اوکتاویو پاز 2014

2014،  یکصدمین سالگرد تولد اوکتاویو پاز ، شاعر، تویسنده، دیپلمات و متفکر بزرگ قرن بیستم است که چهره سال انسان شناسی و فرهنگ خواهد بود.  پاز در زندگی پر بار خود توانستف چهره ای انسانی از ادبیات در قرنی عرضه کند که سراسر آ« با خشونت و ایدئولوژی و تبلیغات  جنایتکارانه آکنده بود.  اوکتاویو پاز نه تنها در سپهر ادبیات جهان مکانی ویژه و یکتا دارد بلکه یکی از متفکرانی است که بیشترین نقش را در ایجاد پل هایی ارزشمند میان انسان شناسی و اندیشه ادبی و شعر و اسطوره بر دوش داشته است. پاز از نخستین اندیشمندان اروپایی بود که  تصویر انسانی و فرهنگی هندوستان  را که سال ها در آنجا  مکزیک را نمایدگی می کرد به جهان شناساند و در کتاب معروف وی «خنده و کفاره» (که بخشی از آن به فارسی با عنوان «هنر و تاریخ»  به فارسی ترجمه شده است) درهای اندیشه مدرن را به سوی شرق گشود.

از این رو پس از کامو که چهره سال انسان شناسی و فرهنگ در سال 2013 بود، 2014 به اوکتاویو پاز اختصاص خواهد داشت و از همه دوستان و علاقمندان  درخواست می کنیم که در سال مسیحی جاری، نوشته ها، ترجمه ها و گزارش های تصویری و هر گونه اطلاعات و نوشته هایی که در رابطه با اوکتاویو پاز به رشته تحریر در آ<رده اند برای ما ارسال کنند. دوستانی که مایل به همکاری در  زمینه شناساندن هر چه بیشتر در ایران  و در زبان فارسی هستند می توانند با ما تماس بگیرند.

مطالب چهره سال 2013، آلبر کامو در پرونده ای که برای او در صفحه پرونده ها  گشوده می شود ادامه خواهند یافئ. امیدواریم ، سال 2014 برای ما  از خلال  شناختن و شناساندن اندیشه پر بار و بی کران  این اندیشمند پر ارزش قرن بیستم، سال پر باری باشد.

مطالب خود را به آدرس سایت ارسال کنید. مطالبی که پیش از این نیز در انسان شناسی و فرهنگ در باره  اوکتاویو پاز به انتشار رسیده اند همگی در روزهای آینده به این صفحه که از صفحه اصلی سایت قابل دسترس است، منتقل خواهند شد. 

آدرس مستقیم صفحه «2014، یک صدمین سالگرد تولد اوکتاویو پاز»
http://anthropology.ir/Octavio_Paz

 

درباره اوکتاویو پاز
http://www.anthropology.ir/node/688

اوکتاویو پاز (دائره المعارف اونیورسالیس)
http://www.anthropology.ir/node/5533

هنر مکزیک و اندیشه پاز درباره هنر
http://www.anthropology.ir/node/4715

هنر و تاریخ (معرفی کتاب)
http://www.anthropology.ir/node/8712

کلیشه بس است! (شعری از پاز)
http://www.anthropology.ir/node/21332

پاز: آرمانشهر در افق
http://www.anthropology.ir/node/21371
 

«خنده  و کفاره» (بخشی از کتاب)
http://www.anthropology.ir/node/21656

زندگینامه اکتاویو پاز
http://www.anthropology.ir/node/21652دو پیکر

دو پیکر
http://www.anthropology.ir/node/21704

مراسم تجلیل از اوکتاویو پاز به مناسبت یکصدمین سالگرد تولدش در مکزیک
http://www.anthropology.ir/node/22360

درآمدی بر شعر و اندیشه اوکتاویو پاز
http://www.anthropology.ir/node/22605

اکتاویو پاز: سیاستمدار هندشناس: نگاهی به دیدگاه های پاز درباره هندشناسی (1)
http://www.anthropology.ir/node/25262

