خشونت

 خشونت و قدرت پیوندی ناگسستنی از ابتدای تاریخ جوامع انسانی با یکدیگر داشته اند.  جنگ ها به مثابه  تداومی از شکار در این جوامع بزودی به اشکال هر چه بی رحمانه تری چون شکنجه و نسل کشی ها دامن زدند. در زیر مجموعه ای از  مطالب منتشر شده در «انسان شناسی و فرهنگ» ، همراه با لینک به گروهی از سایت های  بین المللی اطلاعات درباره خشونت و مبارزه علیه حشونت در اختیار خوانندگان قرار می گیرد. این پرونده در آینده به پرونده های متعدد درباره اشکال مختلف خشونت تقسیم خواهد شد ولی در اینجا به صورتی جمعی، در آن واحد به اشکال خشونت سیاسی و خانوادگی می پردازد.  
 


1-دستان آلوده نولیبرالیسم
http://anthropology.ir/node/14948

2-شکنجه
http://anthropology.ir/node/14906

3-آمنه: یک تیر و دو نشان
http://anthropology.ir/node/14720

4-جرم فرزند کشی
http://anthropology.ir/node/14602

5-کیفر: از تراژدی تا کمدی
http://www.anthropology.ir/node/14556

6-آیا بهار عربی به زمستان زنان عرب خواهد انجامید"
http://anthropology.ir/node/12440

7-کالبد جاودان
http://anthropology.ir/node/12078

8-گزارش از میزگرد «آمریکا به مثابهء نشانه»، آرمان‌شهر یا ویران‌شهر
http://www.anthropology.ir/node/651

9-گزارش سخنرانی بابک احمدی در نشست جامعه‌شناسی قدرت
http://www.anthropology.ir/node/781

10-جنسیت و خشونت
http://www.anthropology.ir/node/2364

11-گزارش جلسه‌ی سخنرانی حمیدرضا جلایی‌پور در نشست جامعه‌شناسی قدرت
http://www.anthropology.ir/node/875

12-گزارش جلسه‌ی پخش مستند دیوار برلین
http://www.anthropology.ir/node/905

13-گزارش سخنرانی: اخلاق و سیاست
http://www.anthropology.ir/node/1468

14-گزارش سخنرانی:همنوع خواری در جوامع پارینه سنگی
http://www.anthropology.ir/node/1484

15-کتاب: جنسیت و خشونت
http://www.anthropology.ir/node/1860

16-چرخه خشونت
http://www.anthropology.ir/node/635

17-پیر کلاستر
http://www.anthropology.ir/node/668

18-امروز دیگر هیچ‌کس در امان نیست، گزارشی از سخنرانی ناصر فکوهی در مرکز تربیت معلم شهید رجایی کرمان
http://www.anthropology.ir/node/610

19-واژه نامه بوردیو: خشونت نمادین
http://www.anthropology.ir/node/1829

20-جهان گفتگویی: بدیلی دربرابر جهان نظامی
http://www.anthropology.ir/node/593

21-سخنرانی: " موقعیت کنونی " به مثابه یک آنومی اجتماعی سیستمیک
http://www.anthropology.ir/node/811

22-گزارش نخستین نشست جامعه شناسی قدرت در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
http://www.anthropology.ir/node/757

23-اعدام
http://www.anthropology.ir/node/565

24-گزارش جلسه نمایش فیلم «آمین»
http://www.anthropology.ir/node/546

25-اقتصادی جهان پیامد الگوهای مدیریت مردانه است
http://www.anthropology.ir/node/427

26-گفتگو با آرجون آپادورای: خشونت در عصر جهانی شدن
http://www.anthropology.ir/node/694

27-چه کسی باید ببخشد؟ چه کسی نباید فراموش کند؟
http://www.anthropology.ir/node/529

28-جامعه شناسان و انسان شناسان متخصص خانواده و خشونت(1):موری آرنولد استراوس
http://www.anthropology.ir/node/899

29-جامعه شناسناسان و انسان شناسان متخصص خانواده و خشونت(2)
http://www.anthropology.ir/node/1808

30-جامعه شناسان و انسان شناسان متخصص خانواده و خشونت(3): ریچارد جیمز گلز
http://anthropology.ir/node/2628

31-جامعه شناسان و انسان شناسان متخصص خانواده و خشونت(4)
http://www.anthropology.ir/node/2291

32-جامعه شناسان و انسان شناسان متخصص خانواده و خشونت (5): روث مان
http://anthropology.ir/node/2446

33-جامعه شناسان و انسان شناسان متخصص خانواده و خشونت(6): دیوید فینکلهر
http://anthropology.ir/node/2705

34-جامعه شناسان و انسان شناسان متخصص خانواده و خشونت(7): جوان آلدوس
http://anthropology.ir/node/3183

35-گفتگو: جامعه ما و سیاست زدگی
http://www.anthropology.ir/node/2135

36-گفتگو: ریشه های سیاسی تحولات کنونی(1388) جامعه ما 
http://www.anthropology.ir/node/704

37-برخی از واکنش ها درون پاکستان نسبت به یک فیلم مستند
http://anthropology.ir/node/12720

38-دشمنی در قالب جنس «دیگر» : زنان میدان تحریر
http://anthropology.ir/node/14120

39- گفتگو: نابسامانی در جامعه به نابسامانی در فضای شهری منجر می شود
http://anthropology.ir/node/15774

40- جامعه پذیری زنان و استرس ناشی از خشونت جسمی
http://anthropology.ir/node/16879

41-کنش و نظریه (9): خشونت با ما چه خواهد کرد؟
http://anthropology.ir/node/17517

42- هیس! ناگفته ها همچنان هستند.
http://www.anthropology.ir/node/19903

43- نظریه های حامعه شناسی خشونت خانگی (1)
http://www.anthropology.ir/node/21290

44- نظریه های خشونت خادگی (2)
http://www.anthropology.ir/node/21423

45- نظریه های خشونت خادگی (3)
http://anthropology.ir/node/21640

46- نظریه های خشونت خادگی (4)
http://www.anthropology.ir/node/21843

47- نظریه های خشونت خادگی (5)
http://www.anthropology.ir/node/22090

48- خشونت در مدارس: وضعیت حومه های فقیر نشین فرانسه
  http://www.anthropology.ir/node/22315

49- زشتی یا زیبایی: مساله این است
http://anthropology.ir/node/22567

50- خشونت خانگی: حکایت عالمان بی عمل
http://anthropology.ir/node/22830

51- نیمه تاریک بهشت
http://www.anthropology.ir/node/22871

52- خشونت در مدارس، موقعیت در حوه های مختلف
http://www.anthropology.ir/node/22867

53- تحلیل ذهنیت اسید پاشان از منظر انسان شناسی بدن 
http://www.anthropology.ir/node/25343

54- «فرهنگ» اسید پرور
http://www.anthropology.ir/node/25420

55- زنان هراسناک، مردان بیمناک: نگاهی به خشونت مردان علیه زنان
http://www.anthropology.ir/node/25414

 

 

 

دوست و همکار گرامی
چنانکه از مطالب و مقالات منتشر شده به وسیله «انسان شناسی و فرهنگ» بهره می برید و انتشار آزاد آنها را مفید می دانید، دقت کنید که برای تداوم کار این سایت و خدمات دیگر مرکز انسان شناسی و فرهنگ، در کنار همکاری علمی،  نیاز به کمک مالی همه همکاران و علاقمندان وجود دارد.
کمک های مالی شما حتی در مبالغ بسیار اندک، می توانند کمک موثری برای ما باشند:

شماره حساب بانک ملی:
0108366716007

 شماره شبا:
 IR37 0170 0000 0010 8366 7160 07

 شماره کارت:
6037991442341222

به نام خانم زهرا غزنویان

 

 

 

 

 

 

 

 

روی اینترنت

خشونت در ویکیپدیا
http://en.wikipedia.org/wiki/Violence

خشونت خانگی در ویکیپدیا
http://en.wikipedia.org/wiki/Domestic_violence

اسنادی درباره رابطه خشونت و تلویزیون در آمریکا (انجمن آمریکایی روانپزشکی کودکان و نوجوانان)
http://www.aacap.org/cs/root/facts_for_families/children_and_tv_violence

مرکز مبارزه باخشونت خانگی و خانوادگی استرالیا
http://www.austdvclearinghouse.unsw.edu.au/

منابع اطلاعات درباره خشونت علیه زنان
http://www.vaw.umn.edu/

مرکز مبارزه با خشونت های جنسی در امریکا
http://www.nsvrc.org/

مرکز مبارزه باخ شونت علیه زنان در امریکا
http://www.womenshealth.gov/Violence/

خشونت خانوادگی
http://www.domesticviolence.org/

مرکز مبارزه و پیشگیری از خشونت (بریتانیا)
http://www.homeoffice.gov.uk/crime-victims/reducing-crime/domestic-violence/index.html

مرکز اطلاعات پزشکی علیه خشونت
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/domesticviolence.html

مرکز سازمان جهانی بهداشت علیه خشونت
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/en/

دائره المعارف آن لاین خشونت و کشتار جمعی در جهان
http://www.massviolence.org

ستیزه اجتماعی و کارکردهای آن

آیا ستیزه یک مفهوم مخرب است یا پدیده ای است سازنده؟  این سوالی است که نسل اخیر جامعه شناسان را بطور خاص از دهه  40 و 50 قرن بیستم به بعد به خود مشغول داشته است.در تبیین این پدیده، در میان این نسل جامعه شناسان دو نقطه نظر متفاوت و متضاد همواره مطرح بوده است. گروهی تضاد را بطور کلی پدیده ای مخرب، واگرایانه و همبستگی زدا می دانند و تمامی تحلیل هایشان را بر اصل توافق بنا می کنند و گروهی دیگر، با نقد دیدگاه تک بعدی دسته اول، تاکید بر " نیمه زشت جامعه" ، یعنی ستیزه و تضاد اجتماعی می نمایند . دیدگاه اول را تالکوت پارسونز در دهه 40 در جامعه شناسی مطرح نموده و تاکنون بسیاری از جامعه شناسان را به خود مشغول داشته است.  تاکید بر اساس توافقی جامعه و نظام ارزشی منظم و از بالا به پایین و یکپارچگی ارزشی، وجه اساسی نظریه پارسونز است . چیزی که توسط نظریه پردازان معاصر وی، همچون "رالف دارندورف" رد می شود . دارندورف و نظریه پردازان تضاد، با رد کارکردگرایی پارسونزی، به "چهره زشت جامعه" پرداخته و تاکید بر تضاد منافع و طبقات در جامعه دارند.
تاکید بیش از حد کارکردگرایی پارسونزی بر پدیده توافق و همچنین تکیه ستیزه گرایان بر پدیده تضاد منافع و طبقات اجتماعی، فضای جامعه شناسی دهه 40 و 50 را در آمریکا دوقطبی نموده بود. در همین فضا، جامعه شناسانی چون "لوئیس آلفرد کوزر" توانست با تلفیق دو نظریه فوق، از رهگذر اخذ عناصر هر دو تفکر مسلط، به نظریه ای تازه در جامعه شناسی دست یابد که  ویژگی شاخص آن، دوری از تندروی دو نظریه فوق و تک بعدی بودن آنان از هر دو سو می باشد . کوزر با طرح " کارکرد ستیزه اجتماعی" ، در واقع می خواهد پلی باشد میان پارسونز و دارندورف و کارکرد گرایی را به تضاد پیوند دهد.
کتاب "کارکردهای ستیزه اجتماعی" که در ترجمه آلمانی، نام "تئوری ستیزه های اجتماعی" را به خود می گیرد، یکی از کتب مهم در جامعه شناسی معاصر محسوب می شود که در جامعه شناسی ایران آنچنان که باید و شاید شناخته شده نیست . این کتاب در سال 1956 در آمریکا به چاپ رسید و تاکنون به چاپ های متعدد رسیده است. اگر چه در همان سالها نسخه ای از این کتاب به آلمانی ترجمه شد، اما ترجمه ای جدید از این کتاب در اواخر سال 2009 میلادی به بازار چاپ و نشر کتاب آلمان آمد تا بار دیگر اهمیت این نظریه و نظریه پرداز آلمانی الاصل آن که متولد برلین است را بار دیگر در علوم اجتماعی آلمان به رخ بکشد. در این مجال، گذری کوتاه خواهیم داشت بر این کتاب.
ساختارکتاب اخیر که مشتمل بر 9 فصل است، مبتنی بر 16 گزاره بهم پیوسته در تبیین کارکردهای تضاد اجتماعی است.
کوزر در این کتاب با طرح نظریات دو طیف مخالف جامعه شناسی آنروز، به ارزیابی این دو نظریه می پردازد.وی با سرزنش نظریه پردازان کارکردگرا در تاکید زیادشان بر همبستگی و توافق، می نویسد: "نسل جدید  و معاصرجامعه شناسان،در مقایسه با پدران جامعه شناسی توجه کمتری به پدیده ستیزه داشته و دارند. این نسل، به جای اینکه تضاد را به عنوان یک پدیده مثبت، لازم و ممکن در روابط اجتماعی بدانند، تمایل دارند تا آنرا به عنوان پدیده ای مخرب ببینند. تمایل غالب این جامعه شناسان، یافتن راه های توافق و تطابق از خلال کاهش ستیزه است."
وی در همین راستا، با طرح بازگشت به یکی از پدران مشهور جامعه شناسی، سعی در تبیین مفهوم پدیده ستیزه و پرداختن به نظریه مشهور خود دارد. ارجاع کوزر در این کتاب و این نظریه، دائما به "جورج زیمل"، جامعه شناس کلاسیک آلمانی و رساله وی در مورد ستیزه است.
     کارکردهای ستیزه
کوزر با بازگشت به ساختارهای کلان اجتماعی در جامعه شناسی، برای نشان دادن پدیده ستیزه و فایده های آن به ساختار گروه ارجاع می دهد . اولین گزاره کتاب وی که با ارجاع به زیمل شروع می شود، اینگونه است: "ستیزه کارکردهای حفظ و شیرازه بندی گروه را دارد" . وی با تاسی به زیمل، در میان دو وضعیت روان شناختی و جامعه شناختی در حرکت است تا این پدیده را اثبات کند. وی می نویسد: روان شناسی ژنتیک و تحلیل روانی شواهد زیادی به دست می دهند که ستیزه مهمترین عامل در ثبات هویت اگوئیستی و خودمحوری برای متمایز نمودن شخص از جهان خارج است. او این عامل را از شخص به گروه بسط داده و با الگو قرار دادن زیمل، با دو پدیده متمایز و مربوط به هم بحث خود را به پیش می برد: اول اینکه: پدیده ستیزه، مرزهای میان گروه ها را در یک سیستم اجتماعی تنظیم می کند. و این مساله با قوی تر کردن آگاهی گروهی و آگاه سازی گروه نسبت به متمایز بودن آن انجام پذیرفته  و بنابراین هویت گروهی در درون یک سیستم شکل می پذیرد.دوم اینکه: تخاصم و  تضاد گروه ها در درون یک سیستم، کلیت یک سیستم اجتماعی را حفظ می کند و این مساله از خلال برقراری یک توازن قدرت میان گروه ها در درون یک سیستم اتفاق می افتد. مثال مورد نظر وی در این مورد، سیستم کاستی هند است. او معتقد است ستیزه میان کاست های گوناگون در هند ممکن است به تمایز و ثبات کاست های گوناگون بیانجامد، اما ثبات کلیت سیستم و ساختار اجتماعی آن را با فراهم آوردن توازن قوا میان کاست های گوناگون رقیب فراهم می آورد.
آنچه می توان از مباحث فوق نتیجه گرفت، این است که ستیزه پدیده ایست که در خدمت ثبات و تداوم هویت و خطوط و مرزهای گروه ها و جوامع است.ستیزه در میان گروه ها، در ثبات و تصدیق هویت گروه و مرزهای آن در مقابل جهان اجتماعی که آنرا در بر گرفته است، کارکردی بی نظیر دارد.
 عصاره اظهارات و تم های اصلی کوزر در این کتاب، بطور خلاصه بدین شرح است:
-ستیزه در کلیه سیستم ها و در میان تمامی گروه ها وجود دارد و سیستم های اجتماعی به انحاء مختلف با این پدیده سروکار دارند.
- ستیزه در میان گروه های اجتماعی درون یک سیستم اجتماعی، تا زمانی که کنشگران به نظم ارزشی وفادار باشند، نه تنها به سیستم ضربه نمی زند، بلکه آنرا تقویت نیز می کند.
-حفظ گروه و تداوم و انسجام آن از اصلی ترین کارکردهای ستیزه است.
- ستیزه مرزهای گروه را تشکیل داده و در حفظ هویت گروه و خودآگاهی گروهی در مقابل گروه های دیگر و جهان اجتماعی نقش کلیدی دارد.
-ستیزه های برون گروهی، باعث انسجام درونی گروه شده و ساختار آنرا منسجم می کند.
- ستیزه رقبا را چه در درون گروه، و چه در بیرون گروه مقید می کند.
- ستیزه توازن قدرت را تثبیت و حفظ می کند.
- ستیزه، منجر به افزایش هم آیی ها و اتحاد ها می شود.
-ستیزه، نهادهای ارزشی گروه را حفظ کرده و منجر به تجدید حیات نرم ها و ظهور نرم های جدید می شود. بنابر این، ستیزه مکانیسمی است برای تطابق نرم ها با وضعیت های جدید.
- یک جامعه منعطف از ستیزه بهره می برد، زیرا این رفتار با خلق و اصلاح نرم ها، تضمین کننده تداوم آن جامعه در وضعیت های در حال تغییر است.
با نگاهی کوتاه به نظریه ستیزه در افکار کوزر، می توان ملاحظه نمود که این نظریه در بستری از فرهنگ مدرن شناور بوده و با رویکرد جامعه مدرن آمریکا و اروپا نگاشته شده است . نگاهی به جنبه های سیاسی و حکومتی غرب در نحوه برقراری توازن در گروه های سیاسی و آرایش احزاب و دعواهای درون گروهی در این جوامع می تواند بیش از پیش ما را به یاد نظریه  کوزر بیاندازد. جایی که علوم اجتماعی بیش از آنکه بر حرف های لوکس استوار باشد، بر نظریات بومی و بر تجربه های زیسته شده استوار است.
منبع:
  Coser, Lewis A. 2009. Theorie Sozialer Konflikte. Herkommer, Sebastian. Heidelberg: Verlag für Sozialwissenschaften.

