رامیان، مرضیه مزجی، 1377، کارشناسی ارشد مردم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، راهنما
3- روابط قدرت در یک خانواده ایرانی از دیدگاه مردم شناسی، پردیس قندهاری، 1377، کارشناسی ارشد مردم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ راهنما
4- نقش قدرت پدرسالارانه در شکل گیری و تداوم فرهنگ عامه در شهر مراغه، 1378، قادر جویا، کارشناسی ارشد مردم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ راهنما
5- نقش و کارکرد ضرب المثل در کرج، رضا شریف پور، 1378، کارشناسی ارشد مردم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ راهنما
6- بررسی و تحلیل مفهوم تهاجم فرهنگی در دهه اخیر در مقایسه با آرا و اندیشه های دکتر علی شریعتی، 1378، کارشناسی ارشد مردم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ راهنما
7- خانوار و خویشاوندی در ایل پاپی منطقه لرستان، معصومه رخشا، 1378، کارشناسی ارشد مردم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ راهنما.
8- بررسی مردم شناختی مراسم جشن عروسی پیر شالیار در روستای اورامان تخت، مولود ناد بیگی، 1379، کارشناسی ارشد مردم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ راهنما
9- بررسی مردم شناختی طنز اجتماعی با تاکید بر مطبوعات: مورد روزنامه جامعه، زهرا صفری، 1380،کارشناسی ارشد مردم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ راهنما
10- مردم شناسی محله پاچنار: گذر مستوفی و گذر قلی، مژگان بلوری، 1381، کارشناسی ارشد مردم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ راهنما
11- بررسی مردم شناختی مسائل توسعه شهری در آق قلا، نوشین هیرادی، 1381، کارشناسی ارشد مردم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ راهنما
12- بررسی علل اجتماعی بیسوادی کاربردی(واقعی) در روستاهای استان تهران، محسن حاجی میرزایی، 1378،‌ کارشناسی ارشد مردم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ مشاور
13- عوامل مؤثر بر فرار دختران 26-12 ساله از منزل، فرزانه صنعت پیشه،‌1378، کارشناسی ارشد مردم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ مشاور
14- بررسی تغییرات فرهنگی روستای افجه از توابع لواسان، زهرا سادات قائمی، 1379، کارشناسی ارشد مردم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ مشاور
15- سبک زندگی و جایگاه آن در فرهنگ مصرفی شهر تهران، اعظم خاتم، 1379، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، مشاور
16- نقش زنان در انتقال میراث فرهنگی جامعه: نمونه موردی دو روستای توریور و هشمیز شهرستان سنندج، روشنک رهو، 1380، کارشناسی ارشد مردم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ مشاور
17- گذری بر فرهنگ کاربرد آب در برخی از روستاهای کاشان، زهرا سادات حسینیان، 1380، کارشناسی ارشد مردم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ مشاور

راهنمایی پایان‌نامه‌های کارشناسی
( فهرست ناکامل، بزودی تکمیل می شود)

1- بررسی انسان شناختی چگونگی گذران اوقات فراغت دانش آموزان دبیرستانی در نجف آباد، رضائیان
2- بررسی انسان شناختی روابط اجتماعی در بازار کرج، حسین میرزایی
3- بررسی انسان شناختی مساله کنکور در میان دختران محله 16 تهران
4- بررسی انسان شناختی موضوع پیک نیک، بهاره بیات
5- بررسی هویت محلی در محله اکرا قزوین، زهرا غزنویان
6- بررسی وضعیت مهاجران اسیاس میانه در مشهد، اعتصامی
7- سازمان های غیر دلتی زنان در تهران، زهرا میلانی
8- هویت محلی و مشارکت اجتماعی منطقه 12 تهران، صادفی تبار

سخنرانی های علمی
(فهرست ناکامل، تا سال 1384، بزودی تکمیل می شود)
1- انسان شناسی اسطوره ای اوکتاویو پاز، تهران، سفارت مکزیک، مراسم یادبود اوکتاویو پاز، آذر 1377
2- فرهنگ و تکنولوژی، زنجان، مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایة زنجان، آذر 1378
3- گرایش های جدید در انسان شناسی فرهنگی، تهران،‌مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، اسفند 1378
4- نقش دولت در توسعه فرهنگی، تهران، مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، فرودرین 1379
5- انسان شناسی شهری چیست؟، تهران، دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت 1379
6- قومیت و گفتگوی تمدن ها، تهران، مرکز بین المللی گفنتگوی تمدن ها، اردیبهشت 1379
7- دولت ملی و آینده آن،‌ تهران، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران، خرداد 1379
8- ملیت و ملی گرایی، تهران، مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، مرداد 1379
9- قوم گرایی، ملی گرایی و آموزش و پرورش جدید، آمل، اداره کل آموزش و پرورش، بهمن 1379
10- سازمان های غیر دولتی و علوم اجتماعی،‌تهران، دانشکدة علوم اجتماعی، واحد شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، فرورین 1381
11- بینش انسان شناسی، تهران، ‌جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، اردیبهشت 1381
12- رویکرد انسان شناختی به پدیده جهانی شدن، تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا، اردیبهشت 1381
13- تحلیل گفتمان در انسان شناسی، تهران،‌جهاد دانشگاهی، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران، خرداد 1382
14- بررسی رفتارها و نگرش های دانشجویان درباره قومیت ها، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران،‌ خرداد 1382
15- انسان شناسی: گذشته، حال، آینده، بابلسر، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، خرداد 1382
16- قوم گرایی و ملی گرایی، ساری، اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، خرداد 1382
17- داستایوفسکی و سیاست، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 27 آبان 1382
18- رابطة‌ دانشگاه و قدرت در فرایند جهانی شدن، نهران، جشنواره علمی تابستانی داشگاه پلی تکنیک(امیر کبیر)، 28 مرداد 1383
19- دانشگاه سیاسی یا دانشگاه علمی، وقتی انفعال حاکم می شود، کرج، اردوی دفتر تحکیم وحدت، مهر 1383
20- هنر مردمی و جامعة فلکلور شهری، تهران، هجدهمین دورة نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، سرای اهل قلم، اردیبهشت 1384
21- انسان‌شناسی شهری، تهران، هجدهمین دورة نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، سرای اهل قلم، اردیبهشت 1384
22- چرخة شوش و آرامش در فرانسه، تناقض آشتی ناپذیر تکثر گرایی فرهنگی و نولیبرالیسم اقتصادی، تهران، انجمن اسلامی دانشکدة علوم اجاتماعی دانشگاه تهران، 8 آذر 1384
23- جنبش دانشجویی: اسطوره یا واقعیت؟، تهران، انجمن اسلامی دانشجویان دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 13آذر 1384
24- ژان روش و فیلم ”من، یک سیاه“، انجمن انسان‌شناسی ایرانؤ سینماتک ایران، موزة هنرهای معاصر ایران، تهران، 13 آذر 1384
25- کاربرد‌های پژوهشی انسان شناسی در ایران، تهران، انجمن علمی انسان شناسی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 22 آذر 1384
26- علوم انسانی، علوم طبیعی و قدرت، تهران، انجمن اسلامی دانشجویان دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 29 آذر 1384
27- آکادمیسم و حضور رسانه ای در عصر انقلاب اطلاعاتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، اسفند 1384.
28- هویت های جماعتی: امتیاز یا مانع توسعه اجتماعی، تهران، انجمن علمی برنامه ریزی و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 31 اردیبهشت 1385.
29- سورئالیسم و انسان شناسی، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی، 21 آبان 1385.
30- انسان شناسی اعتقادات دینی و جماعت گرایی های جدید شهری، انجمن علمی دانشجویان جامعه شناسی دانشگاه اصفهان، 28 آبان 1385.
31- انسان شناسی و فضا، تهران، گروه معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران( سمینار دکترای دکتر داراب دیبا)، 5 آذر 1385.
32- مبانی انسا شناسی هنر، تهران، دانشگاه الزهراء(س)، 14 آذر 1385.
33- تحول انسان شناسی فرهنگی در ایران و کاربرد پذیری ان در سطح استان ها، رشت، انجمن جامعه شناسی ایران واحد گیلان، 19 آذر 1385.
34- مبانی انسان شناسی حقوق بشر و کاربرد های آن در کشورهای در حال توسعه، تهران، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 2 دی 1385.
35- آسیب شناسی گفتمان سنت و مدرنیته در ایران، کرمان، دانشگاه شهید باهنر، بهمن 1385.
36- انسان شناسی مرگ، تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بهمن 1385.
37- تولید و بازتولید هویتی و الگوهای سبک زندگی با تاکید بر هویت های سنی –جنسیتی، تهران، دفتر امور اجتماعی وزارت کشور، 8 اسفند 1385.
38- فرهنگ و هویت ملی، تهران، جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 8 اسفند 1385.
39- انسان شناسی دین، سنندج، دانشگاه پیام نور، 26 اسفند 1386.
40- مفهوم شهروندی و موانع ایجاد آن در ایران، سقز، دانشگاه پیام نور سقز، 24 اسفند.
41- اهمیت و جایگاه فرهنگ در توسعه جامعه کنونی ایران، ساری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1 تیر 1386.
42- کاربردی کردن فرهنگ در تولید و صنعت کشور، نوشهر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، 2 تیر 1386.
43- نگاهی بر جامعه شناسی بوردیو با تاکید ب نظریه وی در حوزه سیاسی و جهانی شدن، دوره آموزشی حزب مشارکت، تهران، 9 آذر 1385.
44- اندیشه اجتماعی پیر بوردیو، «روشنفکران قرن بیستم» ، سلسله سخنرانی های انجمن پاتوق فرهنگی، تهران، حسینیه ارشاد، آبان 1384.

