جام جهانی فوتبال 2014

بازی های جام جهانی فوتبال 2014  سرانجام به پایان رسید و  در این میان هر کسی به سود خود یا بخشی از سود خود دست یافت: تماشاگران پرو پا قرص بازی های ورزشی و فوتبال به هیجان های شبانه خود دست یافتند و از بازی ها و فنون آنها و حواشی شان لذت بردند؛ تلویزیون ها  و رسانه های جهان میلیون ها دلار سود نصیب شبکه های خود کردند و ساعتهای بسیار زیادی از برنامه هایشان را با  انتقال این بازی ها پرکردند؛ دولت های جهان توانستند، برغم همه مشکلاتی که برای مردمانشان به وجود آورده اند، با استفاده از «ملی گرایی» های موقتی که این بازی ها ایجاد می کنند، مردم را با خود و با «تیم» شان همراه کنند؛ خود بازیکنان که اغلب میلیاردرهایی هستند که با این ورزش پایه های یک سرمایه گزاری دراز مدت را برای عمر خود فراهم می کنند، توانستند بر شهرت و ثروت خود بیافزایند؛ مافیاهای بزرگ ورزشی و به ویژه درون این ورزش، توانستند میلیون ها دلار پول «کثیف» (حاصل مواد مخدر، قاچاق، فحشاء ،هرزه نگاری،  آدم دزدی و جنایت و ...)  را همچون  در مبادلات روزمره دیگرشان در طول سال در این بازی ها شستشو بدهند و به دارایی های محترمانه و ثبت شده  تبدیل کنند؛ فیفا و  نهادهای بین المللی و ملی ورزشی توانستند  ثروت های هنگفت به دست بیاورنند و نمایشی بزرگ از قدرت خود ترتیب دهند که حتی در سخت ترین شرایط محیطی و با اعتراض کامل یک ملت می توانند با زور قدرت و ارتش و نیروهای امنیتی بازی ها را در هر شرایطی  برگزار کنند؛ توریست های ورزشی به اعتراف تمام مسئولان  برزیل،  دست به کثیف ترین اعمال از جمله سوء استفاده از کودکان فقیر برزیلی زدند و این کشور آسیب دیده را باز هم بیشتر در فقر و  حقارت و دردمندی از جهانی که جز به نورافکن های  قدرتمند  ورزشگاه های سوسبز و پر از آگهی های تبلیغاتی  و زیبایش و بازی های «حارق العاده» ای  که درونشان جریان دارند، فکر نمی کند، فرو بردند و... در این میان، اما جار و جنجال آنقدر زیاد بود که  صدای اعتراض مردم برزیل تقریبا به گوش  کسی نرسید و اینکه ملتی با تمام قوا به خیابان ها ریخته بود تا اعلام کند این بازی ها به برزیل تعلق ندارند و  بهانه ای جز  غارت بیشتر این کشور و فقرای جهان نیستند، در میانه بوق و کرناهای رسانه ای گم شد به صورتی که حتی روشنفکران و فرهیختگان اغلب کشورها نیز به جای آنکه از مردم برزیل دفاع کنند، بیشتر به فکر آخرین نتایج بودند.  میلیاردرها وسط زمین بازی می کردند و فقرا و آدم های  متوهم در اطراف زمین خود را به قیافه  و «رنگ کشور» هایشان در آورده بودند که برای آن میلیاردرها هورا بکشند. و این گویی تمثیل جهانی است که امروز در آن به سر می بریم. قدرتمندان در میانه میدان با هم در جنگند  و دردمندان و بی کسان در اطراف برایشان هورا می کشند.

انسان شناسی و فرهنگ، از این رو،  فراخوانی از ابتدای بازی ها، برای  ارائه مقاله در این زمینه منتشر کرد که آنچه در این پرونده می خوانید، عمدتا به این  فراخوان بر می گردد.  اما برخی از مقالات پیشین درباره این جام و چند مقاله و گراش به طور کلی درباره فوتبال را نیز در آن جای داده ایم.  این پرونده همچون سایر پرونده های ما باز خواهند ماند و  دوستان و علاقمندان می توانند  آن را به تدریج با نوشته ها و تحلیل های خود غنی تر کنند.  

 

1- فراخوان مقاله برای پرونده ی «جام جهانی فوتبال  برزیل 2014»
http://www.anthropology.ir/node/23506

2- زمین فرهنگی فوتبال، اهمیت آنجا بودن ِ فرهنگ، کشور، فرد (1)
http://www.anthropology.ir/node/5794

3-زمین فرهنگی فوتبال، اهمیت آنجا بودن ِ فرهنگ، کشور، فرد (2)
http://www.anthropology.ir/node/23300

4- جام جهانی متعلق به کیست؟
http://www.anthropology.ir/node/23493

5- فوتبال و فلسفه
http://www.anthropology.ir/node/18994

6- جام جهانی تا حد مرگ
http://www.anthropology.ir/node/23914

7- تاریح مردمی جام های جهانی
http://www.anthropology.ir/node/23726

8- گزارش میزگرد: اخلاق حرفه ای در ورزش
http://www.anthropology.ir/node/23800

9- چند قدم تا گل...؟
http://www.anthropology.ir/node/23733

10- بوردیو و میدان ورزش
http://www.anthropology.ir/node/4665

11- آیا برزیل واقعا برای امروز آماده است؟
http://www.anthropology.ir/node/23577

12- سیزده نقاشی دیواری: چرا برزیلی ها جام جهانی را تحریم کرده اند؟
http://www.anthropology.ir/node/23571

13- برزیل در اعتصاب: مبارزه طبقاتی در پی جام جهانی
http://www.anthropology.ir/node/23528

14- نظریه های جامعه شناسی انتقادی در ورزش
http://www.anthropology.ir/node/21345

15- رقابت های هنری در بازی های المپیک: بازنگری مساله مرز بین هنر و ورزش
http://www.anthropology.ir/node/16602

16- پاکسازی قدرتمندانه در برزیل
http://www.anthropology.ir/node/16602

17- فوتبال حرفه ای و از خود بیگانگی
http://www.anthropology.ir/node/16327

18- چیستی ورزش از نگاه جامعه شناسی و انسان شناسی
http://www.anthropology.ir/node/15943

19- فوتبال ، ارتباطات، جهان گرایی
http://www.anthropology.ir/node/7354

20- جذابیت های المپیک و جاذبه های بازی ها با تجاوز گسترده به حقوق کارگران
http://www.anthropology.ir/node/14180

21- از یازده دقیقه«کوئیلو» تا نود دقیقه«بلاتر»
http://www.anthropology.ir/node/23967

22- فوتبال ، انسان و فلسفه: (چرا فوتبال محبوب ترین ورزش جهان است؟)

http://www.anthropology.ir/node/23612

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

اشتراک در RSS - جام جهانی فوتبال 2014