جامعه شناسان و انسان شناسان متخصص خانواده و خشونت(8): رانیت بچمن

رانیت بچمن (Ronet Bachman) از اساتید برجسته رشته جامعه شناسی و عدالت کیفری دانشگاه دلور (University of Delvare) و یکی از برجسته ترین متخصصان جامعه شناسی و جرم شناختی به شمار می آید.وی در سال 1985 تحصیلات آکادمیک خود را با مطالعه جامعه شناسی و روان شناسی در دانشگاه مینسوتاUniversity of Minnesota)) و کسب همزمان دو مدرک لیسانس در حوزه های فوق آغاز کرد.گرچه علاقه عمده بچمن حول محور آسیب شناسی و مباحث مربوط به حوزه خشونت خانگی جریان داشت،اما شروع تخصص وی در حوزه خشونت را می توان بطور جدی در دوره کارشناسی ارشد و با مطالعه تخصصی جامعه شناسی آسیب شناختی در دانشگاه نیوهمپشایر انگلیسUniversity of New hampshire)) عنوان کرد.وی در سال 1986 موفق به کسب مدرک فوق لیسانس خود از این دانشگاه گردیده و سه سال بعد یعنی 1989 مصادف با اخذ مدرک دکترای وی در همین حوزه از دانشگاه نیوهمپشایر بود. نقطه عطف اندیشه او را شاید بتوان بیش از همه در رویکرد میان رشته ای اش در مطالعه آسیب شناسی و بویژه خشونت دانست.مطالعات دانشگاهی وی با نگرش همزمان در قالب حوزه های روان شناختی،جامعه شناختی،حقوقی و حتی آماری به خشونت قابل معرفی است ،چنانکه در مقطع دکترا صرف نظر از جامعه شناسی به عنوان گرایش اصلی تحصیلی،گرایشات آماری،روش شناختی،جرم شناسی و کنترل اجتماعی و حتی روان شناسی اجتماعی به مثابه گرایشات فرعی،حوزه های دیگر علائق آکادمیک وی را به خود اختصاص می دهند.همین رویکرد منحصر به فرد وی ،او را در اذهان آکادمیک به عنوان یک تحلیل گر کارشناس حوزه آسیب شناسی که سابقه درخشان پژوهشی را با عضویت در انجمن ملی سلامت ذهنی و آزمایشگاه پژوهشی خانواده در دانشگاه نیوهمپشایر تجربه کرده است،مطرح ساخت.همکاری در انتشار آثاری چون متدهای آماری برای جرم و عدالت کیفری و شرحی بر جرم و جرم شناسی،انتشار مقالاتی در حوزه تئوری معاصر جرم شناسی و مرگ و خشونت در منطقه اسکان بومیان آمریکا را می توان نقطه عطفی در کارنامه آثار علمی تولید شده از بچمن دانست.در حال حاضر وی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه دلوار در گرایش جامعه شناسی جرم شناختی مشغول تدریس می باشد.
کتاب های منتشر شده وی در زمینه خشونت و خانواده:

1) Ronet Bachman. 1992. Death and Violence on the Reservation: Homicide, Suicide and Family Violence in American Indian Populations. Westport, CT: Auburn House of Greenwood Publishing Group, Inc.
مرگ و خشونت در منطقه اسکان بومیان آمریکا: قتل،خودکشی و خشونت خانوادگی در میان جمعیت بومیان آمریکا

2) Arnold Linsky, Ronet Bachman, and Murray Straus. 1995. Stress, Culture and Aggression in the United States. New Haven, CT: Yale University Press.
استرس،فرهنگ و پرخاشگری در ایالات متحده آمریکا
3) Ronet Bachman and Raymond Paternoster. 1997. Computer Applications in Criminology and Criminal Justice Using SPSS. McGraw Hill.
کاربردهای کامپیوتری در جرم شناسی و استفاده از سیستم  spssدر عدالت کیفری

4) Raymond Paternoster and Ronet Bachman. 2000. Explaining Crime and Criminals: Essays in Contemporary Criminological Theory. Roxbury Publishing.
شرح جرم و مجرمین:مقالاتی در باب تئوری معاصر جرم شناختی

5) Alex Alvarez and Ronet Bachman. 2002. Murder American Style: The Epidemiology and Etiology of Homicide in the United States. Wadsworth Publishing.
سبک قتل آمریکایی: بررسی شیوع و سبب شناسی قتل در ایالات متحده آمریکا
6) Ronet Bachman and Russell Schutt. 2003. The Practice of Research in Criminology and Criminal Justice, Second Edition. Pine Forge Press.
تکنیک تحقیق در جرم شناسی و عدالت کیفری


7) Ronet Bachman and Raymond Paternoster. 2004. Statistical Analysis for Criminology and Criminal Justice Students, Second Edition. McGraw Hill.
تحلیل آماری برای دانشجویان جرم شناسی و عدالت کیفری

8) Alex Alvarez and Ronet Bachman. Forthcoming 2006. Explaining Individual and Collective Violence, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
شرح خشونت انفرادی و جمعی

پاره ای از جدیدترین مقالات منتشر شده رانیت بچمن درباره خشونت و خانواده در فاصله سال های 1988 تا 2006:
1)Murray Straus, Arnold Linsky, and Ronet Bachman. 1988. "Change in the Stressfulness of Life in the American States and Regions from 1976 to 1982" Social Indicators Research, 19, 15-47                                                               
تغییر در پرتنش بودن زندگی در ایالات  و مناطق آمریکا از سال 1976 تا 1982

2) Ronet Bachman. 1991. The Social Causes of American Indian Homicide as Revealed by Offender Interviews, American Indian Quarterly, 15(4), 469-492.
علل اجتماعی قتل های فاش شده بومیان آمریکایی از خلال مصاحبه با مجرمین

3) Ronet Bachman and Karl Pillemer. 1991. Retirement: Does it affect marital conflict and violence? Journal of Elder Abuse and Neglect, 3(2), 75-88.
بازنشستگی:آیا بازنشستگی بر وقوع تضاد میان زوجین و بروز خشونت موثر است؟

4) Ronet Bachman. 1991. An analysis of American Indian Homicide: A test of social disorganization and economic deprivation at the reservation county level, Journal of Research in Crime and Delinquency, 28(4), 456-471.
تحلیلی از قتل بومیان آمریکایی: معیار آشفتگی اجتماعی و محرومیت اقتصادی درمحدوده سرزمینی اسکان بومیان

5) Ronet Bachman. 1992. Predicting the Reporting of Rape Victimizations: Have Rape Reforms Made a Difference? Criminal Justice and Behavior, 20(3), 254-269.
پیش بینی گزارش فرآیندهای قربانی شدن در تجاوز:آیا تجدیدنظرهای قانونی مربوط به تجاوز منجر به تغییری شده است؟
6) Ronet Bachman, Raymond Paternoster and Sally Ward. 1992. The rationality of sexual offending: Testing a deterrence/rational choice conception of sexual assault, Law and Society Review, 26, 401-432.
عقلانیت آزار جنسی:آزمون مفهوم انتخاب عقلانی/بازدارنده آزار جنسی

7) Ronet Bachman. 1993. Crime in America: An Accounting of Trends, Incidence Rates and Idiosyncratic Vulnerabilities, Rural Sociology, 57(4), 546-560.
جرم در آمریکا:محاسبه گرایشات،میزان وقوع وآسیب پذیری

8) Ronet Bachman and Bruce Taylor. 1994. The Measurement of Rape and Family Violence by the Redesigned National Crime Victimization Survey, Justice Quarterly, 11(3), 499-512
سنجش تجاوز و خشونت خانگی توسط پژوهش ملی بررسی نوین قربانیان جرائم

9) Ronet Bachman. 1994. The Double Edged Sword of Violent Victimization Against the Elderly: Patterns of Family and Stranger Perpetration. Journal of Elder Abuse and Neglect, 5(4) 59-76.
تیغ دولبه قربانی شدن علیه سالمندان: الگوهای خانواده وارتکاب نامعمول جرایم
10) Ronet Bachman and Dianne Cyr Carmody. 1994. Fighting Fire with Fire: The Effects of Victim Resistance in Intimate versus Stranger Perpetrated Assaults Against Women. Journal of Family Violence, 9(4) 1-15.
جنگ آتش با آتش:تاثیرمقاومت قربانی در  جریان مقابله با افراد مجرم مرتکب خشونت علیه زنان

11) Ronet Bachman and Raymond Paternoster. 1994. A Contemporary Look at the Effects of Rape Law Reform: How Far Have We Really Come? The Journal of Criminal Law and Criminology, 84(2), 554-574.
نگرش معاصر بر آثار تحول حقوقی  مربوط به تجاوز:در واقعیت تا چه بخشی از  مسیر را پیموده ایم؟

12) Ronet Bachman. 1995. Is the Glass Half Empty or Half Full? A Response to Pollard. Criminal Justice and Behavior, 22(1), 81-85.
نیمه خالی یا پر لیوان؟

13) Ronet Bachman and Ann Coker. 1995. Police Involvement in Domestic Violence: The Interactive Effects of Victim Injury, Offender's History of Violence and Race. Violence and Victims, 10(2), 91-106
مداخله پلیس در خشونت خانگی: تاثیر متقابل آسیب قربانی،سابقه مرتکبین خشونت و قومیت

14) Ronet Bachman. 1996. Victim’s Perceptions of Initial Police Responses to Robbery and Aggravated Assault: Does Race Matter? Journal of Quantitative Criminology, 12(4), 363-390
احساسات قربانی نسبت به واکنش های اولیه پلیس به دزدی و حمله های خشن:آیا قومیت حائز اهمیت است؟

15) Ronet Bachman, Heather Dillaway, and Mark S. Lachs. 1998. Violence Against the Elderly: A Comparative Analysis of Robbery and Assault Across Age and Gender Groups. Research on Aging. 20(2), 183-198.
خشونت علیه سالمندان:بررسی تطبیقی دزدی و حمله در میان گروه های جنسی و سنی