کارگاه های آموزشی
1- آشنایی با مبانی انسان شناسی فرهنگی، تهران، مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، زمستان 1379
2- نظریه های جدید در انسان شناسی فرهنگی، تهران، مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها ، زمستان 1379
3- روش های کیفی در انسان شناسی، تهران،‌مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، اسفند 1380
4- جهانی شدن و بازارهای سرمایه، تهران، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک مرکزی جمهوری استلامی ایران، خرداد 1381
5- نگارش مقاله‌های علمی – پژوهشی، تهران، انجمن انسان شناسی ایران، 21 آبان 1384
6- طبیعت و شهر، پیک نیک در ایران، تهران, انستیتو ایران‌شناسی فرانسه در ایران (ایفری)، 29 و 30 آبان 1384(20 و 21 نوامبر 2005)
7- نگارش گزارش های علمی،‌ تهران، انجمن انسان شناسی ایران، 5 آذر 1384
8- شیوه نگارش مقالات علمی –پژوهشی، بابلسرف اردوی علمی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در دانشگاه بابلسر، اردیبهشت 1385
9- ارزیابی کارهای تحقیقاتی درس انسان شناسی شهری ، نیم ترم اول 1385-1386، تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، اسفند 1385.
10- ارزیابی کارهای تحقیقاتی درس فرهنگ و توسعه ، نیم ترم اول 1385-1386، تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، اسفند 1385.
11- روش تحقیق کیفی، کرمان، دانشگاه شهید باهنر، اردیبهشت 1386.
12- روش های مشاهده در انسان شناسی شهری، یزد، اردوی دانشجویانی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در دانشگاه یزد، اردیبهشت 1386.
13- روش نگارش طرح تحقیق برای پایان نامه کارشناسی، یزد، اردوی دانشجویانی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در دانشگاه یزد، اردیبهشت 1386.
14- روش های مصاحبه انسان شناختی، یزد، اردوی دانشجویانی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در دانشگاه یزد، اردیبهشت 1386.
15- کارگاه روش های مشاهده، انجمن جامعه شناسی و موسسه انسان شناسی و فرهنگ، اردیبهشت 1388
16- کارگاه زبان تحصصی فرانسه: اندیشمندان اجتماعی قرن بیستم فرانسه،  انسان شناسی و فرهنگ، زمستان 1388و بهار 1389. 
17- کارگاه تحصصی زبان انگلیسی: فرهنگ معاصر ژاپن، تهران، انسان شناسی و فرهنگ، زمستان 1389 و بهار 1390.
18- کارگاه تحصصی زبان فرانسه: فرهنگ معاصر فرانسه، تهران،انسان شناسی و فرهنگ، زمستان 1389 و بهار 1390.
19- کارگاه مدیریت فرهنگی، انسان شناسی و فرهنگ و شرکت نقش سرزمین، تهران، زمستان 1389.
20- کارگاه نگارش مقالات علمی، دانشگاه اصفهان، اردیبهشت 1389. 
21- کارگاه  انسان شناسی شهری، موسسه کارنامه و انسان شناسی و فرهنگ، تهران، خرداد 1391.  
 

2- فعالیت های پژوهشی

- کتاب ها

تالیف ها
1- خشونت سیاسی، نظریات، مباحث، اشکال و راهکارها، تهران، نشر قطره، 1378
2- اسطوره شناسی سیاسی، تهران، انتشارات فردوس
3- از فرهنگ تا توسعه، مسائل توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران، تهران، انتشارات فردوس، 1378
4- تاریخ اندیشه و نظریات انسان شناسی، تهران، نشر نی، 1381
5- انسان شناسی شهری، تهران، نشر نی، 1383.
6- در هزارتوهای نظم جهانی، گفتارهایی در مسائل توسعه فرهنگی و اقتصادی،‌ نشر نی، 1384
7- پاره های انسا ن شناسی، نشر نی، 1385
8- همسازی و تعارض هویتی، تهران،گل آذین، 1388
9-  گفتمان انسان شناسی، تهران، نشر رونامگ (در دست چاپ)
10- انسان شناسی کاربردی و توسعه، تهران، نشر افکار ، 1389
11- انسان شناسی هنر، نشر ثالث، تهران، 1391
12- مبانی انسان شناسی، تهران، نشر نی، 1391
13- صد و یک پرسش از فرهنگ (در دست چاپ)
14- فرهنگ و زندگی روزمره (مجموعه گفتگو ها)، تهران، نشر جاوید، 1391

تالیف های جمعی
1- جامعه مدنی و جوانان، تهران، نشر قطره، 1378
2- خط قرمز، آزادی و حدود آن، تهران، نشر قطره، 1378
3- توسعه سیاسی، تهران، ‌نشر قطره، 1379
4- قرن روشنفکران، تهران، هرمس، 1379
5-گستره اسطوره، تهران، نشر هرمس، 1382
6-زن و فرهنگ، در بزرگداشت مارگارت مید، تهران، پژوهشکدة مردم شناسی سازمان میراث فرهنگی، 1383

ترجمه ها
1- افسانه های شرقی، مارگارت یورسنار، (چاپ نشده)
2- زندگانی تولستوی، رومن رولان، مشهد، انتشارات دانش،‌1364
3- خاطرات جوانی، رومن رولان، تهران، انتشارات فردوس، 1369
4- موندو و داستان های دیگر، ج. لوکلزیو، ماه ریز، 1389
5- هنر و تاریخ، مقالاتی در زیباشناسی، اوکتاویو پاز، تهران، انتشارات توس، 1374
6- درآمدی بر انسان شناسی، کلود ریویر، تهران،‌نشر نی،‌ 1379
7- قوم شناسی سیاسی، رولان برتون، تهران، نشر نی،‌1380
8- حاکمان، مبارزه طبقاتی در شوروی، شارل بتلهایم، تهران، نشر نی، 1381
9- محکومان، مبارزه طبقاتی در شوروی، شارل بتلهایم، تهران، نشر نی، 1381
10- سال های گورباچف، مؤخره شارل بتلهایم بر ترجمه فارسی حاکمان و محکومان، تهران،‌ نشر نی، 1381
11- انسان شناسی سیاسی، کلود ریویر، تهران، نشر نی، 1382
12- امپراتوری نشانه ها، رولان بارت، تهران، نشر نی، 1383
13- در آمدی بر انسان شناسی تصویری و فیلم اتنوگرافیک، تهران نشر نی، 1387
14- در سی درباره درس، پیر بوردیو، نشر نی، 1388 
15- انشان شناسی شناختی و تجربه میدان، موریس بلوک، نشر نی ، 1388
16- انسان شناسی، مارک اوژه، نشر نی ، 1388
17- گفتگوهایی درباره انسان و فرهنگ، گروه نویسندگان، نشر جاوید، 1388
18- انسان شناسی ساختاری، 2 جلد، نشر جاوید، (در دست چاپ)
19- جامعه شناسی بدن، نشر جاوید (در دست چاپ)
20- درس افتتاحیه کلژ دو فرانس، کلود لوی استروس، نشر جاوید (در دست چاپ)
21- درس کلژ دو فرانس، رولان بارت، نشر جاوید (در دست چاپ)
22- گفتگوهایی درباره انسان و فرهنگ، جلد دوم، نشر جاوید (در دست چاپ)
23- درس کلژ دو فرانس، میشل فوکو، نشر جاوید (در دست چاپ)
24- قبایل در تاریخ و در برابر دولت ها، موریس گودولیه، نشر جاوید (در دست چاپ)

ترجمه های جمعی، سرپرستی ویرایش و ویرایش های علمی
1- فرهنگ انسان شناسی فرهنگی‌و‌اجتماعی، سرویراستار‌و‌مترجم‌همراه گروه مترجمان، تهران، نشر نی(دردست چاپ)
2- گسسترة علوم انسانی،‌ترجمه به همراه جلال الدین رفیع فر و مرتضی کتبی، تهران، نشر نی، 1382( برنده کتاب سال دانشگاه تهران، 1383).
3- یک نظریه علمی درباره فرهنگ،‌برونیسلاو مالینوفسکی، ویرایش و مقابله علمی و نگارش مقدمه، تهران، انتشارات آوا، 1380

کتاب ها (مقدمه و ویرایش علمی آثار سایر نویسندگان)

1-«ما» و «آنها»: اتنوگرافی یک تردید(سپیده پارسا پژوه)

2-جنسیت و زندگی روزمره (مهدی لبیبی)

3- نظریه ای علمی درباره  فرهنگ (برنیسلاو مالینوفسکی)

4- قوم باستان شناسی بم (لیلا پاپلی یزدی، عمران گاراژیان)

5- کارت پستال های تاریخی گیلان (مهرداد اسکوئی)

6- عکس های حمام

دبیری علمی همایش های داخلی

1- همایش فرهنگ لر، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1382
2- نخستین همایش انسان شناسی فرهنگی و اخلاق شهروندی، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران و انجمن جامعه شناسی ایران، 1385
3- نخستین هم اندیشی انسان شناسی هنر، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی و انجمن جامعه شناسی ایران، بهمن 1385.
4- دومین همایش انسان شناسی فرهنگی و اخلاق شهروندی، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران و انجمن جامعه شناسی ایران، بهمن 1386
5- دومین هم اندیشی انسان شناسی هنر، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی و انجمن جامعه شناسی ایران، ۀذر 1386.
6- نخستین همایش ملی زبان و علوم اجتماعی، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران، اردیبهشت 1391.

سردبیری ویژه‌نامه‌های علمی

1- نشریة ”خیال“ ، شمارة ویژة انسان شناسی هنر، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی، زمستان 1384
2- نشریة ” فرهنگ مردم“، شمارة ویژة علی بلوکباشی، زمستان 1384
3- «مجله مطالعات اجتماعی ایران»، انجمن جامعه شناسی ایران، شماره ویژه شهر،  پاییز 1389.
4- مجله«پل فیروزه»، شماره 19، ویژه فرهنگ شهر، پاییز 1389.

مقالات

مقالات علمی-پژوهشی
(فهرست ناکامل، بزودی تکمیل می شود)
1- کاربرد انسان شناسی در کشورهای در حال توسعه، نامة علوم اجتماعی، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شمارة11، بهار و تابستان 1377
2- فرایندهای فرهنگی معاصر و پی آمدهای آنها بر حوزه انسان شناسی، نامة علوم اجتماعی، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شمارة 13، بهار و تابستان 1378
3- دولت و توسعه فرهنگی، پژوهش، فصلنامة پژوهشکدة علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، شمارة 1، پائیز و زمستان 1378
4- تحلیلی ساختی از یک اسطوره سیاسی، نامة علوم اجتماعی، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شمارة 15، پائیز و زمستان 1379
5- تعارض سنت و مدرنیته در عرصة مسائل اجتماعی ایران، مجلة انجمن جامعه شناسی ایران، شمارة 4، اسفند 1380
6- نگاهی انسان شناختی بر مشارکت سیاسی در دو روستای گرمسار، فصلنامة علوم اجتماعی ، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شمارة 26، مهر 1384،
7- شکل گیری شخصیت فرهنگی در اسلام آباد کرج(همراه با سپیده پارسا پژوه) نامة انسان شناسی، مجلة انجمن انسان شناسی ایران، شمارة 1، بهار و تابستان 1381
8- فضای سیسبرنتیک به مثابه فضای شهری (همراه با مهرداد میردامادی)، نامة انسان شناسی، شمارة 2، پائیز و زمستان 1381
9- پویایی ممنوعیت ها و تعلق ها در حوزه مبادله، مجله انجمن جامعه شناسی ایران ویژة گفتگوی تمدن ها، شمارة‌6،‌تهران،‌خرداد 1383
10- همسازی و تعارض الگوهای محلی، ملی و جهانی در دو شهر خرم آباد و بروجرد، مجلة انجمن جامعه شناسی ایران، شمارة 5، تهران، اسفند 1382
11- گرایش های بین فرهنگی در الگوهای زیستی شهری-عشایری در یک نمونه ایرانی، فصلنامة مطالعات ملی،‌سال پنجم شماره 1، تهران، 1383
12- نگاهی ساختاری به کتاب امپراتوری نشانه های رولان بارت، خیال، 14، 1384.
13- فرهنگ ملی، فرهنگ های قومی – جماعتی و بازار اقتصاد صنعتی در ایران، مجله انجمن جامعه شناسی ایران، 1385.
14- ییر بوردیو: گفتمان دانش و پرسمان روشنفکری، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 1385.
15- ساز و کار های تبعیض مثبت به مثابه ابزار محرومیت زدایی: با نگاهی به موقعیت زنان در ایران، مجله پژوهش زنان، 1385
16- رویکرد تفسیری در انسان شناسی کلیفورد گیرتز،مجله نامه علوم اجتماعی، 1387
17- بررسی انسان شناختی محله الونک مشین علی آباد مهران، مجله مطالعات اجتماعی ایران، 1388

مقالات به زبان های انگلیسی و فرانسه
(فهرست تا سال 2004، بزودی تکمیل می شود)
1-Energy Consumption and Public Awareness, UN-ESCAP, International Conference in Bangkok, Thailand, Jan.1996.