نگاهی به دیدگاه های هندشناسی اوکتاویو پاز
http://www.anthropology.ir/node/25810

اکتاویو پاز

پاز در سی و یکم مارس 1914 در مکزیکوسیتی به دنیا آمد. خانوادهی پدری او دو رگه و اهل ایالت خالیسکو بودند. پدربزرگش روزنامهنگار و نویسندهای سرشناس بود که علیه فرانسویان مبارزه کرده بود و پدرش حقوقدانی بود که در انقلاب مکزیک شرکت داشت و در ایالات متحده، زاپاتا را شناسانده بود و یکی از بنیانگذاران اصلاحات ارضی بود. خانوادهی مادریاش اسپانیایی خالص بودند که از اندلس مهاجرت کرده بودند...
پاز انتشار شعرهایش را در 1931، در هفده سالگی آغاز کرد؛ در مجله ی باراندال (نرده)، که به همراه گروهی شاعر جوان بدان راه یافته بود. دو سال بعد نخستین کتاب خود، ماهِ شوریده، را منتشر کرد و با مجلهی کم دوام دیگری به نام جریدههای درهی مکزیک همکاری کرد.
در اواخر دههی 1940 پاز با تمام توان به کار پرداخت. در سال 1949 برگزیدهی اشعارش تحت عنوان آزادی شفاهی منتشر شد. در 1951 یکی از مهمترین کتابهای زبان اسپانیولی در تحلیل شعر با عنوان عقاب یا خورشید؟ انتشار یافت. در اوایل دهه 1950 شعرهایی که «بذرهایی برای ستایش» و «فصل خودسر» نام گرفت، و گلچینی از شعر مکزیک به سفارش یونسکو، ترجمهی انگلیسی ساموئل بکت؛ کارهای تئاتری و مقالات بیشمار و سخنرانیها و مصاحبههایی در زمینهی ادبیات و سیاست از وی منتشر شد. در سال 1956 "کمان و چنگ"، مهمترین کتاب او در زمینهی شعر، چاپ شد.

سنمدر ورای عشق
واژه میجهد
در برابرِ فکر
در برابرِ صدا
واژه میجهد، چون اسب
 در برابرِ باد
چون ورزای گوگردین
در برابرِ شب
میان خیابانهای جمجمهام گم شده است
همه جا رد پای جانوران است
خالکوبیِ گلگون بر چهرهی درخت
خالکوبیِ یخ بر پیشانیِ برج
خالکوبیِ برق بر عریانیِ کلیسا
چنگالهاش بر گلوگاهِ توست
پنجههاش بر شکمت
نشانِ بنفشه
گلِ آفتابگردان میگردد به جانبِ سفید
به جانبِ فریاد     به جانبِ کافی!
گلِ آفتابگردان که میگردد به سانِ آهِ غارت زده
امضای بی نام بر پوستِ تو
همه جا فریادِ کور
قرحهیی سیاه که فکر را فرو میپوشد
ناقوسِ خشماک که در میان سرم
طنین میاندازد
ناقوسِ خون میان سینهی من
خیالی که بر فراز برج میخندد
واژهیی که واژهها را منفجر میکن
خیالی که همهی پلها را به آتش میکشد
زنی که در نیمه راهِ بوسه ویران شد
از یاد رفتهیی که کودکان خود را کشت
دخترِ کذابِ هرزه گردِ سبکسر
ماده غزالِ زجر کشیده
زنِ گدای پیشگو
دختری که مرا در نیمهی راهِ زندگیام
بیدار میکند و میگوید به یاد آر

این مطلب برگردان فواد نظیری است و در چارچوب همکاری رسمی و مشترک میان انسان شناسی و فرهنگ و آزما بازنشر می شود.
 

پاز چهره سال 2014
http://www.anthropology.ir/node/21151

کلیشه بس است!

چهره ای زیبا
همچون گل مینایی که گلبرگهایش را بسوی خورشید می گشاید
تو نیز چنین کن
آن هنگام که ورق میزنم صفحه را
چهره ات را سوی من بگشا.

 

با لبخندی مسحور کننده

هر مردی افسون تو خواهد شد

آه، زیبایی یک روزنامه.

 

چند شعر در وصف تو سروده شده؟

چند دانته برای تو نگاشته اند؛

 بئاتریس؟

برای فریفتار وسواس گون تو

برای فانتزی غول آسایت.

 

اما امروز کلیشه ای دیگر نخواهم ساخت

و این شعر را برای تو می سرایم.

نه، دیگر به کلیشه نیازی نیست.

 

این شعر به زنانی تقدیم می شود

که زیباییشان در طلسمشان نهفته است

در زکاوتشان

در شخصیتشان

و نه در نگاههای فریبنده شان.

 

این شعر برای شما زنانی ست که

همچون شهرزادِ از خواب برخاسته

هر روز تا داستانی تازه بگوید

داستانی که دیگر شدن را آواز سر می دهد؛

که نبردهایی را نوید می دهد:

نبردهایی برای عشق به پیکری واحد

نبردهایی برای شیفتگی های برخاسته از روزی تازه

نبردی برای حقوقی از دست رفته

یا نبردهایی برای بقا، یک شب بیشتر حتا.