16) Ronet Bachman. 1998. Factors Related to Rape Reporting Behavior and Arrest: New Evidence from the National Crime Victimization Survey. Criminal Justice and Behavior, 25(1), 8-29.
مولفه های مرتبط با توقیف و گزارشات اخلاقی تجاوز:داده های نوین از مرکز مطالعاتی ملی بررسی قربانیان جرائم

17) Ronet Bachman. 2000. A comparison of annual incidence rates and contextual characteristics of intimate-partner violence against women from the National Crime Victimization Survey (NCVS) and the National Violence Against Women Survey (NVAWS). Violence Against Women, 6(8), 839-867
مطالعه تطبیقی آمارهای سالیانه وقوع جرم و مشخصات ویژه خشونت های به وقوع پیوسته توسط شوهران علیه زنان از مرکز پیمایش قربانیان جرایم در سطح ملی و مرکز مطالعاتی ملی خشونت علیه زنان

18) Ronet Bachman & Robert Peralta. 2002. The Relationship Between Drinking and Violence in an Adolescent Population: Does Gender Matter? Deviant Behavior.
ارتباط میان می خوارگی و خشونت در گروه اجتماعی نوجوانان:آیا جنسیت حائز اهمیت است؟

19) Ronet Bachman, Linda Saltzman, Martie Thompson, & Dianne Carmody. 2002. Disentangling the Effect of Self-Protective Behaviors On the Risk of Injury in Assaults Against Women. Journal of Quantitative Criminology.
بررسی تاثیر رفتارهای مبتنی بر محافظت شخصی بر ریسک آسیب در حملات توام با خشونت علیه زنان
20) Mark Lachs, Ronet Bachman, Christianna Williams. 2003. A Multidisciplinary Study of Violence Against the Elderly: A Case Study. Journal of Elder Abuse and Neglect
مطالعه میان رشته ای خشونت علیه سالمندان:یک مطالعه موردی

21) Mark Lachs, Ronet Bachman, Christianna Williams, Alice Kossack, Carolyn Bove, John O’Leary. 2004. Older Adults as Crime Victims, Perpetrators, Witnesses, and Complainants: A Population-Based Study of Police Interactions. Journal of Elder Abuse and Neglect, 16(4): 25-40.
سالمندان به مثابه قربانیان جرائم،مرتکبین جرم،شهود و شاکیان

22) Ronet Bachman, Mark Lachs, Michelle Meloy. 2005. Reducing Injury Through Self-Protection by Elderly Victims of Violence: The Interaction Effects of Gender of Victim and the Victim/Offender Relationship. Journal of Elder Abuse and Neglect, 16(4): 1-24.
کاهش آسیب ها از خلال محافظت از خود توسط قربانیان سالمند خشونت:بررسی ارتباط میان تاثیر جنسیت قربانی با ارتباط میان قربانی/متهم
23) Nancy Wolff, Cynthia Blitz, Jing Shi, Ronet Bachman, Jane Siegel. Forthcoming July 2006. Sexual Violence Inside Prisons: Rates of Victimization. Journal of Urban Health, 83.
جرائم جنسی در زندان ها: میزان قربانی شدن

آدرس تماس با پرفسور بچمن:

Newark, DL 19716-2580
Phone (302) 831-3267
Fax: (302) 831-2607
Email: Ronet@udel.edu

گفتمان فقر و خشونت: نولیبرالیسم از نگاه بوردیو

نقد و بررسی کتاب «گفتارهایی درباره ایستادگی در برابر نولیبرالیسم»، نوشته پی‌یر بوردیو ترجمه علیرضا پلاسیّد، انتشارات اختران، 1387
مقدمه
پیش از این دو مقاله (نقد و بررسی) دربارة بوردیو و نیز دو مقاله در خصوص نولیبرالیسم نوشته‌‌ام ، اما در مقالة حاضر با بررسی کتاب «گفتارهایی درباره ایستادگی در برابر نولیبرالیسم» به قلم پی‌یر بوردیو، نخستین باری است که بررسی هر دو موضوع را در یک متن انجام می‌دهم.

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

 

 آدرس وبلاگ زهره روحی :

http://zohrerouhi.blogspot.com/

 

جامعه شناسان و انسان شناسان متخصص خانواده و خشونت(7): جوان آلدوس

دکتر جوآن آلدوس ((Joan Aldousاز اساتید فعال در حوزه آسیب شناسی خانواده و استاد جامعه شناسی دانشگاه نوتردام انگلیس(University of Notre dame)محسوب می شود.وی پس از اخذ مدرک کارشناسی از دانشگاه کانزاس( Kansas State University ) در سال 1948 وسپس کارشناسی ارشد از دانشگاه تگزاسUniversity of Texas)) به فاصله یکسال پس از آن، تحصیلات آکادمیک خود را در رشته جامعه شناسی با اخذ مدرک دکترای این رشته در دانشگاه مینسوتا(University of Minnesota) در سال 1963 تکمیل نمود و مطالعات تخصصی خود را به تدریج در زمینه جامعه شناسی خانواده،سیاست خانواده،جنسیت،کار و مسائل خانوادگی مرتبط با آن و بویژه مناسبات میان نسلی دنبال کرد.پرفسور آلدوس به عنوان نماینده انجمن ملی مطالعات خانواده به دلیل تجربه سال ها همکاری در حوزه های تئوریک و متدولوژیک مربوط به جامعه شناسی خانواده موفق به اخذ جایزه ویژه "ارنست برگس" گردیده و همچنین به عنوان عضو منتخب انجمن جامعه شناسی مورد تقدیر واقع شد.فعالیت جدی و موثر وی در حوزه جامعه شناسی خانواده با تاکید بر حوزه آسیب شناسی، منجر به دریافت جایزه ویژه پژوهشی از موسسه ملی سلامت روانی و بنیاد علمی کشوری از سوی این پژوهشگر خانواده و خشونت و همچنین اعطای جایزه آکادمی فارغ التحصیلان دانشگاه نوتردام به پاس سالها خدمات پژوهشی و آموزشی به وی گردید.پرفسور الدوس حضور آکادمیک خود را با تولید بیش از 50 مقاله و 2 کتاب و همچنین ویراستاری  و کمک ویراستاری3کتاب در حوزه خانواده،شناسایی و تحلیل معضلات موجود میان اعضای خانواده از نگاه جامعه شناختی بیش از پیش تثبیت کرد.وی در حال حاضر ضمن فعالیت در نهادهایی چون بنیاد علمی کشوری و موسسه سلامت ملی،در دانشگاه نوتردام مشغول به تدریس می باشد.


پاره ای از افتخارات و مسئولیت های وی در حوزه مطالعات خانواده و خشونت بدین شرح است:
-    تدریس در دانشگاه مینسوتا به عنوان پرفسور جامعه شناسی در فاصله سال های 1963-74
-    تدریس در دانشگاه تولین در رشته جامعه شناسی در 1974
-    تدریس در دانشگاه جورجیا به عنوان پرفسور متخصص در حوزه جامعه شناسی،کودک و رشد خانواده در فاصله سال های   1974-75
-    تدریس در دانشگاه نوتردام به عنوان پرفسور جامعه شناسی از سال 1976
-    عضویت در انجمن ملی مطالعات خانواده در سال 1998
-    دریافت جایزه" ادوارد برگس" به پاس همکاری شایسته و مداوم در حوزه مطالعات تئوریک و متدولوژیک خانواده در سال 1988
-    عضویت در کالج بوم شناسی انسانی دانشگاه کورنل در فاصله سال های 1987-92
-    عضویت در انجمن ملی مطالعات خانواده در سال های 1985-86


کتاب های منتشر شده وی در زمینه خشونت و خانواده به عنوان نویسنده و ویراستار:


1) Editor, and articles author for "Politics and Family Policy," Journal of Family Issues, Vol. 18, No. 1, January 1997.
علوم سیاسی و سیاست خانواده

2) Family Careers: Rethinking the Developmental Perspective, Thousand Oaks, CA: Sage, 1996.
مشاغل خانواده:بازنگری چشم انداز توسعه

3)Editor, and article author for "The Impact of Workplace Family Policies," Journal of Family Issues, Vol. 11, No. 4, December 1990.

تاثیر سیاست های خانوادگی فضای کاری

 
4)Co-editor with David M. Klein, and chapter author, "The Linkages Between Family Development and Family Stress," pp. 3-15, Social Stress and Family Development, New York: Guilford, 1988.

بررسی ارتباط میان رشد خانواده و استرس خانواده


5) Co-editor with William V. D'Antonio, and chapters author, "Introduction: Families and Religions, Beset by Friends and Foes," pp. 9-17, 6 , Beverly Hills, CA: Sage, 1983.

مقدمه:خانواده ها و مذاهب:در چرخه فشار میان دوستان و دشمنان


6)"Problematic Elements in the Relationships Between Churches and Families," pp. 67-81, "Epilogue," pp. 305-311,Families and Religions:Conflict and Change in Modern Society, Beverly Hills, CA: Sage, 1983

موافه های پروبلماتیک در روابط میان کلیساها و خانواده ها7)Editor, and chapter authorTwo Paychecks: Life in Dual-Earner Families, pp. 11-27, Beverly Hills, CA: Sage, 1982.Editor, Special Issue, "Dual-Earner Families,"Journal of Family Issues, Vol. 2, No. 2, June, 1981.
زندگی در خانواده هایی با دو نیروی تولیدکننده درآمد


8)Co-editor with Wilfried Dumon, and chapters' author, "Introduction," pp ix-ixx,"European and United States Perspectives on Family Policy: A Summing Up," pp. 253-276,

اروپاییان وچشم اندازهای ایالت متحده درمورد سیاست خانواده

9)The Politics and Programs of Family Policy: United States and European Perspectives, Notre Dame, Indiana: Center for the Study of Man, University of Notre Dame Press, University of Leuven Press, 1980
علوم سیاسی و برنامه های سیاست خانواده

10)Family Careers: Developmental Change in Families, New York: John Wiley,1978.

مشاغل خانواده:تغییرات رشدی در خانواده ها

11)International Bibliography of Research in Marriage and the Family, Vol. II, withNancy Dahl, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1965; Vol.III, 1972; Vol. IV, 1974.

 کتاب شناسی بین المللی پژوهش درحوزه خانواده و ازدواج

12)Co-editor and chapter author, "A Framework for the Analysis of Family Problem Solving," pp. 265-271

یک چارچوب نظری برای تحلیل چگونگی حل معضلات خانوادگی

13)Family Problem Solving: A Symposiumon Theoretical Concerns, New York: Dryden, 1971.

خانواده و حل معضلات

14) Family Development in Three Generations: A Longitudinal Study of Changing Family Patterns and Achievement, with Reuben Hill, N. Foote, R. Carlson and R. MacDonald, Cambridge, MA: Schenkman, 1970.

رشد خانواده در سه نسل: مطالعه طولی تحول الگوهای خانوادگی و پیشرفت


15)International Bibliography of Research in Marriage and the Family, 1900-1964, Vol. 1, with Reuben Hill, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press,1967.

کتاب شناسی بین المللی پژوهش در حوزه خانواده و ازدواج
پاره ای از جدیدترین مقالات منتشر شده جوان آلدوس درباره خشونت و خانواده از دهه 1980 تا کنون:

1)“Family, Ethnicity and Immigrant Youths’ Educational Achievements”, Journal of Family Issues , Vol. 27, No. 12, pp. 1633-1667, 2006.

خانواده،قومیت و پیشرفت تحصیلی مهاجران جوان

2)Discussion and extension of “Families and Social Policy” by Phyllis Moen and Scott Coltrane. Chapter 22 in Bengtson, V., Acock, A., Allen, K., Dilworth-Anderson, P., & Klein, D. (Eds.). (2005)

مناظره و تعمیم سیاست اجتماعی و خانواده
 
3)"Fathers’ Child Care And Children's Behavior Problems: A Longitudinal Study" with Gail Mulligan, Journal of Family Issues, Vol. 23, No. 5,
pp. 624-647, 2002.

مراقبت فرزندی پدران و معضلات رفتاری کودکان
 
4)"By the Book: An Academic Memoir," Marriage and Family Review, Vol. 30, No. 4, pp. 37-58, 2001.

در کنار کتاب:یک یادداشت دانشگاهی

 
5)"Family Life and the Pursuit of Happiness: The Influence of Gender and Race" with Rodney F. Ganey, Journal of Family Issues, Vol. 20, No. 2, pp. 155-180, March, 1999.

زندگی خانوادگی و جستجوی خوشبختی:تاثیر جنسیت و نژاد

 

6)"The Changing Concept of Fatherhood," in Koen Matthijs with Ann Van den Troost (Ed.), The Family: Contemporary Perspectives and Challenges, pp. 3-18, Leuven, Belgium: Leuven University Press, 1998.
تحول مفهوم پدربودگی

7)"Fathering Over Time: What Makes the Difference?" with Gail Mulligan and Thoroddur Bjarnason, Journal of Marriage and the Family, Vol. 60, pp. 809-820, November, 1998.2

پدربودن فراسوی زمان:چه چیزی ایجادکننده تغییر است؟

8)"The Political Process and the Failure of the Child Labor Amendment," Journal of Family Issues, Vol. 18, No. 1, pp. 71-91, January, 1997.
فرآیند سیاسی و شکست لایحه کار کودک
 
9)"Commentary: Development, Diversity and Converging Paths," Journal of Social and Personal Relationships, Vol. 13 No. 3, pp. 473-479, August, 1996.

تفسیر حقوقی:توسعه،گوناگونی و تشابه الگوها

10)"New Views of Grandparents in Intergenerational Context," Journal of Family Issues, Vol. 16 No. 1, pp. 104-122, January, 1995.
 
مرورهایی جدید بر مسئله پدر/مادر بزرگ بودگی در زمینه بین المللی

11)"Someone to Watch Over Me: Family Responsibilities and Their Realization Across Family Lives," in Family Caregiving Across the Lifespan, Vol. 4, Eva Kahana, David E. Biegel and May L. Wykle (eds.) pp. 42-68. Thousand Oaks, CA: Sage, 1994.

کسی برای محافظت من:مسئولیت های خانواده و ادراک  سرتاسری زندگی خانوادگی
 
12)"On the Published Record," Marriage and Family Review, Vol. 18 No. 1-2, pp. 51-58, 1993.
درباره مدارک منتشر شده

13)Guest Editor, Symposia and Featured Essay, "In the Families' Ways" Contemporary Sociology, Vol. 20 No. 5, pp. 660-662, September, 1991.