2-Clean Development Mechanisms in Iran, UN-ESCAP, International Conference on Clean Development Mechanisms, Hanoi, Vietnam

3-Les Conflits politiqus dans l’histoire contemporaine d’Iran, IVconference Internationale d’Iranologie de la Societe d’Iranalogie Europeenne, Paris, France, Aout 1999

4-Dialogue of Civilization and the Political Discours amongst the Youth in iran, International Conference of Dialogue among Civilizations, Institute of Islamic Studies, London, United Kingdom, Oct. 2000.

5-Le Conflit et l’articulation entre les modeles locaux et globaux dans une ville-tribu iranienne, Conference Internationale des Recherches Interculturelles, Faculte de la psychologie, Geneve, Suisse, Sep. 2001.

6- An Anthropological Survey on Dialogue and Difference, International Conference on Dialogue and Difference, School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, London, United Kingdom, Sep. 2001

7- Sustainable Consumption Patterns and non Governmental Organization in Iran, UN-ESCAP, International Conference on Sustainable Consumption, Seoul, South Korea, Nov. 2001

8- Un Regard anthropologique sur l’evolution des valeurs et les modes de vie de la societe iranienne durant les trois dernieres decennies, Conference internationale des etudes de Moyen Orient, Universite de Mainz, Faculte de la Geographie, Mainz, Allemagne, Sep. 2002

9- L’Image de soi et de l’autre chez les jeunes de Teheran , Conference Internationale des etudes internationalles(ARIC), Amien, France, Juin-Juillet ‏‏2003

10-An Introduction to the Iranian Ethnics Interaction on the Cyberspace, International Conference on the Technology and the Culture, Unesco, National Commission of Iran, Department of Anthropology , faculty of Social Sciences, Tehran University, March 3, 2004, Tehran.

11-A Poverty Island in Tehran and the Impass of Identity Formation, Fifth Mediterranean Social and Political research Meeting, Robert Schuman Center for Advanced Studies, European University Institute, Florence and Montecatini Terme, March 24-28 2004.

12-Iranian Woman: An undefiend Identity , Unesco, Forthcoming.

18- Locality, Modernity and the Difficulty of Nation-State Formation in Contemporary History of Iran, Third International Conference “ Hierarchy and Power in History of Civilizations”, Russian Academy of Sciences, Institute for African Studies, Moscow, June 2004.

19- Making and remaking an Academic Tradition: Towards an Indigenous Anthropology in Iran, International Conference “Anthropological Perspectives in Iran: The New Millenium and Beyond”, Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt am Main, Frankfurt, Sep.- Oct. 2004.

طرح های پژوهشی
(فهرست ناکامل، بزودی تکیل خواهد شد)
1- محرومیت و محرومیت زدایی در منطقه آذربایجان، مرکز مطالعات مسکن و شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران، 1378
2- محرومیت و محرومیت زدایی در منطقه زاگرس، مرکز مطالعات مسکن و شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران، 1379
3- تاثیر اوقات فراغت بر شکل گیری شخصیت فرهنگی دانش آموزان تهرانی، مطالعه موردی بر دو دبیرستان دخترانه شهر تهران، مؤسسةئ مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران،‌1379
4- بررسی مردم شناختی هویت فرهنگی دانش آموزان اسلام آباد کرج، مؤسسه مطالعات و تحقبقات اجتماعی،‌ دانشگاه تهران، 1379
5- بررسی انسان شناختی مشارکت سیاسی در دو روستای گرمسار، مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران، 1379
6- جوانان و گفتگوی تمدن ها، مطالعه موردی بر دبیرستان های شهر تهران، مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، تهران، 1381
7- رابطه الگو های محلی، ملی و جهانی در رفتار و پنداشت جوانان استان لرستان، انجمن جامعه شناسی ایران، استانداری لرستان،‌ 1381
8- بررسی مردم شناختی یک محلة حاشیه نشین در تهران، محله مهران، مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران، 1382
9- نگرشی انسان شناختی بر پدیده شادی جوانان در ایران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی، تهران، 1381
10- تحلیلی مردم شناختی بر موسیقی نواحی مرکزی استان لرستان، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، 1381
11- فرهنگ های قومی – محلی و صنعت در ایران، پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات، 1383
12- بررسی امکانات توسعة نظام علمی آموزش عالی کشور با اتکاء بر تنوع‌های قومی – محلی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آذر 1384
13- بررسی انجمن های غیر دولتی اقلیت های دینی در شهر تهران، تهران، معاونت پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی

مقالات ارائه شده به همایش ها
(فهرست تا سال 1386، بزودی تکمیل می شود)

همایش های داخلی
1- نگرشی جامعه شناختی بر پدیده تخلف در رانندگی، تهران، نخستین همایش مهندسی ترافیک ایران،‌آبان 1374
2- توسعه و الگوهای اجتماعی مصرف انرژی، روند شکل گیری، تحول و تغییر رفتارها، نخستین همایش ملی انرژی ایران، تهران، کمیته ملی انرژی ایران، شورای جهانی انرژی،‌ اردیبهشت 1376
3- الگوی اجتماعی مسکن در برنامه دوم توسعه، همایش بررسی مساله مسکن در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، وزارت مسکن و شهرسازی، تیر 1376
4- نقد و نقد پذیری در روند تحولات اجتماعی ایران، نخستین همایش جامعه شناسی و مدیریت، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، انجمن جامعه شناسی ایران،‌ دی 1376
5- حدود و الزامات سیاست تمرکز زدایی در ایران، اولین همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور، تهران، سازمان برنامه و بودجه، مهر 1377
6- اسطوره شناسی سیاسی جشن نوروز، همایش نوروز، شیراز(تخت جمشید)،سازمان میراث فرهنگی،‌اسفند 1377
7- بعد سیاسی مسیحیت در ایران ساسانی، همایش انسان، فرهنگ، ارتباطات و شناخت، تهران، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان و پژوهشکدة سیستم های هوشمند، ‌اسفند 1377
8- دولت و توسعه فرهنگی، همایش نقش دولت در توسعة فرهنگی، تهران، جهاد دانشگاهی ایران و سازمان برنامه و بودجه، اردیبهشت 1378
9- آمایش سرزمین، شهرهای جدید و استراتژی بهینه سازی مصرف انرژی، دومین همایش ملی انرژی، تهران، شورای ملی انرژی ایران، شورای جهانی انرژی، اردیبهشت 1378
10- امر سیاسی و زمان مقدس، همایش بین المللی محرم و فرهنگ مردم، یزد، سازمان میراث فرهنگی، پژوهشکدةمردم شناسی، خرداد 1379
11- تعارض سنت و مدرنیته در عرصه توسعه اجتماعی ایران، دومین همایش طرح مسائل اجتماعی ایران،‌ تهران، دفتر امور اجتماعی وزارت کشور، انجمن جامعه شناسی ایران، خرداد 1379
12- توسعه منطقه ای و فرهنگ های محلی، همایش ملی جاذبه های فرهنگی زاگرس، خرم آباد، سازمان میراث فرهنگی و سازمان ایران گردی و جهان گردی ایران، تیر 1380
13- گفتگوی تمدن ها و انسان شناسی، همایش ملی گفتگوی تمدن ها و علوم اجتماعی، شیراز، دانشگاه شیراز، بهمن 1380
14- حوزة سیاسی و بازار هنرهای قومی در ایران، فرهنگستان هنر، آذر 1383
15- خوراک و بازارهای قومی – جماعتی ، همایش خوراک و فرهنگ، تهران، پژوهشکدة مردم شناسی، سازمان میراث فرهنگی، اسفند 1383
16- دموکراسی مشارکتی و بازسازی محله‌های شهری، همایش علمی –کاربردی توسعة محله‌ای، چشم انداز توسعة پایدار شهر تهران، تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، اسفند 1383
17- کاربرد سازوکار ”تبعیض مثبت“ در ارتقاء و توسعة موقعیت اجتماعی زنان ایرانی، تهران، همایش مطالعات زنان، مرکز مطالعات زنان، ریاست جمهوری، 23 آذر 1384
18- مسائل انسان شناسی ایران، تهران، همایش مسائل علوم اجتماعی ایرن، انجمن جامعه شناسی ایران، 12-13 اردیبهشت 1385
19- آمریکا : سیستم یا نشانه؟، تهران، همایش آمریکا به مثابه نشانه، انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 30 آبان 1385.
20- پوپولیسم نو و نسبت آن با سنت های پوپولیستی ، تهران، همایش پوپولیسم: عامه گرایی یا مردم باوری؟، بسیج دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی انشگاه تهران، 5 دی 1385.
21- تقویت احلاق شهروندی: راهی برای گذار به مردم سالاری مشارکتی، تهران، همایش انسان شناسی فرهنگی و اخلاق شهروندی، انجمن جامعه شناسی ایران و مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران، دانشگاه تهران، 13 دی 1385.
22- نظریه های انسان شناسی هنر، تهران، هم اندیشی انسان شناسی هنر، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی و انجمن جامعه شناسی ایران، 24 بهمن 1385.
23- نگاهی فرهنگی به روابط میان جنسیتی در دانشگاه: کارکردها و کژکارکردها در یک مساله اجتماعی، دانشگاه بوعلی، همدان، همایش تحلیل و تبیین روابط دختران و پسران، دانشگاه بوعلی 13 اسفند 1385
24- اقلیت های جماعتی و اوقات فراغت در شهر تهران، تهران، همایش اوقات فراغت در شهر تهران، جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران، 25 اردیبهشت 1386.
25- نگاهی انسان شناختی به زندگی روزمره دختران دانشجو در دانشگاه ها، تهران، همایش «علل و پیامدهای فزونی دختران در دانشگاه»، مرکز مطالعات زنان، دانشگاه تهران، 1 خرداد 1386.
26- دایاسپورای علمی در ایران و نقش آن در بومی سازی علوم اجتماعی در ایران، تهران، همایش علم جهانی، علم بومی: امکان یا امتناع؟ ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و انجمن جامعه شناسی ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 8 خرداد 1386.
27- اهمیت و جایگاه فرهنگ در توسعه جامعه کنونی ایرن، ساری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1 تیر 1386.
28- کاربردی کردن فرهنگ در تولید و صنعت کشور ، نوشهر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، 2 تیر 1386.

