همایش انسان شناسی هنر

نخستین همایش ملی انسان شناسی هنر، در اردیبهشت سال 1390 در همکاری بین انسان شناسی و فرهنگ، گروه انسان شناسی فرهنگی انجمن جامعه شناسی ایران و دانشگاه هنر اصفهان برگزار شد. این همایش که با دبیری علمی خانم دکتر بهار مختاریان (مدیر گروه اسطوره شناسی) و دبیری اجرایی کارگاه ها آقای  ایزدی (مدیر  گروه هنر) بر پا شد، موفقیت زیادی در بر داشت زیرا توانست افزون بر ارائه مقالات  و سخنرانی های متعدد، در همکاری با فیلمسازان مستند ساز کشورمان به ویژه مهرداد اسکوئی (مدیر گروه فیلم مستند – عکس مستند)و محمد تهامی نژاد (مدیر مشاور ارشد گروه فیلم مستند) یک بخش ویژه فیلم مستند نیز در بر داشته باشد. همچنین چندین کارگاه تخصصی در این همایش برگزار شد. مجموعه مطالب در این موارد را در پرونده ای گرد آورده ایم که ملاحظه می کنید.  

گشایش سایت اطلاع رسانی نخستین همایش انسان شناسی هنر اصفهان
http://anthropology.ir/node/8365

فراخوان نخستین همایش انسان شناسی هنر اصفهان- اردیبهشت 1390
http://anthropology.ir/node/8220

چکیده ی مقاله های اولین همایش ملی انسان شناسی هنر
http://anthropology.ir/node/9543

کارگاه روش های کیفی در علوم اجتماعی(1)
http://anthropology.ir/node/9618

گزارش کارگاه مقاله نویسی علمی در همایش انسان شناسی هنر اصفهان (اردیبهشت 1390)
http://anthropology.ir/node/9741

نمابشگاه «کارت‌ پستال‌های تاریخی ایران زمین»
http://anthropology.ir/node/8885

انسان شناسی هنر به مثابه یک امر فرهنگی
http://anthropology.ir/node/8755

گفتگو با ناصر فکوهی در چارچوب نخستین همایش ملی «انسان شناسی هنر» در اصفهان
http://anthropology.ir/node/9115

گفتگو با محمدرضا حائری عضو کمیته علمی همایش انسان شناسی هنر
http://anthropology.ir/node/10209

گفتگو با حمیدرضا شعیری: نشانه- معناشناسی گفتمان هنری
http://anthropology.ir/node/10044

گفتگو با امیلیا نرسیسیانس درباره انسان شناسی هنر
http://anthropology.ir/node/10192

گفتگو با حسین سلطانزاده: انسان شناسی هنر و معماری
http://anthropology.ir/node/10059

گفتگو با علی بلوکباشی عضو کمیته علمی نخستین همایش انسان شناسی هنر
http://anthropology.ir/node/10143

گفتگو با اصغر ایزدی جیران درباره همایش انسان شناسی هنر
http://anthropology.ir/node/10133

جدول کارگاه های نخستین همایش انسان شناسی هنر اصفهان
http://anthropology.ir/node/9141

استفاده از امکان اقامت دانشجویی در همایش انسان شناسی هنر اصفهان
http://anthropology.ir/node/9258
برنامه نهایی همایش انسان شناسی هنر در اصفهان
http://anthropology.ir/node/9361

لینک های بیرونی پرونده همایش انسان شناسی هنر

نمایش کارت پستال‌های ایرانی
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=157804

برگزاری سومین نمایشگاه کارت پستال های تاریخی مهرداد اسکویی در همایش انسان شناسی هنر اصفهان
http://www.iranphotomuseum.com/sn/news/pt/full/lang/fa/id/380

نخستین همایش انسان شناسی هنر برگزار خواهد شد
http://www.aryanews.com/Lct/fa-ir/News/20110423/20110423125956545.htm

بازنگری رشته‌ها و سرفصل‌های درسی هنر
http://bpdanesh.ir/detailnews.asp?id=16250

نخستین میزگرد سینمایی همایش انسان شناسی هنر برگزار شد
http://www.ido.ir/n.aspx?n=13900211118

نگاه دوباره به انسان و هنر
http://www.khabaronline.ir/news-146272.aspx

اعلانات: همایش انسان شناسی هنر
http://www.aui.ac.ir/hamayesh/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7/Announcements/DispForm.aspx?ID=9

 

تهیه و تنپیم پرونده: اصغر ایزدی جیران

 

 

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

اشتراک در RSS - همایش انسان شناسی هنر