در مسیر های خانوادگی
 
14)"Sentiment and Services: Models of Intergenerational Relationships in Mid-life," with David M. Klein, Journal of Marriage and the Family, Vol. 53, pp. 595-608. 1991.

احساس و خدمات:مدل های روابط میان نسلی در میانه زندگی

15)"Families and Inflation: Who Was Hurt in the Last High-Inflation Period?" with Rodney Ganey, Scott Trees and Lawrence C. Marsh, Journal of Marriage and the Family, Vol. 53, pp. 123-134. 1991.

خانواده ها وتورم:چه کسی در تورم اقتصادی اخیر دچار آسیب شد؟
 


16)"Family Policy in the 1980's: Controversy and Consensus," with Wilfried Dumon, Journal of Marriage and the Family, Vol. 52, pp. 1136-1151, 1990.

سیاست خانواده در دهه1980 : مباحثه و همگرایی

17)"Family Development and the Lifecourse: Two Perspectives on Family Change," Journal of Marriage and the Family, Vol. 52, pp. 571-584, 1990.

رشد خانواده و مسیر زندگی
 
18)"Families' Definition Behavior of Problematic Situations," with Rodney Ganey, Social Forces, Vol. 67, pp. 871-897, 1989.

برداشت رفتاری خانواده هااز موقعیت های پروبلماتیک

19)"If Inflation Returns: Hard Lessons From the Past", in Ray Rist, ed., Policy Issues for the 1990's Policy Studies Review Annual 9, Rutgers University Press, New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1989. Also in Society, Vol. 26, pp. 76-82, 1989.

اگر تورم باز گردد:درسهایی دشوار از گذشته

20)"Unemployment and the Family" with Robert C. Tuttle, in Catherine Chilman, ed., Families in Trouble: Knowledge and Practice Perspectives for Professionals in the Human Services, Vol. 1, pp. 17-41, Beverly Hills, CA: Sage, 1988.

بیکاری و خانواده


 
مقاله های در دست چاپ جوان آلدوس درباره خانواده و خشونت:


 
1)"Family, Ethnicity And Immigrant Youths' Educational Achievements". Submitted for publication in Journal of Family Issues .

خانواده،قومیت و پیشرفت های تحصیلی در مهاجران جوان
 
2)“Volunteering: What Makes the Difference”. Received a “revise and resubmit” from Non-profit Voluntary Sector Quarterly PAPERS IN PROGRESS:

داوطلب شدن:چه چیزی ایجادکننده تفاوت است؟آدرس تماس با پرفسور آلدوس:


Phone: (574) 631-5281
Fax: (574) 631-9238
Office: 738 Flanner Hall
E-mail: Joan. Aldous.1@nd.edu


صفحه شخصی پرفسور الدوس در دانشگاه نوتردام:

sociology.nd.edu/faculty/all/aldous-joan/index.shtml
منبع :این بخش با استفاده از صفحه شخصی جوآن الدوس و منابع اینترنتی به رشته تحریر در آمده است.

جامعه شناسان و انسان شناسان متخصص خانواده و خشونت(6): دیوید فینکلهر

دکتر دیوید فینکلهر(David Finkelhor) استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه نیو همپشایر( University of New Hampshire)  انگلیس و از مسئولان مرکز تحقیقات خانواده این دانشگاه،یکی از جدی ترین اساتید حوزه خشونت خانگی و به لحاظ سابقه آکادمیک از متخصصان برجسته این حوزه در کنار پیش کسوتانی چون موری استراوس ( Murray A.Straus)محسوب می شود.مطالعات و ی در زمینه آسیب شناسی خانواده با تاکید بر حوزه "خشونت علیه کودکان" از سال 1977 با بررسی ابعادی چون "مسائل کودکان قربانی خشونت" و "خشونت خانواده و سوء رفتار با کودکان" ،بیش از پیش وی را به عنوان یکی از اساتید برجسته این حوزه مطرح ساخته، بررسی های جامعه شناختی کودک آزاری را به گرایش اصلی آکادمیک در کارهای وی بدل ساخت. وی بویژه به دلیل پرداختن به مسئله آزار جنسی کودک از خلال کارهای تئوریک و تحقیقات کیفی مبتنی بر میدان شهرت یافته و بازتاب چنین تجاربی در عمده آثار منتشر شده از وی چون"کتاب مرجع کودک آزاری جنسی"(1986) و "جرائم به وقوع پیوسته در مهدکودک"(1988) به چشم می خورد.تمرکز فینکلهر به مثابه یکی از اساتید برجسته حوزه خشونت و خانواده بر مطالعه درمورد کودکان گمشده،دزدیده شده و به قتل رسیده،کودکان متحمل خشونت خانگی در وجوه متفاوت و سایر اشکال خشونت در ابعاد خانوادگی آن،خطوط اصلی کتاب ها و مقالات منتشر شده از او را به خود اختصاص داده و سهمی اساسی در تولید داده های جامعه شناختی این حوزه ایفا کرده است،ضمن آنکه جایگاه وی را به عنوان یک ویراستار و نویسنده ده ها کتاب و بیش از 75 مقاله تخصصی در این حوزه تثبیت کرده است.دکتر فینکلهر در راستای این قسم مطالعات با تکیه بر پژوهش های اخیر خود در تلاش برای طبقه بندی،تصحیح و تولید دانش تخصصی این حوزه درباره انواع اشکال قربانی شدن کودکان در خانواده اصطلاح قربانی شناسی رشدی را وضع کرده و به مناسبت چنین حرکت های جریان سازی از سوی موسسه مطالعات سلامت روانی،مرکز ملی مطالعات مربوط به غفلت و آزار کودکان،دپارتمان حقوقی ایالت متحده و سایر مراکز علمی مورد تقدیر واقع شده است.وی در سال1994 موفق به اخذ جایزه ممتاز متخصص ویژه مطالعات کودک آزاری  از سوی انجمن تخصصی آمریکایی مطالعات کودک آزاری شده و در حال حاضر به عنوان یکی از اساتید فعال در حوزه خشونت و خانواده در دانشگاه نیوهمپشایر مشغول به تدریس می باشد.

پاره ای از فعالیت ها و مسئولیت های وی در حوزه مطالعات خانواده و خشونت بدین شرح است:
-    ریاست مرکز مطالعات خشونت علیه کودکان
-    معاونت دراداره  مرکز مطالعات آزمایشگاهی خانواده در دانشگاه نیوهمپشایر
-    عضویت در انجمن آمریکایی مطالعات اختلالات روحی کودکان
-    عضویت در انجمن آمریکایی جامعه شناختی
-    عضویت در انجمن آمریکایی جرم شناسی
-    عضویت در انجمن ملی مطالعات روابط خانوادگی


کتاب های منتشر شده وی در زمینه خشونت و خانواده:

1) Sexually Victimized Children.  New York: Free Press, 1979 (Spanish translation, 1981).
کودکان قربانی شده از نظر جنسی

2)The Dark Side of Families: Current Family Violence Research.  Beverly Hills, CA: Sage, 1983 (Edited with Richard Gelles, Gerald Hotaling and Murray Straus).
ضلع تاریک خانواده ها:بررسی خشونت خانگی متداول

3)  Child Sexual Abuse: New Theory and Research.  New York: Free Press, 1984.
آزار جنسی کودک:نظریه و رویکرد نوین
4) License to Rape: Sexual Violence Against Wives.  New York: Holt Rinehart, 1985 (with Kersti Yllo).
اجازه برای تجاوز:خشونت جنسی علیه همسران

5 ) Sourcebook on Child Sexual Abuse. Beverly Hills, CA: Sage, 1986

کتاب ماخذ شناسی درباره آزار جنسی کودک

6)Family Abuse and its Consequences: New Directions in Research.  Newbury Park, CA: Sage, 1988 (Edited with Gerald Hotaling, John Kirkpatrick and Murray Straus).
آزار خانوادگی و پیامدهای آن:راهنماهایی نوین در پژوهش

7)Missing, Abducted, Runaway, and Thrownaway Children in America.  Washington, D.C.: Government Printing Office, 1990 (with Gerald Hotaling and Andrea Sedlak).

کودکان گمشده،ربوده شده،فراری و ترک شده در آمریکا

9) Nursery Crimes: Sexual Abuse in Day Care.  Newbury Park, CA: Sage, 1989 (with Linda Williams and Nanci Burns)

جرائم مهد کودک:آرار جنسی در مراقبت روزانه

10) Stopping Family Violence: Research Priorities for the Coming Decade.  Newbury Park, CA: Sage, 1988 (with Gerald Hotaling and Kersti Yllo).

توقف آزار خانوادگی:اولویت های پژوهشی برای دهه آینده
11) Coping with Family Violence: Research on Policy Perspectives.  Newbury Park, CA: Sage, 1989 (Edited with Gerald Hotaling, John Kirkpatrick and Murray Straus).
مقابله با خشونت خانوادگی:پژوهش درباره چشم اندازهای سیاسی

 
 پاره ای از جدیدترین مقالات منتشر شده دیوید فینکلهر درباره خشونت و خانواده در فاصله سال های 1979 تا 2003

1) The Victimization of Children & Youth: A Comprehensive Overview” (with Patricia Hashima). In S.O. White (Ed.), Law and Social Science Perspectives on Youth and Justice. NY: Plenum Publishing Corp

قربانی شدن کودکان و جوانان: یک مرور جامع


2)Juvenile Crime Victims in the Justice System” (with M.J. Paschall and Patricia Hashima). In S.O. White (Ed.), Law and Social Science Perspectives on Youth and Justice. NY: Plenum Publishing Corp

قربانیان نوجوان جرائم در سیستم کیفری

3)"Urban Communal Living Arrangements", Theological Education, (Winter) 1972.
مقررات زندگی اجتماعی شهری

4)"Reflections on My Teaching", Journal of Thought, 11: 23-33, 1976

بازتاب هایی در آموزش من

5)"Psychological, Cultural and Structural Factors in Incest and Family Sexual Abuse", Journal of Marriage and Family Counseling, 4: 45-50.
مولفه های ساختاری،فرهنگی و روان شناختی در آزار جنسی خانوادگی و زنای با محارم

6)"What's Wrong with Sex Between Adults and Children: Ethics and the Problem of Sexual Abuse". American Journal of Orthopsychiatry, 49: 692-697, 1979.
معضل روابط جنسی میان بزرگسالان و کودکان چیست:مسئله و اصول اخلاقی آزار جنسی

7)"Sex Among Siblings: A Survey Report on its Prevalence, Variety and Effects", Archives of Sexual Behavior, 9: 171-194.

روابط جنسی میان خواهر و برادر:گزارش یک پژوهش پیمایشی درباره آثار،گوناگونی و شیوع آن

Childhood and Sexuality.  Montreal, Canada: Editions Etudes Vivanres8(

کودکی و جنسیت

9)"Sexual Socialization in America: High Risk for Sexual Abuse". In J. Samson (Ed.),
اجتماعی شدن جنسی در آمریکا:ریسک بالا برای آزار جنسی

10)"Risk Factors in the Sexual Victimization of Children", Child Abuse and Neglect, 4(4): 265-273.
مولفه های ریسک در فرآیند قربانی شدن جنسی کودکان

11)"Sexual Abuse of Boys", Victimology, 6: 71-84
آزار جنسی پسران
12)"Sexual Abuse: A Sociological Perspective", Child Abuse and Neglect, 6: 95-102.
آزار جنسی:یک چشم انداز جامعه شناختی

13)"Marital Rape: A Sociological Perspective".  In D. Finkelhor, R. Gelles, G. Hotaling & M. Straus (Eds.), The Dark Side of Families: Current Family Violence Research.  Beverly Hills, CA: Sage

تجاوز زوجی:یک چشم انداز جامعه شناختی

14)"Explanations of Pedophilia: Review of Empirical Evidence" (with Sharon Araji).  Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law, 13:17-38.
تعابیری پیرامون پدیده "بچه بازی":مروری بر شواهد تجربی

15)"Sexual Abuse of Boys: The Available Data". In A. Burgess (Ed.), Handbook of Research on Rape and Sexual Assault.  New York: Garlan

آزار جنسی پسران:داده های موجود

16) "How Widespread is Child Sexual Abuse", Children Today, 13(4): 18-20.  Also in, National Center on Child Abuse and Neglect, Perspectives on Child Maltreatment in the Mid 80's.  Washington,DC: USDHHS d

گستره آزار جنسی کودک چگونه است

17)"The Prevention of Child Sexual Abuse: A Review of Current Approaches", SIECUS Reports, Vol XIII (September).
پیشگیری از آزار جنسی کودک:مروری بر آخرین رهیافت ها
 
18)"Sexual Abuse and Physical Abuse: Some Critical Differences". In E.H. Newberger & R. Bourne (Eds.), Unhappy Families, chapter 3.  Littleton, MA: PSG Publishing Company, Inc.
آزار جنسی و آزار فیزیکی:پاره ای تفاوت های برجسته

19)"Risk Factors for Childhood Sexual Abuse: A Review of the Evidence" (with Larry Baron). Journal of Interpersonal Violence, 1(1): 26-42.

مولفه های ریسک در آزار جنسی دوران کودکی:مروری بر شواهد

20)"Preventing Approaches to Child Sexual Abuse".  In M. Lystad (Ed.), Violence in the Home: Interdisciplinary Perspectives.  New York: Brunner/Mazel.

رهیافت های پیشگیرانه نسبت به آزار جنسی کودک

21)"The Trauma of Child Sexual Abuse: Two Models",  Journal of Interpersonal Violence, 2(4): 348-366.
آسیب روانی آزار جنسی کودک:دو مدل

22)"Child Abuse as an International Issue" (with Jill Korbin).  Child Abuse and Neglect, 12: 3-23.
کودک آزاری به مثابه موضوعی بین المللی
23)"The Prevalence of Elder Abuse: A Random Sample Survey" (with Karl Pillimer). The Gerontologist, 28: 51-57

شیوع آزار سالخوردگان:یک نمونه پژوهش تصادفی

24)"Sexual Abuse in a National Survey of Adult Men and Women: Prevalence, Characteristics, and Risk Factors" (with Gerald T. Hotaling, I.A. Lewis and Christine Smith).  Child Abuse and Neglect, 14: 19-28.