همایش های بین المللی
(فهرست تا سال 2006، بزودی تکیل خواهد شد)

1- مصرف اجتماعی انرژی و آگاهسازی عمومی، همایش بین المللی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام سازمان ملل متحد(اسکاپ)، بانکوک، تایلند، ژانویه 1996(دی 1376)
2- مکانیسم های توسعه پاکیزه در کشورهای آسیایی، همایش بین المللی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام سازمان ملل متحد(اسکاپ)، هانوی، ویتنام، فوریه 1999(بهمن 1377)
3- تعارض سیاسی و توسعه در ایران معاصر، چهارمین کنفرانس بین المللی ایران شناسی اروپا، پاریس، فرانسه، اوت 1999(شهریور 1378)
4- جوانان، گفتمان سیاسی و گفتگوی تمدن ها در ایران،‌ همایش بین المللی گفتگوی تمدن ها، مؤسسه مطالعات اسلامی لندن، بریتانیا، اکتبر 2000(مهر 1379)
5- تعارض و همسازی میان الگوهای محلی، ملی و جهانی در یک ایل شهر ایرانی، همایش بین المللی مطالعات بین فرهنگی(ARIC)، دانشکده روانشناسی دانشگاه ژنو، سوئیس، سپتامبر 2001(شهریور 1380)
6- نگاهی انسان شناختی به پدیده گفتگو و تفاوت، همایش بین المللی گفتگو و تفاوت، مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن( سواس)(SOAS)، لندن، بریتانیا، سپتامبر 2001(شهریور 1380)
7- الگوهای مصرف پایدار در ایران، همایش بین المللی مکانیسم های مصرف پایدار، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام سازمان ملل متحد(اسکاپ)، سئول، کره جنوبی، نوامبر 2001 (آبان 1380 )
8- آینده انسان شناسی در ایران، همایش بین المللی ایران شناسی، تهران، بنیاد ایران شناسی، ژوئن 2002(خرداد 1381)
9- نگاهی انسان شناختی به تحول ارزش ها و سبک های زندگی در ایران در سه دهه گذشته، همایش بین المللی مطالعات خاور میانه، دانشکده جغرافیا، دانشگاه ماینتز، آلمان، سپتامبر 2002 (شهریور 1381)
10- تصویر خود و دیگری در نزد جوانان شهر تهران، همایش بین المللی مطالعات بین فرهنگی ( ARIC)، دانشکده روانشناسی دانشگاه آمین، فرانسه، ژوئن-ژوئیه ‏2003‏(تیر 1382)
11- تنوع قومی در برابر محلی گرایی در ایران: مقایسه میان تحول دولت ملی در کشورهای مشترک المنافع شوروی سابق و ایران،‌ کنفرانس بین المللی باستان شناسی،‌مردم شناسی و فلکلور در قفقاز،‌ فرهنگستان ملی علوم جمهوری ارمنستان، انستیتوی باستان شناسی و مردم نگاری، مرکز مطالعات مردم‌نگاری ارمنستان، یروان نوامبر 2003(آبان 1382).
12- مطالعه انسان شناختی بر یک جزیره فقر در تهران، پنجمین همایش بین المللی مطالعات مدیترانه، مؤسسة رابرت شومان، مؤسسه دانشگاه اروپایی، فلورانس، مونته کاتینی، مارس 2004(فروردین 1383)
13- محلیت، مدرنیته و مشکل تشکیل دولت ملی در تاریخ معاصر ایران، سومین کنفرانس بین المللی “سلسله مراتب و قدرت در تاریخ تمدن‌ها”، فرهنگستان علوم روسیه،‌مؤسسة مطالعات آفریقایی، 18-21 ژوئن 2004(خرداد 1383)، مسکو، روسیه.
14- ساختن و بازساختن یک سنت دانشگاهی: به سوی یک انسان‌شناسی بومی در ایران، کنفرانس بین المللی چشم اندازهای انسان شناختی در ایران: هزاره جدید و فراتر از آن، مؤسسة یوهان ولفگانگ گوته، دانشگاه فرانکفورت، فرانکفورت، آلمان، 30 سپتامبر – 2 اکتبر 2004(مهر 1383)
15- نوزایی مطالعات قومی در ایران، تهران، دومین همایش بین المللی ایران شناسی، تهران، نوامبر 2004(آذر 1383)
16- نگاهی بر نعامل قومیت های ایرانی بر فضای اینترنتی، کنفرانس بین‌المللی دربارة فناوری و فرهنگ، کمیسیون ملی یونسکو در ایران و گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، 3 مارس 2004(اسفند 1383).
20- کثرت‌گرایی فرهنگی و حقوق بشر، همایش بین المللی حقوق بشر، قم، دانشگاه مفید، مه 2005 (اردیبهشت 1384)
21- مساله یابی انسان شناسی مرگ در ایران ، تهران، همایش بین المللی بررسی مفهوم مرگ در بستر تغییرات اجتماعی و تکنولوژی از منظر آموزه های اسلام و مسیحیت، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 19-20 فروردین 1385.
22- رفتارهای اجتماعی و حوزه های پیوند: مورد پیک نیک در گورستان های ایران، پاریس، همایش پیک نیک به مثابه یک رفتار اجتماعی، دانشگاه پاریس، آبان 1385.
23- اسطوره شناسی پیک نیک ایرانی، پاریس، همایش پیک نیک به مثابه یک رفتار اجتماعی، دانشگاه پاریس، آبان 1385.
24- پوپولیسم جدید و دوکراسی: نگاهی به تجربه آمریکای لاتین، تهران، همایش بین المللی و بین رشته ای راه های دموکراسی، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 2-3 اردیبهشت 1386.
25- با بل واژگون: نگاهی به نوآوری در ساخت واژگان در ترجمه علوم اجتماعی در ایران، تهران، همایش بین المللی ک ترجمه و گذار فرهنگ ها، بخش فرهنگی سفارت فرانسه و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، اردیبهشت 1386.
26- پیک نیک به مثابه ابزار هویت ساز قومی در ایران: نمونه موردی قلعه بابک در آذربایجان، کاشان، همایش پیک نیک، آیین ها و طبیعت، موسسه ایران شناسی فرانسه در ایران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 31 اردیبهشت 1386.
27- چشم اندازهای انسان شناسی ایران: میزگرد تخصصی در ششمین همایش بین المللی مطالعات ایرانی در دانشگاه لندن، لندن سپتامبر 2006.

نقد کتاب

1- اسطوره و معنا، نقد کتاب “اسطوره و معنا” ،‌کلود لوی استراوس، تهران، کتاب ماه هنر، شماره 2، آبان 1377
2- مردم شناسی و ادبیات عامه، نقد کتاب “نقد و نظر”، علی بلوکباشی، تهران، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 26-25، آبان و آذر 1378
3- ریگانیسم در آینه واقعیت، نقد کتاب “دولت در آینه واقعیت”، رابرت ج.رینجر، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 27، دی 1378
4- سرنوشت غم انگیز تمدن های پیش از کلمب، نقد شش کتاب در باره تمدن های پیش کلمبی، تهران، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 35-34، مرداد و شهریور 1379
5- دانش اساطیر، نقد کتاب “دانش اساطیر”، رژه باستید، تهران، کتاب ماه هنر، شماره 25، مهر و آبان 1379
6- فرهنگ و توسعه، نقد کتاب “جوامع سنتی و تغییرات فنی”، جرج م. فاستر، تهخران، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 30-29 ، فروردین 1379
7- تناقض انسان شناسی: پراکندگی موضوعی و انسجام درونی، نقد کتاب “انسان شناسی عمومی”، اصغر عسگری خانقاه، محمد شریف کمالی، کتاب ماه علوم اجتماعی شماره 40-39، دی و بهمن 1379
8- خشونت و جامعه، نقد کتاب “خشونت و جامعه”، گردآوری و ترجمه علی اصغر افتخاری، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 42-41، اسفند و فروردین 1379
9- پرسه ای در گذشته های مه آلود، نقد کتاب “ در بی دولتی فرهنگ” ، جلال ستاری، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 46-45، تیر 1380
10- پایان دموکراسی، نقد کتاب “پایان دموکراسی”، ژان ماری گنو، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، نامه انسان شناسی، شماره 1، بهار و تابستان 1381
11- جهانی شدن و فرهنگ، نقد کتاب “جهانی شدن و فرهنگ” ج. تاملینسون، ترجمه محسن حکیمی ، نامه انسان شناسی، شماره 2، پائیز و زمستان 1382
12- دویست سال گفتمان ارتجاع، نقد کتاب “خطابة ارتجاع” ، آلبرت هیرشمن، کتاب ماه علوم اجتماعی، مهر 1383
13- ابهام در درک از دین، نقد کتاب ”صور بنیانی حیات دینی“ ، امیل دورکیم، کتاب ماه علوم اجتماعی، 1383.