 

آری، برای شما زنان در جهان درد

برای تو، ستاره ای تابان در این سپهرِ جاودان هر روزه

برای تو، جنگجوی هزارو یک جنگ

برای تو، دوست صمیمی من

 

اکنون، دیگر به روزنامه فکر نمی کنم

به شب می اندیشم و به ستارگان درخشنده اش،

و دیگر به کلیشه نیازی نیست.

 

 

 

No more cliche

 

Beautiful face
that like a daisy opens its petals to the sun
So do you
Open your face to me as I turn the page.

Enchanting smile
Any man would be under your spell,
Oh, beauty of a magazine.

How many poems have been written to you?
How many Dantes have written to you, Beatrice?
To your obsessive illusion
To you manufacture fantasy.

But today I won't make one more Cliché
And write this poem to you.
No, no more clichés.

This poem is dedicated to those women
Whose beauty is in their charm,
In their intelligence,
In their character,
Not on their fabricated looks.

This poem is to you women,
That like a Shahrazade wake up
Everyday with a new story to tell,
A story that sings for change
That hopes for battles:
Battles for the love of the united flesh
Battles for passions aroused by a new day
Battle for the neglected rights
Or just battles to survive one more night.

Yes, to you women in a world of pain
To you, bright star in this ever-spending universe
To you, fighter of a thousand-and-one fights
To you, friend of my heart.

From now on, my head won't look down to a magazine
Rather, it will contemplate the night
And its bright stars,
And so, no more clichés.

 

2014: یکصدمین سالگرد تولد اوکتاویو
http://anthropology.ir/Octavio_Paz

 

 

 

شاخه اصلی

نظریه

2014: یکصدمین سالگرد تولد اوکتاویو پاز

2014،  یکصدمین سالگرد تولد اوکتاویو پاز ، شاعر، تویسنده، دیپلمات و متفکر بزرگ قرن بیستم است که چهره سال انسان شناسی و فرهنگ خواهد بود.  پاز در زندگی پر بار خود توانستف چهره ای انسانی از ادبیات در قرنی عرضه کند که سراسر آ« با خشونت و ایدئولوژی و تبلیغات  جنایتکارانه آکنده بود.  اوکتاویو پاز نه تنها در سپهر ادبیات جهان مکانی ویژه و یکتا دارد بلکه یکی از متفکرانی است که بیشترین نقش را در ایجاد پل هایی ارزشمند میان انسان شناسی و اندیشه ادبی و شعر و اسطوره بر دوش داشته است. پاز از نخستین اندیشمندان اروپایی بود که  تصویر انسانی و فرهنگی هندوستان  را که سال ها در آنجا  مکزیک را نمایدگی می کرد به جهان شناساند و در کتاب معروف وی «خنده و کفاره» (که بخشی از آن به فارسی با عنوان «هنر و تاریخ»  به فارسی ترجمه شده است) درهای اندیشه مدرن را به سوی شرق گشود.

از این رو پس از کامو که چهره سال انسان شناسی و فرهنگ در سال 2013 بود، 2014 به اوکتاویو پاز اختصاص خواهد داشت و از همه دوستان و علاقمندان  درخواست می کنیم که در سال مسیحی جاری، نوشته ها، ترجمه ها و گزارش های تصویری و هر گونه اطلاعات و نوشته هایی که در رابطه با اوکتاویو پاز به رشته تحریر در آ<رده اند برای ما ارسال کنند. دوستانی که مایل به همکاری در  زمینه شناساندن هر چه بیشتر در ایران  و در زبان فارسی هستند می توانند با ما تماس بگیرند.

مطالب چهره سال 2013، آلبر کامو در پرونده ای که برای او در صفحه پرونده ها  گشوده می شود ادامه خواهند یافئ. امیدواریم ، سال 2014 برای ما  از خلال  شناختن و شناساندن اندیشه پر بار و بی کران  این اندیشمند پر ارزش قرن بیستم، سال پر باری باشد.

مطالب خود را به آدرس سایت ارسال کنید. مطالبی که پیش از این نیز در انسان شناسی و فرهنگ در باره  اوکتاویو پاز به انتشار رسیده اند همگی در روزهای آینده به این صفحه که از صفحه اصلی سایت قابل دسترس است، منتقل خواهند شد. 

آدرس مستقیم صفحه «2014، یک صدمین سالگرد تولد اوکتاویو پاز»
http://anthropology.ir/Octavio_Paz

شاخه اصلی

نظریه
اشتراک در RSS - اوکتاویو پاز 2014