 بررسی آزار جنسی در یک پیمایش ملی میان زنان و مردان بزرگسال
25)"The Characteristics of Incestuous Fathers: A Review of Recent Studies" (with Linda Williams).  In W.L. Marshall, D.R. Laws & H.E. Barbaree (Eds.), The Handbook of Sexual Assault Issues, Theories and Treatment of the Offender.  New York: Plenum.

ویژگی های مشخصه پدران مرتکب زنای با محارم:مروری بر مطالعات اخیر

26)"Early and Long Term Effects of Child Sexual Abuse: An Update".  Professional Psychology: Rese
اثرات کوتاه مدت و بلند مدت کودک آزاری جنسی
27) "Children Abducted by Family Members: A National Household Survey of Incidence and Episode Characteristics".  Journal of Marriage and the Family, 53: 805-817.
کودکان ربوده شده توسط اعضای خانواده
28)"The Abduction of Children by Strangers and Nonfamily Members: Estimating the Incidence Using Multiple Methods" (with G. Hotaling & A. Sedlak). Journal of Interpersonal Violence, 7(2): 226-243.
ربودن کودکان توسط اعضای غیر خانواده و غریبه ها
29)"Epidemiological Factors in the Clinical Identification of Child Sexual Abuse", Child Abuse and Neglect, 17: 67-70.
مولفه های رایج در شناسایی موارد بالینی کودک آزاری جنسی
30)"The International Epidemiology of Child Sexual Abuse", Child Abuse and Neglect, 18(5): 409-417.
شیوع بین المللی آزار جنسی کودک
31)"Current Information on the Scope and Nature of Child Sexual Abuse",  The Future of Children, 4(2): 31-53.
آخرین یافته ها پیرامون حوزه و طبیعت آزار جنسی کودک
32)"Victimization Prevention Programs: A National Survey of Children's Exposure and Reactions" (with Jennifer Dziuba-Leatherman).  Child Abuse and Neglect, 19(2): 129-139.
برنامه های پیشگیرانه قربانی شدن:یک پیمایش ملی درباره واکنش ها و برخوردهای کودکان
33)"Research on the Treatment of Sexually Abused Children" (with Lucy Berliner).  Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 34(11):1408-1423.
پژوهشی پیرامون درمان کودکان آزار دیده جنسی
34)"Corporal Punishment as a Stressor Among Youth" (with Heather Turner). Journal of Marriage and the Family, 58(1):155-166.
تنبیه بدنی به مثابه یک محرک تنش زا درمیان جوانان
35) “Child Abuse Reported to Police: The NIBRS Perspective” (with Richard Ormrod). OJJDP Bulletin.
کودک آزاری های گزارش شده به پلیسآدرس تماس با پرفسور فینکلهر
University of New Hampshire
126 Horton Social Science Center
Durham, NH 03824
Tel:(603)862-2761
Fax:(603)862-1122
Email:David.Finkelhor@unh.edu

صفحه شخصی دیوید فینکلهر در دانشگاه نیوهمپشایر
www.unh.edu/frl/finkelhor/


صفحه شخصی دیوید فینکلهر در ویکیپدیا
en.wikipedia.org/wiki/David_Finkelhor


منبع :این بخش با استفاده از صفحه شخصی دیوید فینکلهر و منابع اینترنتی به رشته تحریر در آمده است.

جامعه شناسان و انسان شناسان متخصص خانواده و خشونت(3): ریچارد جیمز گلز

پرفسور ریچارد گلز(Richard James Gelles)مسئول مرکز خدمات اجتماعی کودک و  خشونت خانگی جوانا و ریموند ویلز انگستان(The Joanne and Raymond Welsh )در مدرسه تکنیک و سیاست اجتماعی و یکی از متخصصان با سابقه در حوزه شناسایی روابط خشونت آمیز میان اعضای خانواده و کنترل و بررسی راه کارهای اجتماعی مبارزه با خشونت خانگی محسوب می شود. وی درسال 1968 مدرک کارشناسی خود را از کالج بیتسBates College) )در ماین دریافت کرده و در سال 1970 با جهت گیری مشخص به حوزه های علوم اجتماعی ،موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس خود در رشته جامعه شناسی دانشگاه روچستر (University of Rochester)شد.این در حالی است که تحصیلات آکادمیک وی سه سال بعد یعنی در سال 1973 با اخذ مدرک دکترای جامعه شناسی از دانشگاه نیوهمپشایر انگلیس (university of New Hampshire)،با تثبیت موقعیت حرفه ای وی در حوزه مطالعات مربوط به خشونت خانگی و خدمات اجتماعی-حمایتی از کودکان همراه بود.پرفسور گلز به عنوان یک جامعه شناس آمریکایی بیش از همه، با سابقه نگارش بیش از 25 عنوان کتاب مرجع و 100 مقاله مهم و تاثیر گذار در حوزه ساختارهای درون خانگی بازتولید خشونت و بررسی مکانیزم های ابقای خشونت خانگی از خلال پژوهش های میدانی و مبتنی بر اصول روش شناسی جامعه شناختی،دست به خلق و ارائه آثاری قابل تامل در این حوزه زده و به عنوان یکی از جدی ترین متخصصان حوزه آسیب شناسی اجتماعی شناخته شد.
وی که در عمده آثار خود به طرح مفاهیمی چون امنیت در فضای کالبدی خانواده و پویایی اجتماعی خشونت در ازدواج و روابط بین فردی اعضای خانواده پرداخته است ،در توضیحی تیپولوژیک از مفهوم خشونت در فضای خانگی و شهری اشاره می کند" برخوردهای خشونت آمیز میان اعضای خانواده با خشونت میان افرادی که با هم در ارتباط نیستند متفاوت است،نخست آنکه خشونت در خانواده در خلوت خانه اتفاق می افتد و حال آنکه اغلب سایر خشونت ها در محیط های عمومی صورت خارجی پیدا می کند.دوم،وقتی خشونت در یک مکان عمومی روی می دهد،عواملی هستند که در آن مداخله می کنند،یا به دعوا پایان می دهند و یا به طرفداری یکی از طرفین وارد معرکه می شوند.اما خشونت در خانه موضوعی است خصوصی و نه شاهدی(به استثنای فرزندان خانواده) ونه عنصری میانجی برای فیصله خشونت وجود دارد.سوم،وقتی در حضور عام، خشونتی رخ می دهد کسی ممکن است در خلال منازعه از پلیس کمک بگیرد تا مانع از درگیری بیشتر شود در حالی که در منازعات و خشونت های خانوادگی چنین عملی یا از سوی یکی از همسایگان و یا از طرف یکی از اعضای خانواده و معمولا پس از پایان منازعه صورت می پذیرد ضمن آنکه واکنش پلیس به مثابه یک نیروی میانجی در فضای خانگی متفاوت از حوزه عمومی است...درک چرایی وقوع خشونت در روابط بین زوجین ،شرایط بروز خشونت میان والدین و فرزندان و شناسایی روند خشونت خانگی جز از خلال رویکردهای جامعه شناختی مبتنی بر میدان ممکن نیست،آنچه لزوم بررسی آن ضروری می نماید پرداختن به این موضوع است که چرا خشونت خانگی می تواندبه شدت مخرب و ویرانگر باشد و چرا قربانیان آن اغلب از رسیدن به راه کارهای منطقی برای از میان برداشتن خشونت در خانواده خود نا توان اند"
به طور کلی شاید بتوان  پویایی عمده آثار گلز را در بررسی روند خشونت خانگی از طریق تحلیل موقعیت خشونت از جمله توجه به مولفه های زمانی،مکانی و عناصر زمینه ساز سازوکارهای توام با خشونت دانست.وی که از اعضای برجسته تیم پژوهش های مربوط به خشونت خانگی در دانشگاه رود آیلند به شمار می رود،در حال حاضر به عنوان رئیس مرکز حمایت اجتماعی کودکان در در دانشگاه پنسیلوانیا((University of Pennsylvaniaبه فعالیت های خود درحوزه جامعه شناسی خشونت خانگی ادامه می دهد.


پاره ای از فعالیت ها و مسئولیت های وی در حوزه مطالعات خانواده و خشونت بدین شرح است:
-   ریاست مرکز خدمات اجتماعی کودک و مطالعات خشونت خانگی در مرکز جوانا و  ریموند ولز در دانشگاه پنسیلوانیا

-    ریاست مرکز مطالعات پژوهشی در حوزه جوانان و سیاست اجتماعی

     -  مشارکت در اداره مرکز مطالعات میدانی در مورد تکنیک سیاست کودکان و پژوهش

     -   نویسنده نخستین کتاب ساختارمند پژوهشی برای تولید داده های تجربی در حوزه خشونت
خانگی تحت عنوان"خانه خشن"
-     مشارکت در تصویب موضوع فرزند خانگی و خانواده های امن در اکتبر 1997
-    عضویت در تیم پژوهشی مطالعات مربوط به خشونت خانگی در دانشگاه رود آیلند

کتاب های منتشر شده وی در زمینه خشونت و خانواده:


1) Violence and pregnancy: A note on the extent of the problem and needed services by Richard J Gelles (1975)

خشونت و بارداری:یادداشتی بر گستره مشکل و خدمات مورد نیاز

2) Violence towards children in the United States by Richard J Gelles (1977)

خشونت نسبت به کودکان در ایالت متحده آمریکا

3)Family Violence (Sage Library of Social Research, Vol. 84) by Richard J. Gelles (Aug 1, 1979)

خشونت خانوادگی


4) Sociology, an introduction by Michael S. Bassis, Richard J. Gelles, and Ann Levine (1980)

جامعه شناسی:یک مقدمه

5) Behind Closed Doors: Violence in the American Family by Murray A. Straus and Richard J. Gelles (1981)

پشت درهای بسته:خشونت در خانواده آمریکایی

6) The Dark Side of Families: Current Family Violence Research. Beverly Hills: Sage, 1983(edited with David Finkelhor, Richard J. Gelles, and Gerald T.Hotaling).
بعد تاریک خانواده ها:بررسی خشونت خانگی متداول

7) Is violence towards children increasing: A comparison of 1975 and 1985 National Survey Rates : paper presented at the Seventh National Conference on Child ... Chicago, Illinois, November 11, 1985, 8:00 by Richard J Gelles (1985)

آیا خشونت نسبت به کودکان افزایش یافته است؟مقلیسه تطبیقی آمارهای پیمایش ملی در سال های 1975 و 1985:کتاب ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی درباره کودک

8) Intimate Violence in Families (Family Studies Text Series, No. 2) by Richard J. Gelles and Claire Pedrick Cornell (1987)

خشونت درونی در خانواده ها


9) Child Abuse and Neglect: Biosocial Dimensions (Foundations of Human Behavior) by Richard J. Gelles and Jane Lancaster (Dec 31, 1987)

کودک آزاری و غفلت:ابعاد زیستی-اجتماعی

10) Intimate Violence by Richard J. Gelles and Murray A. Straus (Jul 1988)

خشونت درونی


11) Behind Closed Doors: Violence in the American Family by Murray A. Straus, Richard J. Gelles, and Suzanne Steinmetz (Paperback - May 1, 1988)

پشت درهای بسته:خشونت در خانواده های آمریکایی

12)Intimate Violence: The Definitive Study of the Causes and Consequences of Abuse in the American Family by Richard J. Gelles and Murray A. Straus (1989)

خشونت درونی:مطالعه نهایی علل و آثار آزار در خانواده آمریکایی

13)Physical Violence in American Families: Risk Factors and Adaptations to Violence in 8,145 Families Murray Straus and Richard J. Gelles (Jan 1, 1989)

خشونت فیزیکی در خانواده های آمریکایی:مولفه های ریسک و سازش با خشونت در میان 8145 خانواده

14)1985 national family violence survey (American family data archive) by Murray A Straus and Richard J. Gelles (1992)

بررسی پیمایشی خشونت خانوادگی ملی 1985


15)Contemporary Families: A Sociological View by Richard J. Gelles (Aug 31, 1994)

خانواده های معاصر:یک مرور جامعه شناختی

16)Families & Violence, Abuse & Neglect (Vision 2010 Series Vol. 3, No. 1) by Richard J. Gelles and Sharon J. Price (Nov 1995)
خانواده ها و خشونت،آزار و غفلت

17)The Book Of David: How Preserving Families Can Cost Children's Lives by Richard J. Gelles (April 17, 1997)

کتاب دیوید:چگونه بقای خانواده ها می تواند برای زندگی کودکان باارزش باشد

18)Study Guide for Use with Sociology: An Introduction Sixth Edition by Richard J. And Ann Levine Gelles (1999)

راهنمای مطالعه برای استفاده با جامعه شناسی:یک مقدمه

19)The Encyclopedia of Child Abuse (Facts on File Library of Health and Living) by Robin E. Clark, Judith Freeman Clark, Christine A. Adamec, and Richard J. Gelles (Dec 2000)

دایره المعارف کودک آزاری
20)Family Abuse And Crime: An entry from Macmillan Reference USA's <i>Encyclopedia of Crime and Justice</i> by RICHARD J. GELLES (2002)


آزار خانوادگی و جرم:یک مدخل از منبع مک میلان در ایالت متحده آمریکا؛ دایره المعارف جرم و عدالت

21)Spouse Abuse: An entry from Macmillan Reference USA's <i>International Encyclopedia of Marriage and Family</i> by ORSOLYA MAGYAR and RICHARD J. GELLES (2003)

همسر آزاری:یک مدخل از منبع مک میلان در ایالت متحده آمریکا؛دایره المعارف بین المللی ازدواج و خانواده

22) Current Controversies on Family Violence by Dr. Donileen R. Loseke, Richard J. Gelles, and Mary M. Cavanaugh (Sep 13, 2004)

مجادله های معاصر درباره خشونت خانگی


23)Intimate Violence and Abuse by Richard J. Gelles and Mary Cavanaugh (Paperback - Sep 15, 2007)

آزار و خشونت درونی


آدرس تماس با پرفسور گلز
3701 Locust Walk, Caster Building
Philadelphia, PA 19104-6214
 Phone:215.898.5541
Fax:215.573.2099
Email:gelles@sp2.upenn.edu

صفحه شخصی پرفسور گلز در دانشگاه پنسیلوانیا:
www.sp2.upenn.edu/people/faculty/gelles/
صفحه ریچارد گلز در ویکیپدیا:
http://.wikipedia.org/wiki/Richard_James_Gelles
منبع :این بخش با استفاده از صفحه شخصی چارلز گلز و منابع اینترنتی به رشته تحریر در آمده است.