مقالات و یادداشت های منتشر شده در مطبوعات تخصصی و روزنامه ها و سایت «انسان شناسی و فرهنگ»
( برای دسترسی به برخی از این نوشته ها به «پرونده ی ناصر فکوهی» در انسان شناسی و فرهنگ رجوع کنید)(فهرست ناکامل تا  سال 1385، بزودی تکیل می شود، فهرستی از مقالات جدید تر نیز در پرونده موجود است)

در زمینه انسان شناسی، هنر و فرهنگ

1- ساختگرایی، اسطوره و موسیقی، فرهنگ توسعه، شمارة 20، مهر و آبان 1374
2- اسطوره شناسی انقلاب، آفرینش و فرجام، فرهنگ توسعه، ‌شمارة 21، دی 1374
3- زیباشناسی فاشیسم، قسمت اول: تحلیل عمومی، فرهنگ توسعه، شمارة 22، فروردین 1375
4- زیباشناسی فاشیسم، قسمت دوم: ادبیات، فرهنگ توسعه،‌ شمارة 23، خرداد و تیر 1375
5- زیباشناسی فاشیسم، قسمت سوم: نقاشی، فرهنگ توسعه، شمارة 24، مهر 1375
6- زیباشناسی فاشیسم، قسمت چهارم: سینما، انتشار در کتاب “اسطوره شناسی سیاسی” ‌1378
7- زیبا شناسی فاشیسم، قسمت پنجم:معماری، مجله معماری و شهرسازی، اردیبهشت 1376
8- روشنفکران در عصر فروپاشی قطعیت ها،‌ مجله صنعت حمل و نقل، شماره 158، فروردین 1376
9- دایره چهارگوش، نگاهی بر تفکر اجتماعی معماری ایران در آینة سنت و مدرنیته، مجله معماری معماری و شهرسازی، شماره 41-40، بهمن 1376
10- خشونت در دو سوی پرده،‌مجله صنعت حمل و نقل، شماره 176، اسفند 1376
11- از روح ماشین ها…، صنعت حمل و نقل، فروردین 1377
12- چرخه بی پایان نظم و تنش، امر سیاسی از دیدگاه انسان شناسی، روزنامه جامعه، شماره 92-90،‌27-24 خرداد 1377
13- معماری و انقلاب: واقعیت و خیال در روسیه انقلابی(1932-1918)، مجله معماری و شهرسازی، شماره 49-48، اسفند 1377
14- تکوین اندیشه سیاسی، روزنامه اطلاعات، شماره 21641، 17 خرداد 1378
15- انسان شناسی موسیقی، کتاب ماه هنر، شماره 11، مرداد 1378
16- لورکا و فاشیسم، مجله گلستانه،‌مرداد 1378
17- گفتگوی تمدن ها، یک پروژه انسان شناختی، روزنامه خرداد، شماره 215، 15 شهریور 1378
18- زن ایرانی، هویتی تعریف ناشده(فارسی و انگلیسی)، یونسکو(زیر چاپ در مجموعه مقالات)
19- گفتگوی تمدن ها و جهانی شدن(فارسی و انگلیسی)، زیر چاپ
20- نوروز، جشن ملت سازی، روزنامه نوروز، 28 اسفند 1380
21- چشم اندازهای یک رشته دانشگاهی: مردم شناسی از دیروز تا امروز، تهران، مجلة لوح، شماره 9، مهر 1379
22- اقوام و جهانی شدن، روزنامة همشهری، 17 اردیبهشت 1381
23- اقوام و گفتگوی تمدن ها، روزنامة همشهری، 18 اردیبهشت 1380
24- استروس : از خود تا دیگری، (تکه های انسان شناسی 1)، شرق، شمارة 85، 18 آذر 1382
25- ژان روش و فیلم اتنوگرافیک(تکه‌های انسان‌شناسی 2)، ‌شرق، 90، 24 آذر 1382
26- سیاست بر صحنه،(تکه‌های انسان‌شناسی 3)، شرق شمارة 94، 30 آذر 1382
27- مادر بزرگ انسان‌شناس ها(تکه‌های انسان‌شناسی 4)، شرق شمارة 100، 7 دی 1382
28- گیرتز: تار و پود فرهنگ‌ها(تکه‌های انسان‌شناسی 5)‌، شرق شمارة 106، 14 دی 1382
29- مری داگلاس: مرزها و خطرها(تکه‌های انسان‌شناسی 6)، شرق شمارة 112، 21 دی 1382
30- فمینیسم و مدرنیته(تکه‌های انسان‌شناسی 7)، شرق شمارة 118، 28 دی 1382
31- شاخة زرین انسان‌شناسی، (تکه‌های انسان‌شناسی 8)، شرق شمارة‌124، 5 بهمن 1382
32- انسان شناسی و توسعه،(تکه‌های انسان‌شناسی 9)، شرق شمارة 130، 12 بهمن 1382
33- انسان‌شناسی و رمان، (تکه‌های انسان‌شناسی 10)، شرق شمارة 135،‌19 بهمن 1382
34- ورزش و قدرت،(تکه‌های انسان‌شناسی 11)، شرق شمارة 145، 17 اسفند 1382
35- مافزولی: ‌اسطوره و انقلاب، (تکه‌های انسان‌شناسی 12)، شرق شنمارة 151، 24 اسفند1382
36- ساختار چیست؟، (تکه‌های انسان‌شناسی 13)، شرق شمارة 157، 16 فروردین 1383
37- نوزایی قومی، (تکه‌های انسان‌شناسی 14)،‌شرق شمارة 168، 30 فروردین 1383
38- روشنگری: انحراف یا سرنوشت محتوم؟،(تکه‌های انسان‌شناسی 15)،‌شرق شمارة 178، 13 اردیبهشت 1383
39- مادرتباری تروبریاندها، (تکه‌های انسان‌شناسی 16)،‌شرق شمارة 184، 20 اردیبهشت 1383
40- برج بابل و صلیب گم‌شده، همشهری شمارة 3163، 20شهریور 1382
41- داستایوفسکی و سیاست، شرق شممارة 115، 24 دی 1382
42- لذت مقاومت ناپذیر چرخش به راست، شرق ویژه نامه نوروز 1383
43- جشن کتاب و پریشانی نشانه‌ها، شرق، ویژه نامه هفدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، شمارة 1، 15 اردیبهشت 1383
44- یادبود ادوارد سعید، نامه انسان شناسی دورة اول، شمارة 2، پائیز و زمستان 1381، صص. 217-221
45- روشنفکران و قدرت،‌ شرق،‌شمارة‌214،‌25 خرداد 1383
46- پراکنش جهانی فرهنگ ،‌(تکه های انسان‌شناسی 17)، شرق،‌شمارة‌196، 3 خرداد 1383
47- فرهنگ: ار فرد تا جامعه، (تکه های انسان شناسی 18)، شرق، شمارة 202، 10 خرداد 1383
48- ...از خاک،( تکه های انسان‌شناسی 19) ، شرق، شمارةء 207، 17 خرداد 1383
49- انسان‌شناسی پزشکی، (تکه های انسان شناسی 20)، شرق، شمارة 213، 24 خرداد 1383
50- چهره‌ها و نقاب‌ها، (تکه های انسان شناسی 21)، شرق 219، 31 خرداد 1383
51- مردم‌شناسی گیاهی، (تکه‌های انسان‌ شناسی 22)، شرق، شمارة 225.،‌ 7 تیر 1383
52- ژن‌ها وفرهنگ، (تکه های انسان‌شناسی 23)، شرق، شمارة‌231، 14 تیر 1383
53- زیان‌شناسی و انسان‌شناسی، (تکه های انسان‌شناسی 24)، شرق شمارة 237، 21 تیر 1383
54- از صدا تا موسیقی،‌(تکه های انسان‌شناسی 25)،‌شرق، شمارة 243، 28 تیر 1383
55- نماد‌گرایی، (تکه‌های انسان‌شناسی 26)، شرق، شمارة 248، 5 مردا 1383
56- ادیپ بومیان، (تکه های انسان شناسی 27)،‌شرق، 253، 11 مردا د 1383
57- میرچیا الیاده: فضای مقدس، (تکه های انسان شناسی 28)، شرق، شمارة‌259 ، 18مرداد 1383
58- ماهیت گفتمان انسان‌شناختی(تکه های انسان شناسی 29)، شرق، شمارة 265، 25 مرداد 1383
59- شکنجه(تکه های انسان شناسی 30)، شرق، شمارة 271.، 1 شهریور 1383
60- مارکس و انسان‌نشناسی(تکه های انسان شناسی 31)، شرق، شمارة 277.، 8 شهریور 1383
61- انسان شناسی و ایدز(تکه های انسان شناسی 32)، شرق، شمارة 282.، 15 شهریور 1383
62- مارسل موس: فنون کالبدی(تکه های انسان شناسی 33)، شرق، شمارة 293.، 29 شهریور 1383
63- اکبر احمد :شرافت از دست رفته جهان توسعه نیافته(تکه های انسان شناسی34) شرق، شمارة 305.، 12 مهر 1383
64- ژورنالیسم و آکادمیسم، شرق، شمارة 304، 11 مهر 1383
65- قومیت و فرهنگ(تکه های انسان شناسی 35)، شرق، شمارة 311، 19 مهر 1383
66- انسان شناسی اقتصادی(تکه های انسان شناسی 36)، شرق، شمارة 317، 26 مهر 1383
67- اخلاق انسان‌شناسی (تکه های انسان شناسی 37)، شرق، شمارة 323.، 3 آبان 1383
68- کالبد ناتمام (تکه های انسان شناسی 38)، شرق، شمارة 329، 10 آبان 1383
69- موریس گودولیه: شکستن آینه خود (تکه های انسان شناسی 39)، شرق، شمارة 335، 17 آبان 1383
70- جیمز کلیفورد: بدوی های مدرن(تکه های انسان شناسی 40)، شرق، شمارة 341، 24 آبان1383
71- انسان شناسی امر سیاسی(تکه های انسان شناسی 41)، شرق، شمارة 346، 1 آذر 1383
72- کاربرد فیلم اتنوگرافیک در پژوهش انسان‌شناسی. کتاب ماه هنر، ویژة فیلم و فرهنگ، 73-74، مهر و آبان 1383
73- چشم(تکه های انسان شناسی42)، شرق، شمارة 352.، 8 آذر 1383
74- انسان شناسی حافظه( تکه‌های انسان شناسی 43)، شرق، شمارة 371، 2 دی 1383
75- بم گذشتة ما، بم ایندة ما، شرق، شمارة 373، 5 دی 1383
76- الیزابت بدنتر: هویت جنسیتی، ( تکه های انسان شناسی 44)، شرق، شمارة 374، 6 دی 1383
77- ایموس راپاپورت: سازمان یافتگی فضا(تکه های انسان شناسی 45) ، شرق، شمارة 380، 13 دی 1383
78- زیر بمباران نشانه ها، دربارة رولان بارت، شرق، شمارة 344.، 28 آبان1383
79- زبان خاموش در کوی دوست، جای خالی مسکوب، کتاب ماه علوم اجتماعی،‌90-91، سال هشتم شمارة ششم و هفتم، فروردین و اردیبهشت 1384
80- جامعه پیش از هر چیز یک نظام سلطه است( دربارة اندیشة اجتماعی پیر بوردیو) ، راه مردم، شمارة 251، 29 آبان 1384
81- آسیب شناسی فرهنگی جامعه ما، مجله نامه شماره 46، بهمن 1384
82- فرهنگ فقر، نیازمند نگاهی انسانی، روزنامه سرمایه 3 بهمن 1384.
83- داستان برره و فروپاشی فرهنگی ما، روزنامه سرمایه، بهمن 1384
84- سیاست از مناسک تا سبک زندگی، روزنامه شرق، ویژه نامه نوروز 1385
85- بازار کتاب: لزوم خروج از تصدی گری دولتی، ویژه نامه روزنامه سرمایه برای نمایشگاه کتاب تهران، اردیبهشت 1385.
