احمد تفضلی

زبان های رمزی در ایران(به یادبود دکتر احمد تفضلی)

زبان رمزی، زبانی است ساختگی که دو یا چند تن، یا یک گروه از مردم در میان خود قرار می دهند تا هنگامی که بخواهند معنا و راز سخنانشان برای دیگران پوشیده و پنهان بماند، با آن گفتگو کنند. زبان های رمزی به صورت های مختلف در میان مردم بسیاری از جامعه های جهان رواج دارند. مردم این زبان ها را عموما به چند دلیل میان خود قرار می دهند و به کار می برند:  
این مقاله که نخستین بار در یادنامه مرحوم دکتر احمد تفضلی(1379) به انتشار رسید، اخیرا در کتاب دکتر بلوکباشی: «در فرهنگ خود زیستن و به فرهنگ های دیگر نگریستن»، تهران،  نشر گل آذین، 1388، منتشر شده است و مولف آن را برای «انسان شناسی و فرهنگ» ارسال داشته است.

برای خواندن متن در فرمت پی دی اف در زیر کلیک کنید:

اشتراک در RSS - احمد تفضلی