جامعه شناسان و انسان شناسان متخصص خانواده و خشونت (5): روث مان

پرفسور روث مان (Ruth Mann)از اساتید برجسته رشته جرم شناسی و از فعالان حوزه خشونت خانگی بویژه در چارچوب رویکردهای فمنیستی محسوب می شود.وی که مقطع دکترای خود را در سال 1996 از دانشگاه تورنتو کانادا(University of Toronto) دریافت کرد، به عنوان عضوی از دپارتمان جامعه شناسی و انسان شناسی این دانشگاه با تخصص جرم شناسی اجتماعی مشغول به فعالیت بوده و با توسعه حوزه مطالعات خود در قالب همکاری با دو پروژه تخصصی  به عنوان محقق همکار با دکتر سن(Dr. Charlene Senn) در دپارتمان روان شناسی (Department of Psychology)و مطالعات اجتماعی خشوت خانگی  با مطالعه موردی خشونت علیه زنان در بخش مطالعات مربوط به سلامت دانشگاه ویندسور(University of Windsor) در حوزه آسیب شناسی اجتماعی از منظر جرم شناسی،به عنوان یکی از نخستین بنیانگذاران مطالعات میان رشته ای خشونت بویژه در چارچوب نهاد خانواده شناخته می شود.حوزه های تخصصی وی عبارتند از :فمنیسم،حقوق بشر،قوانین حقوقی و سیاست های ملی مرتبط با حقوق خانواده و خشونت. ضمن آنکه حوزه های تدریسی وی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را دروسی چون:مقدمات جرم شناسی،پژوهش کیفی،مطالعات حقوق جوانان،خشونت خانگی با تاکید بر خشونت علیه زنان،حقوق خانواده و سیاست های اجتماعی مرتبط با آن،جنسیت،جرم و قوانین و بررسی آسیب شناسی حقوق خانواده در دستگاه حکومتی را تشکیل می دهند.این در حالی است که مطالعات اخیر وی در چارچوب متون خشونت بویژه با تمرکز بر جامعه شناسی جوانان و فرهنگ خشونت رایج در میان آنان در ساده ترین اشکال تا اشکال بیمارگونه  منجر به وقوع جرایم،به ایجاد مسیر جدیدی در آثار تولیدی توسط وی منجر شده که عمدتا درک سازوکارها و مکانیزم های خشونت در جامعه جوانان کانادایی را به عنوان هسته اصلی پژوهش های میدانی خود مورد توجه قرار داده است.وی در حال حاضر به عنوان یکی از اساتید برجسته  دپارتمان جرم شناسی و آسیب شناسی خانواده در دانشگاه ویندسور مشغول فعالیت می باشد.

پاره ای از فعالیت ها و مسئولیت های وی در حوزه مطالعات خانواده و خشونت بدین شرح است:
-    همکاری در پروژه پژوهشی بررسی ساختار خشونت در میان جوانان کانادایی در دپارتمان روان شناسی دانشگاه ویندسور در سال 2003
-    همکاری با مرکز تحقیقات سلامت اجتماعی در حوزه مطالعات مربوط به فمنیسم و خشونت
-    برگزاری دوره های تخصصی مطالعات میان رشته ای در حوزه خشونت و خانواده
-    عضویت در  دپارتمان انسان شناسی و جامعه شناسی دانشگاه تورنتو و ویندسور


کتاب های منتشر شده وی در زمینه خشونت ،جرم شناسی و خانواده:

1) Mann, R. M. (2000). Who Owns Domestic Abuse? The Local Politics of a Social Problem. Toronto: University of Toronto Press.
چه کسی آزار خانگی را می پذیرد؟سیاست های محلی مسائل اجتماعی
2) Mann, R. M. (2000). Juvenile Crime and Delinquency: A Turn of the Century Reader. R. Mann, ed. Toronto: Canadian Scholars Press.
    بزهکاری و جرایم نوجوانان:تغییر جهت خوانش قرن

مقالات و همکاری های وی در نگارش فصل هایی از کتاب های منتشر شده در حوزه خشونت و خانواده:

1) Mann, R. M. (2000). Struggles for youth justice and justice for youth. In R. Mann (ed.) Juvenile Crime and Delinquency: A Turn of the Century Reader, 3-18.
        Toronto: Canadian Scholars Press
    تلاش هایی در جهت عدالت جوانان و عدالت برای جوانان
2)Mann, R. M. (2002). Emotionality and Social Activism: A Case Study of a Community Development Effort to Establish a Shelter for Women in Ontario. Journal of Contemporary Ethnography 31(3): 251-284.
تهییج پذیری و عمل گرایی:مطالعه موردی  توسعه تلاش اجتماعی برای تاسیس کردن پناهگاهی برای زنان در ایالت  انتاریوی کانادا

3)Mann, R. M. (2003). Violence Against Women or Family Violence: The “Problem” of Female Perpetration in Domestic Violence. In W. Antony & L. Samuelson (eds.) Power and Resistance, 3rd Edition, 41-63. Halifax: Fernwood Publishing.
خشونت علیه زنان یا خشونت خانوادگی:معضل شرکت زنان در خشونت خانگی
4)Mann, R. M. (2005). Fathers' Rights, Feminism, and Canadian Divorce Law Reform: 1998-2003. Studies in Law, Politics, and Society 35: 31-65.
حقوق پدران،فمنیسم واطلاحات قانون طلاق در کانادا
5) Mann, R. M. (2007). Intimate Violence in Canada: Policy, Politics, and Research on Gender and Perpetration / Victimization. In Power and Resistance: Critical Thinking About Canadian Social Issues, 4th Edition (pp 50-74), W. Antony & L. Samuelson (eds.). Halifax, NS: Fernwood.
خشونت درونی در کانادا:سیاست،علوم سیاسی و پژوهش درمورد جنسیت وارتکاب جرم/ قربانی کردن

6) Mann, R. M., Senn, C. Y., Girard, A., & Ackbar, S. (2007). Community-based Interventions for At-risk Youth in Ontario under Canada’s Youth Criminal Justice Act: A Case Study of a “Runaway” Girl. Canadian Jouranl of Criminology and Criminal Justice, 49, 37-73
مداخله اجتماعی برای جوانان در معرض خطر در ایالت انتاریو زیر نظر شورای  عدالت کیفری جوانان در کانادا:مطالعه موردی یک دختر فراری


7) Mann, Ruth M. (2008). A Specialized Criminal Justice System for Canadian Youth: Critical overview of historical and contemporary developments in law and procedures governing youth offending. In Introduction to Criminology, Kirsten Kramar (ed.). Toronto: Pearson Education.
یک سیستم کیفری ویژه برای جوانان کانادایی:مرور انتقادی تحولات تاریخی و معاصر در قانون وآیین دادرسی دولتی بزهکاری جوانان

8) Mann, Ruth M. (2008). Men’s Rights and Feminist Advocacy in Canadian Domestic Violence Policy Arenas: Contexts, Dynamics and Outcomes of Anti-Feminist Backlash. Feminist Criminology, 3(1), 44-75
حقوق بشر و مدافعان فمنسیم در سیاست محلی خشونت خانگی در کانادا
معرفی کتاب های مرتبط با حوزه خانواده و جرم شناسی توسط  پرفسورمان

1)Mann, R. M. (2005). Review of "Reframing the Victim: Domestic Violence, Media, and Social Problems," by Nancy Berns, Aldine de Gruyter, 2004, 194 pp. In Canadian Journal of Sociology Online
مرورطرح مجدد قربانی:خشونت خانگی،رسانه و مسائل اجتماعی

2)Mann, R. M. (2002). Interventions for Violent and At-risk Youth in Ontario: Government and Community Partnerships and Research Needs, A Review of the Literature. Ontario Ministry of Correctional Services
مداخلاتی بر جوانان خشن و در معرض خطر ایالت انتاریو: مشارکت دولت و اجتماع و الزامات پژوهشی،مروری بر ادبیات


پاره ای از مقالات ارائه شده وی در همایش های مربوط به خانواده و خشونت

1)Mann, R. M. (1999). Struggles for youth justice: A Canadian example. International Conference on Post-colonialism, Global Justice, and Ethic Diversity. Bhopal, India: Indria Ghandi Museum of Mankind
مداخلاتی بر عدالت جوانان: یک نمونه کانادایی

2) Mann, R. M. (2001). Domestic Violence and the Social Justice Project. Annual Meeting of the Canadian Sociology and Anthropology Association, Universite de Laval: May
خشونت خانگی و پروژه عدالت اجتماعی
3) Mann, R. M. (2002). Giving Youth a Voice: Canada’s Youth Justice Renewal Initiative and the Voices of Violent and At-Risk Youth. Annual Meetings of the Canadian Anthropology Society (CASCA). University of Windsor: May.
صدایی برای جوانان: ابتکار تجدید عدالت جوانان کانادایی و صداهایی برای جوانان خشن و در معرض خطر

4) Mann, R. M. (2002). Domestic Violence and the “Problem” of Female Perpetration in Family Violence (FV) and Violence against Women (VAW) Research. Annual Meetings of the American Sociological Association.(ASA) Chicago Hilton: June
خشونت خانگی و مسائل مشارکت زنان در خشونت خانگی و  پژوهش خشونت علیه زنان

5) Mann, R. M. (2003). Internet/Media Activism and the “Failure” of Men’s Rights in Canadian Family Law and Domestic Violence Arenas. Annual Meetings of the Society for the Study of Social Interaction. Atlanta, Georga: August.
عمل گرایی اینترنت/رسانه و شکست حقوق افراد در قانون خانوادگی کانادا و نواحی خشونت خانگی

6) Mann, R. M. (2004). The Youth Criminal Justice Act and Advanced Liberal Governance. Annual Meeting of the Canadian Sociology and Anthropology Association (CSAA). University of Manitoba, June 5.
عملکرد عدالت کیفری جوانان و نظارت همه جانبه

7) Mann, R. M. (2004). Teaching Equality, Diversity, and Social Justice in (Inter)National Context: The Case of Canada. Annual Meetings of the American Society of Criminology. Nashville, TEN: November 19.
آموزس برابری،تفاوت و عدالت اجتماعی در زمینه ملی:مطالعه موردی کانادا

8) Mann, R. M. (2005). Community-based responses to the Needs of At-risk Girls in Ontario under Canada’s “new” Youth Criminal Justice Act: A Case Study. 9th Annual International Family Violence Research Conference. Portsmouth, MA: July 12.
واکنش های اجتماعی به نیازهای دختران در معرض خطر در ایالت انتاریوی کانادا
 
9) Mann, R. M., Girard, A., Senn, C. Y., & Ackbar, S. (2006). Intimate Partner Violence and Parenting Challenges among At-Risk and Offending Youths in Ontario: A Correctional Assessment / Intervention "Gap". Canadian Sociology Anthropology Association (CSAA), Annual Meetings. Toronto, Ontario. June 1 (12 pp.).

خشونت درونی  همسر و چالش های والدین در میان جوانان بزهکار و در معرض خطر در ایالت انتاریو
 
10) Mann, R. M., Ackbar, S., Senn, C. Y., & Girard, A. (2006). Intimate Partner Violence (IPV) and Adolescent Parenting in Ontario Youth Corrections: Narratives, Evidence, and Mandates. International Family Violence Research Conference (IFVRC), Annual Meetings. Portsmouth, New Hampshire. July 10 (22 pp.).
خشونت درونی همسر و والدین جوان در تربیت جوانان ایالت انتاریو

13) Mann, R. M. (2006). Intimate Partner Violence Research and Men's/Fathers' Rights: Internet-disseminated scholarship and its Policy Implications. International Family Violence Research Conference (IFVRC), Annual Meetings. Portsmouth, New Hampshire. June 10 (18 pp.).
پژوهش درمورد خشونت درونی همسر و حقوق مردان/پدران

15) Mann, R. M. (2007). Men’s Rights and Canadian Domestic Violence Policy: Anti-feminist backlash and feminist responses. American Society of Criminology. Atlanta, Georgia, November 17.
حقوق افراد و سیاست خشونت خانگی در کانادا

آدرس تماس با پرفسور مان:

156-2 Chrysler Hall South
University of Windsor
phone: (519) 253-3000  ext. 2186
e-mail: ruthm@uwindsor.ca
صفحه شخصی پرفسور مان در دانشگاه ویندسور

www.uwindsor.ca/sociology/ruth-mann

جامعه شناسان و انسان شناسان متخصص خانواده و خشونت(4)