86- انسان شناسی و میراث فروید، خردنامه(همشهری) ویژه زیگموند فروید، خرداد 1385.
87- بوردیو و سقوط سیاست، روزنامه شرق، ویژه نامه پیر بوردیو، 6 خرداد 1386
88- نشانگان شکست(درباره شکست تیم فوتبال ایران در جام جهانی)، سرمقاله روزنامه شرق، 5 تیر 1385
89- « من یک سیاه» ، روایت تلخی و شیرینی زندگی افریقایی، تیر 1385.
90- مشروطه ایرانی: واقعیت و اسطوره، روزنامه سرمایه، 14 مرداد 1385.
91- خشونت، روزنامه ایران، 6 مهر 1385.
92- پای تخت شاهان و... توهم شهری که زاده نشد، روزنامه یادگار، اول آبان 1385.
93- یک هدف استراتژیک در علوم اجتماعی: تقویت فعالیت های استانی و تمرکز زدایی، خبرنامه انجمن جامعه شناسی ایران، آبان 1385.
94- اس.ام.اس و تخریب زمان، 2 آذر 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
95- در فضیلت در هم آمیزی زنانه، 16 آذر 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
96- اعدام، 2 دی 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ)
97- منجیان بشر از راه می رسند( نگاهی به فیلم «آخر الزمان» مل گیبسون)، 19 اسفند 1385
98- چرا سنت؟ چرا مدرنیته؟، روزنامه اعتماد، 26 اسفند 1385
99- یک داستان سوررئالیستی: کارنوال بیهودگی و فروپاشی، 15 اسفند 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ)
100- بادکنک های سفید خشایارشا( نگاهی به مساله فیلم 300)، 6 اسفند 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
101- سقوط از فراز برج: پوزخند خدایان، گمگی آدم ها ( نگاهی به فیلم «بابل»)، 8 اسفند 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
102- درون همسری، برون همسری، برابر همسری، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ)
85- تاملات فرهنگی(1): چهره، روزنامه سرمایه 1385.
85- تاملات فرهنگی(2): مرگ، روزنامه سرمایه 1385.
86- تاملات فرهنگی(3): سنت، روزنامه سرمایه 1385.
87- تاملات فرهنگی(4): زمان، روزنامه سرمایه 1385.
88- تاملات فرهنگی(5): هویت، روزنامه سرمایه 1385.
89- تاملات فرهنگی(6): سکوت، روزنامه سرمایه 1385.
90- تاملات فرهنگی(7): عشق، روزنامه سرمایه 1385.
91- تاملات فرهنگی(8): خودکشی، روزنامه سرمایه 1385.
92- تاملات فرهنگی(9): مصرف فرهنگ، روزنامه سرمایه 1385.
93- تاملات فرهنگی(10): نژاد، روزنامه سرمایه 1385.
94- تاملات فرهنگی(11): طبیعت و فرهنگ، روزنامه سرمایه 1385.
95- تاملات فرهنگی(12): استعمار، روزنامه سرمایه 1385.
96 - روشنفکران و قدرت، 1385،(سایت انسان شناسی و فرهنگ)
97- نگاهی بر فیلم اتنوگرافیک، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
98- انسان شناسی هنر از بدوی گرایی تا هنر مدرن، خیال، شماره 18، 1385.
99- مفاهیم انسان شناختی: نظریه های تمدنی، ، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
100- مفاهیم انسان شناختی: عرف و قانون، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ)
101- مفاهیم انسان شناختی: زبان، 1385،( سایت انسان شناسی و فرهنگ)
102- مفاهیم انسان شناختی: کالایی شدن فرهنگ، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ)
103- مفاهیم انسان شناختی: جماعت گرایی فرهنگی، 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ). اندیشه های دیداری ( گزیده گویی های فرهنگی- تصویری)، واژگان منتشر شده تا کنون به ترتیب از آخرین واژه: آب، لباس، پوست، سرمایه، صدا، مردانگی، هذیان، تبلیغات، جنگل، مترو، درد، کافکا، دوزخ، کودکیف زمان، انسان بودگی، پاین جهان، جزیره ها، موزه ها، شکل ها، زن بودگی، در خیابان، دانشگاه، سنت و معماری، روزمرگی، خط قرمز.
104- انسان شناسی کاربردی( 6 قسمت)، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
106- مفاهیم انسان شناختی: سرزمین زدایی، 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
107- مفاهیم انسان شناختی: پوپولیسم، 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
108- مفاهیم انسان شناختی: ضد فرهنگ، 1385،( سایت انسان شناسی و فرهنگ).
109- مفاهیم اسان شناختی: انسان ابزار ساز، 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
110- مفاهیم اسان شناختی: منشاء، 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
111- مفاهیم انسان شناختی: ساختار سه گانه جوامع هند و اروپایی، 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
112- مفاهیم اسان شناختی: زنانه شدن جهان، 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
113- مفاهیم اسان شناختی: سیاست کالبدی، 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
114- مفاهیم اسان شناختی: نژاد، 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
115- مفاهیم اسان شناختی: تعلق ملی، 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
116- مفاهیم اسان شناختی: سبک زندگی، 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
117- مفاهیم اسان شناختی: فرهنگ غالب، 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
118- مفاهیم اسان شناختی: خانواده ابدی، 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
119- مفاهیم اسان شناختی: نسبی گرایی فرهنگی، 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
120- مفاهیم اسان شناختی: آمازون ها، 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
121- مفاهیم اسان شناختی: دانش بومی، 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
122- مفاهیم اسان شناختی: بیگانه ترسی، 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
123- مفاهیم اسان شناختی: فرهنگ تعریف ناپذیر، 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
124- مفاهیم اسان شناختی: انسان شناسی زیستی/ انسا شناسی فرهنگی، 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
125- مفاهیم انسان شناختی: انسان شناسی جدید، 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
126- نوروز نامه، نوروز 1386، (سایت انسان شناسی و فرهنگ)
127- روش: نمونه انسان شناختی ، اول اردیبهشت 1386، ( سایت انسان شناسی و فرهنگ).
128- پایان خوش یک فیلم آمریکایی: بیس بال در ویرجینیا( درباره کشتار دانشجویان ویرجینیا)، 7 اردیبهشت 1386، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
129- دوزخ حقیقت و بهشت خیال( نگاهی به فیلم «رز ارغوانی قاهره»)، 13 فروردین 1386، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
130-جوانان و معضل ازدواج، سرمقاله روزنامه شرق، ، 12 خرداد 1386.
131- روش: دفترچه یادداشت ، 23 فروردین 1386، ( سایت انسان شناسی و فرهنگ)
132- روش: انسان شناسی به مثابه خاطره نگاری ، 23 فروردین 1386، ( سایت انسان شناسی و فرهنگ)
133- روش: عکس برداری ، فروردین 1386، ( سایت انسان شناسی و فرهنگ)
134- روش: میدان ، فروردین 1386، ( سایت انسان شناسی و فرهنگ)
135- روش: مواد اتنوگرافیک در تحقیق ، فروردین 1386، ( سایت انسان شناسی و فرهنگ)
136- روش: نوشتن مقالات علمی ، فروردین 1386، ( سایت انسان شناسی و فرهنگ)
137- روش: درباره مشاهده ، فروردین 1386، ( سایت انسان شناسی و فرهنگ
138- روش: کلی گرایی و کیفی گرایی ، اول اردیبهشت 1386، ( سایت انسان شناسی و فرهنگ)
139- یادبود: غلامحسین صدیقی، 9 اردیبهشت 1386، ( سایت انسان شناسی و فرهنگ).
140- یادبود: میشل لیریس، فروردین 1386، ( سایت انسان شناسی و فرهنگ).
141- یادبود: پیر سانسو، فروردین 1386، ( سایت انسان شناسی و فرهنگ).
142- یادبود: مرتضی ممیز، فروردین 1386، ( سایت انسان شناسی و فرهنگ).
143- یادبود: فدریکو گارسیا لورکا، فروردین 1386، ( سایت انسان شناسی و فرهنگ).
144- یادبود: ادوارد سعید، فروردین 1386، ( سایت انسان شناسی و فرهنگ).
145- یادبود: هانا آرنت، فروردین 1386، ( سایت انسان شناسی و فرهنگ).
146- یادبود: رولان بارت، فروردین 1386، ( سایت انسان شناسی و فرهنگ).
147- یادبود: فیودور داستایوفسکی، فروردین 1386، ( سایت انسان شناسی و فرهنگ).
148- یادبود: ریموند فیرث، فروردین 1386، ( سایت انسان شناسی و فرهنگ).
149- یادبود: پیر کلاستر ، فروردین 1386، ( سایت انسان شناسی و فرهنگ).