پرفسور سوزان استاین متز(Suzanne  k.Steinmetz) از اساتید جامعه شناسی دانشگاه دلاویرDelavier University) )و از جامعه شناسان متمرکز بر حوزه خشونت در ساختارهای درون خانوادگی محسوب می شود.وی در خلال سال های 1968 تا 71 موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته جامعه شناسی از دانشگاه کیس وسترن ریسرو(Case Western   Reserve)  گردید و درست چهار سال بعد از آن یعنی اواخر سال 1975 ارائه رساله دکترایش که بعدها تحت عنوان "چرخه خشونت" به انتشار رسید ،بااتمام مقطع تحصیلی دکترا از همین دانشگاه برای وی همراه بود.در سال 1975  وی  همچنین  به عنوان یکی از نخستین محققان پروژه "بررسی پیمایشی خشونت خانگی در سطح ملی"که توسط "موسسه ملی بهداشت روان "هدایت می شد، فعالیت میکرد.
 پرفسور استاین متز به مثابه یکی از جامعه شناسان زن علاقه مند به حوزه آسیب شناسی خشونت  بویژه با انتشار مقاله ای تحت عنوان"سندروم شوهران آزاردیده"  در سال 1978 واکنش زیادی در میان جامعه زنان معترض برانگیخت.وی درجایی در توضیح بازتاب های این مقاله اشاره می کند:"پس از انتشار این مقاله در مجله تخصصی جرم شناسی، من از سوی زنان زیادی مورد انتقاد وتهدید  واقع می شدم که اگر از صحبت در باره آزار زنان علیه مردان دست برندارم اتفاقی ناخوشایند برای فرزندانم اتفاق خواهد افتاد و حضورم در فضای اجتماع بدون خطر نخواهد بود.در آن دوران تصور می کردم تهدید آنان به استفاده از خشونت علیه من و خانواده ام به منظور متوقف ساختن من از بحث درباره مردان آزار دیده،در وجهی کنایه آمیز حاکی از پتانسیل زنان در استفاده از خشونت است".    اوبویژه در ادامه فعالیت های خود،تمایل آکادمیک خود را بر تمرکز در این زمینه بیش از همه با شروع جریانی جدی در حوزه نویسندگی،ویراستاری و همکاری در انتشار داده های مکتوب مرتبط با این حوزه همراه ساخته و با اخذ مدرک دوم کارشناسی ارشد خود در رشته خدمات اجتماعی از دانشگاه ایندیانا (Indiana University) در سال 1994،دهه نود را به عنوان یک مقطع زمانی ویژه برای تاثیرگذاری در این زمینه برگزید.خشونت خانگی،سیاست اجتماعی و مسائل جامعه شناسی سالمندی به عنوان زمینه های تخصصی وی قابل تعریف اند. او که به عنوان یکی از متخصصان برجسته در بررسی ساختارهای توام با خشونت خانگی شناخته می شود،ضمن فرا رفتن از عرصه های آکادمیک این مقوله،با حضور منظم در برنامه های تلویزیونی شبکه ایندیانا پلیس و شرکت در مباحث پیرامون خدمات اجتماعی،رویکردها و برداشت های جامعه شناختی از رویداد های معاصر ،بیش از همه در تحلیل شرایط اجتماعی و معضلات فرهنگی مرتبط با آن نقشی اساسی ایفا کرده و درصدد ترویج جریان آگاهی عمومی در شناسایی،کنترل و مهار انواع آسیب های خانوادگی بوده است.پرفسور استاین متز که حضور خود را در حوزه خشونت های درون خانگی با به عهده گرفتن سرپرستی "مرکز تحقیقات خانواده"در مدرسه هنرهای آزاداندیش ایندیانا پلیس(School Of Liberal Arts) تثبیت کرده است ،در تحلیل اجتماعی روابط خشونت آمیز برآمده از ازدواج و به طور ویژه در میان زوجین به مقایسه ای تطبیقی از اعمال خشونت جسمانی توسط یکی از زوجین علیه دیگری دست زده و اشاره می کند:" در حالیکه دانش و اطلاع ما درباره خشونت میان زن و شوهر افزایش می یابد،این نتیجه حاصل می شود که بسیاری از این حوادث خشونت بار حاصل پیروی از نظریه گردن کلفتی است.مردها به دلیل قدرت فیزیکی بیشتر خواستار تسلط بر زنان اند و با چنین ذهنیتی اقدام به آزار جسمانی آنان می کنند و زنان به دلیل فقدان قدرت اجرایی، ناتوان بوده و هیچ نظامی نیز برای حمایت از آنان وجود خارجی ندارد،با آنکه هیچ کس چنین طرز برخوردی با زنان و اصولا با انسان ها را نمی پسندد ،پدیده آزار فیزیکی زنان توسط شوهرانشان نیازمند بررسی عمیق تری است.به خصوص لازم است به تفاوت میان دو جنس مونث و مذکر در استفاده از خشونت جسمانی برای حل و فصل اختلافات زناشویی توجه خاص مبذول شود تا امکان ارائه تحلیلی از شرایط گروه اقلیتی از مردان که در نقش قربانی نیز ظاهر می شوند فراهم شود.با توجه به بررسی های مارگرت مید مشخص شده است که تبادلات خشونت آمیزلزوما رفتارهای فراگرفتنی هستند و با توجه به جامعه می توانند به مثابه ویژگی های جنسی مذکر یا مونث تعریف شوند.در حالی که تهاجم و خشونت ریشه در رشد انسان دارد،انگیختگی این تهاجم و نیز روشی که برای به اجرا گزاردن آن اعمال می شود،رفتاری آموختنی است.به همین دلیل است که برای توضیح این پدیده می بایست فرآیندهای اجتماعی شدن،ویژگی های ساختاری جامعه و نیز فرآیندهای تمایز بخش فردی میان زن و شوهر مورد توجه واقع شود. امروزه در حالیکه در روزنامه ها و موسسات مختلف به موضوع وحشتناک کتک خوردن زنان از همسرانشان اشاره می شود،کتک خوردن مردان از زنان همچنان در سکوت کامل برگزار می شود و مورد توجه جدی کسی نیست.در عین آنکه چنین نکته ای کاملا ساده است که در جامعه ای که مردان قدرتمند تلقی شده و به لحاظ جسمی مسلط شناخته می شوند و در مقابل زنان در موضع ضعیف،کم بنیه و آسیب پذیر ارزیابی می شوند،هیچ مردی تمایل ندارد که به کتک خوردن از زنش اذعان کند.از دیگر سو این انتظار از جنس مذکر که بلندقدتر،قوی تر،مسلط تر،مسن تر و با تجربه تر شناخته می شود،کیفیاتی مطلوب ارزیابی شده و به تفاوت ها و اختلافات میان دو جنس مذکر و مونث دامن می زند".
این جامعه شناس شهیر حوزه خانواده با انتشار بیش از 100 کتاب و مقاله مرتبط با خشونت خانگی،تدوین یک برنامه آموزشی مشخص برای پیش گیری از تضاد و خشونت در مدارس و تولید دو فیلم با موضوعیت آزار سالمندان به عنوان یکی از اساتید جریان ساز این حوزه شناخته می شود.


پاره ای از مسئولیت ها و فعالیت های وی در حوزه مطالعات خانواده و خشونت بدین شرح است:

-    سرپرستی مرکز تحقیقات خانواده در مدرسه هنرهای آزادی خواه
-    ویراستاری مجله تخصصی"وضعیت جامعه آمریکا"
-    مشارکت در برگزاری برنامه های تحلیلی تلویزیون ایندیانا پلیس در حوزه خدمات اجتماعی
-    تولید و ساخت دو فیلم مستند درباره سالمند آزاری
-    ارائه یک برنامه منسجم آموزشی در راستای پیشگیری و کنترل خشونت در مدارس
-    احراز کرسی استادی در دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه ایندیانا و دانشگاه پردو در ایندیانا پلیسکتاب های منتشر شده از وی در زمینه خشونت و خانواده:


1)    Violence in the Family by Suzanne K. Steinmetz (Feb 1974)

خشونت در خانواده

2)      Intra-familial patterns of conflict resolution : husband/wife, parent/child, sibling/sibling by Suzanne K Steinmetz (1975)

الگوهای درون خانوادگی حل تضاد:زن و شوهری/والدین،فرزندی/خواهر،برادری

3)    Cycle of Violence: Assertive, Aggressive and Abusive Family Interactions by Suzanne K. Steinmetz (Jun 1977)

چرخه خشونت:کنش متقابل توام با سوء استفاده،پرخاشگری و جسارت

4)    Behind Closed Doors: Violence in the American Family by Murray Straus, Richard J. Gelles, and Suzanne K. Steinmetz (1981)
پشت درهای بسته:خشونت در خانواده آمریکایی

5)    Family and Support Systems across the Life Span by Suzanne K. Steinmetz (May 31, 1988)

خانواده و سیستم های حمایتی در سراسر عمر


6)    Duty Bound : Elder abuse and Family Care (1988)
        By  Suzanne K. Steinmetz

حدود وظیفه:آزار سالمند و مراقبت خانواده7)    Marriage and Family Realities: Historical and Contemporary Perspectives by Suzanne K. Steinmetz (Sep 1988)

ازدواج و واقعیت های خانواده:چشم اندازهای تاریخی و معاصر

8)    Marriage and Family Realities : Historical and Contemporary Perspectives(1990)
         By : Suzanne K. Steinmetz, Sylvia Clavan, Karen F. Steinازدواج و روابط خانوادگی:چشم اندازهای تاریخی و معاصر9)    Concepts and Definitions of Family for the 21st Century
      (1998) Editor: Suzanne K. Steinmetz, Gary W. Peterson, Barbara H.                      Settles

تعاریف و مفاهیم خانواده برای قرن 21

10)    Handbook of Marriage and the Family by Marvin B. Sussman, Suzanne K. Steinmetz, and Gary W. Peterson (Jan 31, 1999)

راهنمای ازدواج و خانواده

11)    Pioneering Paths in the Study of Families : The Lives and Careers of Family Scholars(2003) Suzanne K. Steinmetz, Gary W. Peterson

مسیرهای پیش گام در مطالعه خانواده:زندگی و مشاغل متخصصان خانواده12)    Parent-Youth Relations : Cultural and Cross-Cultural Perspectives(2005) .Suzanne K. Steinmetz, Stephan M. Wilson, Gary W. Peterson


 
روابط میان والدین،جوانان:چشم انداز های فرهنگی و میان فرهنگی

13)    Japanese Family and Society: Words from Tongo Takebe, A Meiji Era Sociologist (Haworth Series in Marriage & Family Studies) by Teruhito Sako and Suzanne K. Steinmetz (Dec 19, 2006)


جامعه و خانواده ژاپنی:بیاناتی از تونگو تاکب، جامعه شناس عصر تاریخی میجی


14)     Sourcebook of Family Theories and Methods: A Contextual Approach by Pauline Boss, William J. Doherty, Ralph LaRossa, and Walter R. Schumm (Oct 23, 2008)

کتاب ماخذ درباره روش ها و نظریه های خانواده:یک رویکرد ضمنی


15)    Safe Motherhood in a Globalized World by Barbara Wejnert, Suzanne K. Steinmetz, and Nirupama Prakash (April 29, 2009)

مادربودگی مناسب در  جهان جهانی شده

جنسیت و خشونت

«جنسیت و خشونت» عنوان کتابی است که به وسیله نشر گل آذین در 1388 منتشر شده است و ناشر برای معرفی آن فهرست مطالب و  مقدمه کتاب را در اختیار «انسان شناسی و فرهنگ» قرار داده است. کتاب همانگونه که از عنوان آن مشخص است عمدتا به پدیده خشونت  علیه زنان اختصاص دارد.

 

 

 

فهرست

سخنی با خواننده  .......................................................................................................   9
پیش‌گفتار  ................................................................................................................. 13
مقدمه  .....................................................................................................................   17
تعریف خشونت ........................................................................................................  23
چهارچوب نظری خشونت  ........................................................................................  27
روان‌شناسی خشونت جنسی  ......................................................................................  31
جامعه‌شناسی خشونت جنسی  ....................................................................................  35
پرخاشگری جنسی  ...................................................................................................  41
خشونت جنسی و جامعه مدنی  ..................................................................................  45
خشونت اجتماعی علیه دختران  .................................................................................  49
خشونت جنسی و زنان قربانی  ....................................................................................  55
خشونت جنسی و پایگاه اجتماعی  .............................................................................  61
خشونت جنسی در فضای مجازی  .............................................................................  69
خشونت جنسی و بازدارندگی  ..................................................................................  77
دانشجویان و خشونت جنسی  ...................................................................................  81
خشونت از نوع نزدیک  ...........................................................................................  87
خشونت جنسی  و بی‌نظمی اجتماعی  .......................................................................  95
باز تولید خشونت جنسی  ..........................................................................................  99  
خشونت جنسی و عدالت اجتماعی  ..........................................................................  107
خشونت جنسی و حمایت قانون  ..............................................................................  111
خشونت جنسی و بهزیستی اجتماعی  ........................................................................  115
خشونت جنسی و فرهنگ  .......................................................................................  121
ابعاد اجتماعی خشونت جنسی  .................................................................................  127
خشونت جنسی و گرایش به آن  ..............................................................................  135
خشونت جنسی و جریان زندگی  .............................................................................  141
خشونت جنسی و بارداری  ......................................................................................  147
خشونت جنسی و ختنه دختران و زنان  .....................................................................  151
تعرض جنسی  .........................................................................................................  155
منع خشونت جنسی  .................................................................................................  159
موخره  ...................................................................................................................  163
منابع  ......................................................................................................................  173
 