در زمینه مسائل اجتماعی-فرهنگی توسعه و اقتصاد

1- توسعه اجتناب ناپذیر شهرنشینی، مخاطرات و رهیافت ها، نشریة شهر سالم، آذر 1374
2- تخلف راننندگی(5 قسمت) ، مجلة صنعت حمل و نقل، شمارة 153-149، اردیبهشت- آبان 1375
3- مناطق آزاد، دیدگاه فرهنگی، مجلة صنعت حمل و نقل، شمارة 154، آذر 1375
4- صادرات و تحول بافت های اجتماعی، مجلة صنعت حمل و نقل، شمارة 155، دی 1375
5- تحلیل اجتماعی تصادفات رانندگی در ایران، مجلة صنعت حمل و نقل، شمارة 156، بهمن 1375
6- راه آهن شهری در ایران، تحلیل مشکلات انسانی-فرهنگی، مجلة صنعت حمل و نقل، شمارة 157، اسفند 1375
7- رسانه ها، کشورهای در حال توسعه و انقلاب اطلاعاتی، مجلة صنعت حمل و نقل، شمارة 158، اردیبهشت 1376
8- مدیریت فرایندهای تکنولوژیک و موانع انسانی آن،‌ مجلة صنعت حمل و نقل، شمارة 159، خرداد 1376
9- جهانی شدن ارتباطات و موانع رشد آن در کشورهای در حال توسعه، مجلة صنعت حمل و نقل، شمارة 160، تیر 1376
10- حمل و نقل و بهره وری در محیط های کاری، مجلة صنعت حمل و نقل، شمارة 161، مرداد 1376
11- نگرشی بر تحول تاریخی و مکانیسم های اجتماعی فساد اداری، مجلة صنعت حمل و نقل، شمارة 164، آبان 1376
12- خصوصی سازی و الزامات توسعه، مجلة صنعت حمل و نقل، شمارة 167، اسفند 1376
13- در آمدی بر واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی، تهران، مجلة بورس، شمارة 8، تیر 1377
14- زنان و توسعه، روزنامة جامعه، شمارة 104، تیر 1377
15- سرمایه گذاری خارجی،‌چشم اندازهای توسعه و موانع انسانی، مجلة صنعت حمل و نقل، شمارة 171، مرداد 1377
16- زیر نگاه رایانه ها: آزادی و اطلاعات، مجلة صنعت حمل و نقل، شمارة 172، مهر 1377
17- زنان، نظام آموزشی و بازار کار، مجلة لوح، شمارة 20، آبان 1377
18- اوقات فراغت و کاهش تنش های اجتماعی، مجلة صنعت حمل و نقل، شمارة 168، فروردین 1378
19- آموزش و آزادی،‌ مجله لوح، شماره 5، مرداد 1378
20- جنگ و تروریسم: بحران مالی یا بحران نظام اقتصاد جهانی، مجلة بورس، شمارة 29، بهمن 1380
21- مالیات توبین به مثابة یک ابزار توسعه ای، ضمیمة پژوهشی مجلة بورس، شمارة 30، اسفند 1380
22- ضرورت اصلاح ساختار صندوق بین المللی پول، ضمیمة پژوهشی مجلة بورس، شمارة 27، آبان 1380
23- آینده اصلاحات اقتصادی در ایران، مجلة بورس، شمارة 27، آبان 1380
24- اقتصاد سیاسی سرمایه گزاری در ایران، مجلة سرمایة شماره 1، فروردین 1381
25- اخلاق مالی: بدیل هایی در آغاز راه، مجلة بورس، شمارة 30، اسفند 1380
26- انرون:پرونده یک ورشکستگی، مجلة بورس، شمارة 31، فروردین- اردیبهشت 1381
27- جهانی شدن و بازارهای سرمایه مالی، مجلة بورس، شمارة 32، خرداد و تیر 1381
28- غول های رسانه ای و بازارهای مالی، مجلة بورس، شمارة 33، مرداد و شهریور 1381
29- بحران های مالی در کشورهای در حال توسعه و نقش بازار جهانی سرمایه در آنها، مجلة بورس، شمارة 34، مهر 1381
30- اقتصاد غیر رسمی: بیماری توسعه یا درمان توسعه نایافتگی، مجلة بورس، شمارة 35، تیر 1382
31- بحران انرژی:‌خطرات و چشم اندازها، مجلة بورس، شمارة 36، مرداد 1382
32- صندوق های بازنشستگی: بحران ناگزیر و چشم اندازهای اصلاح، مجلة بورس، شمارة 37، 1382
33- مسکن: تامین نیازها، بن بست موقعیت ها، بورس، شمارة 38، آبان 1382
34- 2003، سال همة خطرها: یک سال در هفت نگاه، بورس، شمارة 39، دی 1382
35- اروپا-آمریکا، کدام انتخاب؟، بورس، شمارة 40، اسفند 1382
36- فساد: اشکال و سازوکارها،‌ شمارة 41، اردیبهشت 1383
37- دانشگاه ، قدرت و جهانی شدن، شرق، شمارة 289، 24 شهریور 1383
38- دانشگاه سیاسی یا دانشگاه علمی، وقتی انفعال حاکم می شود، شرق، شمارة 319، 28 مهر 1383
39- چرخة شورش و آرامش در فرانسه: تناقض آشتی ناپذیر تکثر گرایی فرهنگی و نولیبرالیسم اقتصادی، سرمایه، شمارة 61، 14 آذر 1384
40- جنبش دانشجویی: اسطوره یا واقعیت؟ ،‌سرمایه، شمارة 63، 16 آذر 1384
41- پرونده‌های جهانی شدن، سرمایه، شمارة 1، 5 مرداد 1384
42- جهان و کالایی شدن ”فرهنگ مردمی“،‌سرمایه، شمارة 7، 12 مرداد 1384
43- چین: آن سوی سکة ”معجزة اقتصادی“، سرمایه، شمارة 13، 19 مرداد 1384
44- سندیکالیسم در عصر جهانی شدن، سرمایه، شمارة 19، 26 مرداد 1384
45- گردشگران پزشکی در هند، سرمایه، شمارة 25، 2 شهریور 1384
46- زنان دیروز، زنان امروز، سرمایه، شمارة 31، 9 شهریور 1384
47- پایان دیکتاتوری‌ها، آغاز دزد‌سالاری ها، سرمایه، شمارة 37، 16 شهریور 1384
48- ...در انتظار یازه سپتامبری دیگر، سرمایه، ویژه نامة شمارة 1، 20 شهریور 1384.
49- میراث مالتوس، سرمایه، شمارة 43، 23 شهریور 1384
50- تجارت جهانی اندام های انسانی( بخش اول: چین، بخش دوم: افریقای جنوبی، بخش سوم: امریکای لاتین)، سرمایه، شماره های 48، 54 و 60، 30 شهریور، 6 مهر و 13 مهر 1384
51- شورش نومیدی، 2005، روزنامه سرمایه 17 دی 1384.
52- گزارش جهانی، 2004، بحران بی پایان، روزنامه سرمایه دی 1384.
53- تکرار تاریخ، فروردین 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ)
54- روز ماندگار( اول ماه مه)، سرمقاله روزنامه سرمایه، 11 اردیبهشت 1385.
55- نظارت پیش از انتشار: بی قایده و پر هزینه، ویژه نامه روزنامه شرق برای نمایشگاه کتاب تهران، اردیبهشت 1385
56- لبنان، قربانی بی تفاوتی قدرت های بزرگ، سرمقاله روزنامه سرمایه، 27 تیر 1385.
57- بهای بی تفاوتی و توهم ( درباره محاکمه خمرهای سرخ)، سرمقاله روزنامه سرمایه، 15 تیر 1385.
58- کدام دموکراسی برای خاور میانه؟ ، سرمقاله روزنامه شرق، 4 مرداد 1385
59- جهان گفتگویی: بدیلی در برابر جهان نظامی، روزنامه کارگزارن، 30 شهریور 1385.
60- تیان آن من: بهار سرمایه داری در چین، سرمقاله روزنامه سرمایه، 1385.
61- عراق ، بالکان جدیدی در راه، سرمقاله روزنامه سرمایه، 1385.
62- در سوگ سیاست: فقر انتخاب، سارکوزی نماینده واحد راست فرانسه، دی 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
63- چگونه یک دیکتاتور بی رحم را به یک قهرمان ملی تبدیل کنیم(درباره اعدام صدام حسین)، 11 دی 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
64- الجزایر: گذشته هایی که باز می گردند، بهمن 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
65- فساد و رسانه ها در عصر انقلاب اطلاعاتی (2 قسمت)، فروردین 1386 (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
66- بناپارتیسم جدید و سقوط آزاد اعتبار جهان سیاسی، 18 اردیبهشت 1386(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
67- درک دموکراسی، هم میهن، 23 اردیبهشت 1386
68- زندگی بدون دولت ها، سیاست نامه روزنامه شرق، 6 خرداد 1385.

گفتگوهای اختصاصی با مطبوعات

1- اوقات فراغت از جامعه پیش صنعتی تا جامعه مدرن،‌ نشریه همگامان، شهرداری تهران، آذر 1374
2- جامعه مدنی و آرمان خوِش باوران، روزنامة جامعه، 13-12 اردیبهشت 1377
3- هفتمین دورة انتخابات ریاست جمهوری، ماهنامة اندیشه جامعه، شمارة 1، تیر 1377
4- مردم شناسی هنر چیست؟ کتاب ماه هنر، شمارة 1، مهر 1377
5- مقابله با شورش در کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه یافته، روزنامة خرداد، 26 تیر 1378
6- تکوین اندیشه سیاسی، خبرنامه فرهنگ و پژوهش، 27 آذر 1378
7- طرد اجتماعی،(2 قسمت) روزنامة همشهری، 30-28 آذر 1378
8- چالش در تحول فرهنگی، نشریه برگ سبز، شمارة 3، بهمن و اسفند 1378
9- انتخابات مجلس ششم، ماهنامه اندیشة جامعه، شمارة 10، اردیبهشت 1379
10- ابعاد مثبت و منفی در ملی گرایی(به زبان انگلیسی)، روزنامة تهران تایمز، 26-24 شهریور 1379
11- قرن بیستم، اسطوره و روشنفکران، روزنامة همبستگی، آبان 1379
12- انسان شناسی سیاسی و خشونت، همبستگی شمارة 87، 4 بهمن 1379
13- خاستگاه های معرفتی و ارزشی توسعه، روزنامة انتخاب، 18 بهمن 1379
14- رابطه شمال و جنوب: چند گانه و نابرابر، روزنامة انتخاب، ‌19 بهمن 1379
15- ایران و مشکل دولت ملی، روزنامة انتخاب، 20 بهمن 1379
16- دربارة کتاب “درآمدی بر انسان شناسی”، روزنامة دوران، شماره 78، 29 بهمن 1379
17- جشن و مفهوم انسان شناختی آن، روزنامة همشهری، اسفند 1379
18- اقوام و دولت های ملی، روزنامة همشهری، 20 اردیبهشت 1380
19- هنر، سیاست، خشونت، ویژه نامة همشهری برای چهاردهمین نمایشگاه کتاب تهران، 25 اردیبهشت 1380
20- اسطوره و فرهنگ، حیات نو، 14 تیر 1380
21- تنوع قومی در ایران: چالش ها و فرصت ها، فصلنامة مطالعات ملی، شماره 112-111تابستان و پائیز 1380
22- انسان شناسی و ایران شناسی، نمایة پژوهش، شماره 19، پائیز 1380
23- گفتگو با روزنامه ایران، 15 دی 1380
24- درباره کتاب قوم شناسی سیاسی، روزنامة همشهری، اردیبهشت 1381
25- دیالکتیک جامع گرایی و خردبینی در حوزه فرهنگ، کتاب ماه علوم اجتماعی، شمارة 57-56، خرداد و تیر 1381
26- ناآرامی های اجتماعی، روزنامة ایران، 1 تیر 1381
27- تبعیض اجتماعی در ایران، روزنامة ایران،‌ 2 تیر 1381
28- تغییرات شتابزده نگران کننده اند، روزنامة انتخاب، 9 تیر 1381
29- آرمانشهر در سده پر چالش، گفتگو دربارة کتاب حاکمان و محکومان، کتاب هفته، شماره 10، 28 بهمن 1381
30- مدیریت و سالم سازی حیات خیابانی، هفته نامة سپیده زندگی، شمارة 10، 28 بهمن 1381
31- حرکت نامنظم به سوی جهانی شدن، گفتگو با سایت اینترنتی سازمان میراث فرهنگی، خرداد 1382
32- درباره کتاب تاریخ اندیشه و نظریات انسان شناسی، روزنامة حیات نو اقتصادی، خرداد 1382
33- جهانی شدن و خشونت، روزنامة همشهری ، مرداد 1382
34- ریشه‌های علم انسان‌شناسی/ انسان‌شناسان خانه نشین، شرق شماره های 76 و 79، 9 آذر و 11 آذر 1382 35-زمینه های فروپاشی شوروی، گفتگو با مهرداد ناظری، روزنامه ایران، اول آبان 1382.
36-“هویت ایرانی” در گذر از “قومیت” به “ملیت”، خبرگزاری میراث فرهنگی، 22 اردیبهشت 1383
37-بنیان گذاری یک سنت آکادمیک، به مناسبت انتشار کتاب“انسا‌ن‌شناسی شهری”، شرق ویژه‌نامه هفدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، شمارة ویژه، اردیبهشت 1383
38-نماد‌های شهری و تفسیر انسان‌شناختی آنها، خبرگزاری میراث فرهنگی، خرداد 1383
39-پرهیز از توهم در مسیر توسعه، ایران، سال یازدهم شمارة 3238، 9 شهریور 1384
40-یک کابوس، یک هزار تو. شهر و لزوم مطالعات اجتماعی . خردنامه، ضمیمة هفتگی اندیشه، همشهری، شمارة 77، 2 آذر 1384
41-انسان شناسی شهری( دربارة زندگی و آثار )، ایران، شمارة 3116، 8 اردیبهشت 1384
42- تابوزدایی از مسئلة قومیت ها، شرق، شمارة 537، 9 مرداد 1384
43- زبان و هویت قومی ، شرق ، شمارة 538، 10 مرداد1384
44- باید علم اجتماعی داشته باشیم، گفتگو با مجمد کامبد، هیوا سعید پور، ایمان علمدار، فصل نامه الکترونیک فصل نو، 1384.
45- پایه های دروغین جهانی شدن، گفتگو با روزنامه اعتماد ملی، اردیبهشت 1385.
46- درباره مفهوم اعتراض، کفتگو با روزنامه اعتماد، 4 بهمن 1385.
47- نیاز به هویت جمعی ، گفتگو با روزنامه همشهری، 26 فروزدین 1385.
48- روشنفکران و انشگاهیان، گفتگو با مجله خردنامه(همشهری)، 1385.
49- نگاهی فرهنگی به معضل بافت های فرسوده شهری، گفتگو با زهرا غزنویان سایت انسان شناسان، 10 دی 1385.
50 -درباره انسان شناسی، گفتگو با جبار رحمانی، فصلنامه انسان شناسی، 1385.
51- هویت ایرانی در گذار از قومیت به ملیت، گفتگو با شکوفه آذر، سایت خبرگزاری سازمان میراث فرهنگی، 1385.
52- نگاهی فرهنگی بر معماری معاصر ایران، گفتگو با مجله فرهنگ و معماری، 1385.
53- حقوق بشر و حقوق شهروندی، گفتگو با مجله ژیوار سنندج، فروردین 1386.

گفت و گوهای ناصر فکوهی با اندیشمندان

1- در هم آمیزی و تکثر فرهنگی در آمریکای لاتین، گفتگو با عبدالله کوثری، رروزنامه سرمایه، 30 آذر – اول دی 1384.
2- یادی از نادر افشار نادری، گفتگو با الویا رستروپو( انسان شناس و همسر پیشین مرحوم افشار نادری)، آبان 1385( سایت انسان شناسی و فرهنگ)
3- نقش اسطوره ها در شکل گیری هویت، گفتگو با جلال ستاری، روزنامه سرمایه، بهمن 1385.
4- زنان و سیاست، گفتگو با دکتر شهلا حائری، روزنامه سرمایه 1385.
5- دین در جهان امروز، گفتگو با دکتر حاتم قادری، اسفند 1385.
6- شهر از نگاهی دیگر، گفتگو با محمد رضا حائری بهمن 1384.
7- جهان در میان سنت و مدرنیته، گفتگو با رامین جهانبگلو، بهمن 1384.
8- در دفاع از سنت، گفتگو با علی بلوکباشی، روزنامه سرمایه، 6 خرداد 1385.

برنامه  گفتگوی «تاریخ شفاهی ایران» (در دست اجرا)

ترجمه مقالات و گفتگوها

1- انسان شناسی فرزندی(2 قسمت)، گفتگو با فرانسواز هریتیه، دی 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
2- زبان طبیعی عواطف(2 قسمت)، گفتگو با پل اکمن، بهمن 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
3- در هم آمیختگی فرهنگی: دام یک مفهوم(2 قسمت)، گفتگو با ژان لو امسل، بهمن 1385،( سایت انسان شناسی و فرهنگ).
4- توهم فرهنگ ها (3 قسمت)، گفتگو با آدام کوپر، بهمن 1385 (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
5- گفتگو با کلود لوی استروس( 5 قسمت)، اسفند 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
6- یک واژه نامه صمیمی(2 قسمت)، کلود لوی استروس، اسفند 1385، (سایت انسان شناسی و فرهنگ).
7- محیط شناسی زبان ها، گفتگو با لویی ژان کالوه، اسفند 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
8- واژه نامه پیر بوردیو( 18 قسمت تا خرداد 1386)،- 86/1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
9- گفتگوی پیر بوردیو و گونتر گراس( 2 قسمت)، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
10- از دست دادن یک دوست و یک شاهد بی نظیر، ژاک دریدا، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
11- کالبدی به نام بدن، کریستین دترز، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
12- مبارزه با برهنگی سیاهان در آفریقا، فرانسین بارت ، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
13- تبلیغات توتالیتاریستی، هانا آرنت، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
14- فقیر و پرولتر، رولان بارت، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
15- گاندی مردی دربرابر یک امپراتوری، ژ.کرمارک، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
16- برده داری در آفریقای پیش استعماری، کلود مایاسو، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
17- انسان شناسی و طبیعت، فیلیپ دسکولا، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
18- ارزش فلسفه، برتراند راسل، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
19- دو گونه انسان شناسی در فرانسه، ژرار التاب، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
20- خداحاقظی با پدیده های عجیب و غریب در انسان شناسی ، جرمی مک کلانسی، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
21- چرخش تاریخی انسان شناسی، آلن بارنارد، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
22- نشانه شناسی و فرهنگ ، اینگلیس و هاگسون، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
23- اقلیت ها و دولت ها، توماس هایلند اریکسون، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
24- ژرمن دیترلن، میشل ایزار، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
25- رفتار شناسی جانوری: مبادله میان جیوانات، ژان فرانسوا دورتیه، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
26- قوم(2 قسمت)، آن کریستین تایلور، 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
27- روش های مصاحبه( 6 قسمت)، مادلن گراویتز، بهمن 1385(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
28- جوانی واژه ای بیش نیست(3 قسمت)، گفتگو با پیر بوردیو، خرداد 1386(سایت انسان شناسی و فرهنگ).
29- کلود مایاسو( یادبود)، امانوئل تره، 23 فروردین 1386(سایت انسان شناسی و فرهنگ).

میزگردها

1- مفهوم شهر سالم در بوته نقد، نشریه شهر سالم، شهرداری تهران، آذر 1374
2- مدیریت مصرف اجتماعی انرژی در ایران، مجله تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی، مهر 1375
3- بلند مرتبه سازی و مسائل شهری در ایران، روزنمامه همشهری(6 قسمت)،‌23-16 مهر 1376
4- دولت کوچک اما مقتدر، مسائل اجتماعی-اقتصادی خصوصی سازی در ایران، مجلة صنعت حمل و نقل، مهر 1376
5- مسائل فرهنگی گسترش بیمه در ایران، فصلنامة بیمه آسیا، آبان 1379
6- مطالعات فرهنگی، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 22 آذر 1383، گزارش : کشف معنا در میان زباله ها، گزارش نخستین سمینار چالش‌ها، فرصت ها و راهبردهای مطالعات فرهنی در ایران، شرق. شمارة 372، 3 دی 1383
7- چالش در انسان شناسی شهری، تهران، هجدهمین دورة نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، دربارة کتاب ”انسان شناسی شهری“، همراه با دکتر حسین سلطانزاده و سپیدة پارساپژوه، کتاب ماه علوم اجتماعی، 90-91، سال هشتم شمارة ششم و هفتم، فروردین و اردیبهشت 1384
8- بررسی و نقد کتاب «دائره المعارف سازهای ایرانی» تالیف محمد رضا درویشی در خانه هنرمندان با حضور دکتر حجاریان، دکتر اردلان، دکتر سجودی و نویسنده کتاب، 4 تیر 1385.
9- بازتولید اشرافیت دولتی در دولت ملی، میزگرد دولت رفاه، تهران، انجمن علمی دانشجویان رشته تعان و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با حضور دکتر علی اصغر سعیدی و دکتر سارا شریعتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 21 آبان 1385.
10- سنت یا مدرنیته: مساله در این نیست، میزگرد درباره کتاب« مدرنیته از نگاهی دیگر»آ با حضور دکتر کچوئیان و دکتر فاضلی، تهران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه، 5 آذر 1385.
11- شعر و خلاقیت، میزگرد به مناسبت سفر آدونیس( شاعر سوری تبار فرانسوی) به تهران، با شرکت آدونیس، رامین جهانبگلو، مدیا کاشیگر، و...، بخش فرهنگی سفارت فرانسه، تهران، 14 آذر 1384(5 دسامبر 2005)
12- چرایی پخش عکس ها و فیلم های خصوصی، تهران، انجمن علمی انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با شرکت اردشیر لاریجانی، رئیس موسسه مطالعات فیزیک نظری و ریاضیات و مشاور رئیس قوه قضاییه، و سرهنگ بهرام بیات، مدیر کل مرکز مطالعات اجتماعی نیروهای انتظامی، 15 آذر 1385.
13- بررسی اندیشه محافظه کاری در غرب و در ایران، تهران، نشریه خردنامه(همشهری) با حضور دکتر موسی غنی نژاد و امیر محبیان، آذر 1385.
14- تحول متناقض هنر بومی و هنر دیاسپورایی ایرانی از دیدگاه انسان شناسی، تهران، میزگرد در نخستین هم اندیشی انسان شناسی هنر، انجمن جامعه شناسی ایران و فرنگستان جمهوری اسلامی، با حضو محمد رضا سوری و ایرج اسماعیل پورقوچانی، 25 بهمن 1385.