                          مقدمه

    خشونت، سلامت و رفاه زنان را به مخاطره می‌اندازد. به‌علاوه خشونت خانوادگی، آزار جنسی، تحقیر و تجاوز خصوصاً در غیاب فرایندهای توانمندسازی زنان موجبات بروز هزینه‌های سنگین اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی را فراهم می‌آورد؛ زیرا این زنان بایستی در جایگاه تربیت نسل آتی و جامعه‌پذیری آنان بنشینند و این، خطر انتقال خشونت به نسل آینده را دوچندان می‌کند و بر میزان اختلالات اجتماعی می‌افزاید.
    تغییر چنین وضعیتی به اصلاح نظام آموزش، دگرگونی افکار قالبی نسبت به نقش‌های جنسی، نوسازی گرایش‌ها و رفتارهای معطوف به پایگاه‌های جنسی و دریافت مزایای تحقق برابری جنسیتی از حیث توزیع قدرت میان زنان و مردان باز می‌گردد. نوسازی نهادهای اجتماعی نظیر رسانه‌ها، هنر و تفاسیر دینی و فلسفی نیز به نفی خشونت جنسی یاری می‌رساند. مبادله دستاوردهای بین‌المللی در زمینه افزایش آگاه‌سازی جوامع نسبت به عواقب خشونت جنسی هم به تنها به اصلاح رویکردهای فرهنگی و مناسک آیینی در این خصوص می‌کشد؛ بلکه شرایط قانونی برابرسازی جنسی را در تعهدات و ضمانت‌های اجرایی ملی و بین‌المللی لحاظ می‌کند.
    تأثیر فرهنگ بر خشونت جنسی چنان بارز است که هرگونه تمایل به توانمندسازی زنان و مردان در مواجهه با این پدیده قاعدتاً به شالوده‌ای فرهنگی نیازمند می‌افتد. در چهارچوب فرهنگ است که معلوم می‌شود آیا زنان زمینه‌ساز خشونت جنسی هستند با قربانیان آن به شمار می‌روند. به‌علاوه در این عرصه مشخص می‌گردد خشونت جنسی چگونه علاوه بر نعامل زنان و مردان از مناسبات خرده نظام‌های اجتماعی نیز متاثر می‌گردد. این دریافت فرهنگی از خشونت جنسی نیز برهه‌ای از خودآگاهی در مواجهه با آن و بهینه‌سازی شرایط تحقق توسعه پایدار اجتماعی به شمار می‌آید.
    اعمال خشونت علیه زنان، نوعی مسئله اجتماعی است و اخیراً تحقیقات گسترده‌ای در زمینه فراوانی و سطح خشونت جنسی در جوامع را زا حیث تاثیر بر بهزیستی اجتماعی برانگیخته است. این امر خصوصاً به واسطه فشارهای سازمان ملل وسازمان‌های غیر دولتی زنان بر دولت‌ها، جلوه گسترده‌تری گرفته است. یک جنبه این تلاش عبارت از آگاه‌سازی ذهنی سیاستمداران و بلکه کل جامعه از سنجش عینی خشونت جنسی و عواقب آن است. سنجش عینی خشونت جنسی به فرضیه‌سازی نظری، نمونه‌گیری بهینه، جمع‌آوری بدون سوگیری داده‌ها و تجزیه و تحلیل آماری متکی است و واقعیت‌هایی پیچیده از این پدیده به نمایش می‌گذارد. به دیگر سخن خشونت جنسی از این چشم‌انداز نه تنها زمینه‌ساز طلاق و فرار از خانه و قتل‌های خانوادگی می‌گردد؛ بلکه از موانع مشارکت واقعی اقتصادی و اجتماعی زنان نیز پرده بر می‌دارد. پیچیدگی خشونت جنسی هنگامی افزوده می‌شود که مشخص گردد احساس خشونت جنسی بسته به شرایط اجتماعی - فرهنگی تمایز می‌پذیرد. قوانین حقوقی نیز گاه علیرغم و جاهت ظاهری به اعمال خشونت بر زنان در سطوح اقتصادی و آموزشی می‌کشند. در این صورت بخش گسترده‌ای از خشونت جنسی می‌تواند ناخواسته از سوی تحصیل کرده‌گان دانشگاهی نسبت به مادران و خواهران و همسران و دخترانشان اعمال گردد یا هر کارفرمایی مجوز استفاده ابزاری از زنان را به اتکای همین قوانین به دست آورد.
    تحصیلات پایین و درآمد اندک، به احتمال زیاد زنان را بیشتر در معرض خشونت‌های جنسی و عاطفی و اقتصادی قرار می‌دهد؛ زیرا آنان را در برابر آزارها و سوء‌استفاده‌های شوهران و مدیران بی‌پناه می‌گذارد. از این رو هرگونه برنامه‌ریزی رفاهی بدون تمهید شرایط و مکانیسم‌های رفع خشونت جنسی باز می‌ماند. تعمد و تاکید برنامه‌های رفاهی در حفظ وابستگی زن و شوهر نیز می تواند خشونتی پنهان در این عرصه را تداعی کند که مؤیّد بی‌مسئولیتی شوهر در برابر زن هم جلو می‌نماید.  
    مطالعه خشونت جنسی در آغاز راه است و لذا مسائل مختلفی چون مقایسه نمونه ها، حیای زنان در گزار برخی خشونت‌ها به واسطه هنجارهای اجتماعی و نیز تغییر تعریف خشونت در این عرصه وجود دارد. مثلاً نبود مردسالاری در این در عین وجود پدرسالاری در آن می تاند تناقض حفظ حرمت زنان ایرانی در عین آسیب‌پذیری آنان از انواع خشونت‌های جنسی را توضیح دهد. اگر در این جامعه پایگاه اقلیت‌ها نیز مشروعیت نداشته باشد؛ مسائل اجتماعی جدیدی بروز می‌کند. تجربه خشونت جنسی، زنان را در معرض انواع آسیب‌های روانی نظیر اضطراب و تنش و افسردگی قرار می‌دهد که نسخه‌پیچی روان‌کاوانه برای آنها به لحاظ سوگیری جنسیتی این دیدگاه، بر مسائل زنان می‌افزاید. مسئله آن‌گاه حادتر می‌شود که شاکیان و گزارش‌گران آسیب‌های روانی زنان هم مردان یا زنان متعهد به مردسالاری باشند و اینان اعم از شوهر و پزشک معالج، باهمان افکار قالبی نتظر به خشونت جنسی حکم دهند.
    دختران و زنان بیش از پسران و مردان در معرض خشونت جنسی قرار دارند و آسیب‌پذیری دختران و زنان بیش از آسیب‌پذیری پسران و مردان به تخریب شدیدتر نظم اجتماعی یاری می‌رساند. این در حالی است که روان‌شناسان و روان‌پزشکان و روان‌کاوان هنوز آموزش خاص مواجهه با خشونت جنسی نمی‌بینند و برنامه‌ریزان و مجریان اجتماعی نیز از هزینه‌های این خشونت‌ها بی‌خبرند. پیوند حمایت‌های اجتماعی و طبی و حقوقی برپایه خودکفاسازی اقتصادی زنان اما نه تنها زنان را از خشونت جنسی دور می‌سازد، بلکه فرایند توسعه پایدار اجتماعی را نیز تقویت می‌نماید؛ زیرا اگر همدلی و عزت‌نفس زن با خشونت جنسی تخریب شود، چگونه می‌توان به حفظ بنیادهای نظم اجتماعی امیدوار بود؟.
    وانهادن کنترل اقتصادی و روانی زن به کارگزاران خشونت جنسی علیه او اعم از شوهر و نهادهای مقنن و قضایی و مجریه در غیاب هرگونه آموزش توانمندسازی جنسی به هر دوی زنان و مردان و زندگی ترسناک زنان در این پرتو، جایی برای رابطه زنان فقیر و کم‌سواد باهم باقی نمی‌گذارد و همین انزوا نیز چونان نوعی خشونت جنسی جلوه می‌کند. اگر زنان فقیر به مدد سواد در فرار از فضای خشونت‌آمیز خانه به محیط کار پناه ببرند؛ باز هم به لحاظ نبود قوانین و هنجارهای حامی، جلوه‌های جدیدی از خشونت جنسی را تجربه می‌کنند. آنان از چاله خانه به چاه محیط کار می‌افتند و در شرایط برابر با مردان، تحرک و درآمد شغلی کمتری به دست می‌آورند. اینک مردنه با برخورد فیزیکی که امتیازات اجتماعی، زن را تحقیر می‌کند و این در حالی است که در ضرورت اشتغال زن نمی توان تردید روا داشت.
    سوال مهمی که برای هرگونه خشونت‌زدایی جنسی مطرح می‌شود آن است که زنان چرا مجبور به تحمل خشونت می‌گردند؟. در پاسخ به این سؤال است که تمهیداتی چون استقلال اقتصادی، تامین سرپناه مناسب، حضانت فرزندان و مواردی از این دست در برنامه‌ریزی‌های رفاهی زنان ضرورت می‌یابد؛ زیرا نباید فراموش کرد که زنان نیز کنشگرانی معقولند و با احتساب هزینه – فایده کنش‌ها وارد عرصه زندگی می‌شوند. بدین‌سان مطالعه سنجیده خشونت جنسی، خدمات‌رسانی حمایتی، اعتلای عزت‌نفس، بهبود شرایط حقوقی وآموزش زنان و مردان و تقویت حقوق اقلیت‌های اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز رفع خشونت جنسی نه صرفاً از زنان که از کل جامعه باشد.
      
           

جامعه شناسناسان و انسان شناسان متخصص خانواده و خشونت(2) دیوید گیل

دیوید گیلDavid g. Gil،استاد جامعه شناسی و سیاست اجتماعی دانشگاه برندیس ایالت متحده  آمریکاBrandeis University))با رویکرد ویژه به "مطالعات مربوط به حوزه خشونت و جریانات اجتماعی موثر بر آن" و یکی از برجسته ترین متخصصان حوزه سیاست اجتماعی محسوب می شود که به واسطه توجه جامعه شناسانه به پدیده هایی چون عوامل محرک خشونت و ساختارهای منجر به  نابرابری و فشار اجتماعی،برقراری ارتباط میان نهادهای اجتماعی و رشد انسانی،دینامیسم های سیاست اجتماعی و استراتژی های منجر به تغییرات اجتماعی شهرت یافته است.وی در 16مارس 1924 در وین اتریش متولد شد و پس از دریافت مدرک کارشناسی خود از دانشگاه هبرو (Hebrew University Jerusalem)   اورشلیم  اسرائیل در سال 1957 به آمریکا مهاجرت کرده و تحصیلات خود را در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا (University Of Pennsylvania) ادامه داد،تا جاییکه یک سال بعد موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد خود از این دانشگاه شد.وی که پیش از این علائق سیاسی خود را با فعالیت در سرویس نظامی اسرائیل به عنوان یک سوسیالیست معتقد آغاز کرده بود،گرایشات مربوط به امور سیاسی و تغییرات اجتماعی را به مثابه بخشی از تئوری های بعدی خود از نظر دور نداشت چنانچه ارائه تئوری و تحلیل سیاست اجتماعی و ساختار عدالت و تغییرات اجتماعی بخشی قابل تامل از تولیدات آکادمیک وی را به خود اختصاص می دهند.
او که در سال 1963 موفق به اخذ مدرک دکترای خود از دانشگاه پنسیلوانیا شد،بیش از گذشته مطالعات مربوط به خشونت و ساختارهای اجتماعی بازتولیدکننده آن را در مرکز مطالعات قرار داده  و در جایگاه یکی از جدی ترین تئوریسین های خشونت و تجدید کننده ساختارهای موثر در توسعه انسانی ظاهر شد و بویژه بررسی پدیده خشونت در جریان زندگی روزمره وعوامل و نیروهای برانگیزاننده و پیشگیری کننده امر خشن را مورد توجه قرار داد.در عین آنکه حضور وی  به عنوان یکی از اعضای فعال انجمن رفاه کودکان امریکایی دربخش مشاوره و بویژه مطالعه و بررسی  موردی پسران مورد غفلت واقع شده،بزهکار و در معرض شرایط دشوار اجتماعی،بخشی از فعالیت های حرفه ای دانشگاهی و مطالعات تجربی وی را در حوزه آسیب شناسی مسائل کودکی به خود اختصاص می دهند،او همچنین به عنوان دستیار پژوهش در حوزه مطالعات مربوط به کودکان در فاصله سال های 66_  1964   با عضویت در کمیته ملی بررسی علل بروز و زمینه های پیشگیری از خشونت در سال 1968 ،انجمن والدین آمریکایی در سال 1974 و کمیته بین المللی پیشگیری از کودک آزاری در فاصله سال های 1974-82 آموزش،مشاوره و فعالیت در حوزه تربیت کودکان و مراقبت های اجتماعی مرتبط با آن را در مرکز توجه خود قرار داد.

پاره ای از فعالیت ها و افتخارات علمی دیوید گیل بدین شرح است:

-  عضویت در انجمن سوسیالیست های ایالت متحده آمریکا در فاصله سال های 1995-99
- کسب جایزه سالیانه مدرسه هیلرHeller School)) برای رهبری خدمات انسانی در چهلمین سالگرد تاسیس این موسسه در سال 1999
- کسب جایزه بخش مشاوره موسسه هیلر در سال 2005
- کسب جایزه ویژه برای حضور فعال در انجمن آموزش و پروش کار اجتماعی در سال2000-2001
- کسب جایزه نوآم چامسکی به دلیل همکاری ویژه در انجمن مطالعات حقوقی در سال 2008

 کتاب ها و مقالات منتشر شده دیوید گیل در حوزه خانواده خشونت:


1) (Editor and compiler) Doctoral Dissertations in social
 Work Related the Field of Child Welfare, Children's Bureau, U.S. Department of Health,
            Education, and Welfare, 1966

رساله های دکترا در مورد کار اجتماعی مرتبط با حوزه خدمات اجتماعی کودکان،کمیته کودکان،دپارتمان سلامت ،تحصیل و خدمات اجتماعی ایالت متحده آمریکا

2)( With John H. Noble) Public Knowledge, Attitudes and Opinions about Physical Child Abuse in the United States, Brandeis University, Papers in
Social Welfare, 1967

آگاهی عمومی،نگرش ها و عقاید درمورد کودک آزاری جسمی در ایالت متحده آمریکا

3) Nationwide Survey of Legally Reported Physical Abuse of Children
Brandeis University, Papers in Social Welfare, 1968

پیمایش ملی کودک آزاری های جسمی گزارش شده به لحاظ قانونی

4) Physical Abuse of Children: One Manifestation of Violence in American
Society, National Commission on the Causes and Prevention of Violence, 1968

کودک آزاری جسمانی،بروز خشونت در جامعه آمریکا:کمیسیون ملی بررسی علل خشونت و پیشگیری از آن    

5) Ray E. Helfer and C. H. Kempe, editors, The Battered Child, University
Of Chicago Press, 1968
کودک کتک خورده

   6) Abusing Parents: Cultural and Class Factors, Virginia Commonwealth
        University, 1970

والدین آزارگر:مولفه های اجتماعی و فرهنگی

7)(Editor). Violence  against Children - Physical Child Abuse in the United States. Harvard University Press (1st ed. 1970; revised ed, 1970

خشونت علیه کودکان:کودک آزاری در ایالت متحده آمریکا

8) Alvin L. Schorr, editor, Children and Decent People, Basic Books, 1974
کودکان و مردم نجیب

 Jerome Leavitt, editor, The Battered Child: Selected Readings, General (9
Learning Press, 1974
کودک کتک خورده:متن های منتخب    
Robert Brenner, editor, Children and Youth in America, Harvard (10
University Press, 1974
کودکان و جوانی در امریکا
11)Suzanne K. Steinmetz and Murray A. Straus, editors, Violence in the
Family, Dodd, 1974
خشونت در خانواده
12)Susan B. Harris, editor, Child Abuse: Present and Future, National
        Committee for Prevention of Child Abuse, 1975
کودک آزاری:حال و آینده
13)Ann H. Beuf and Dorothy Kurz, editors, Childhood: A Social Construct,
Xerox Individualized Publishing, 1977
کودکی: یک ساخت اجتماعی
14) Constance M. Lee, editor, Child Abuse: A Reader and Source Book, Open
University Press, 1978
کودک آزاری:یک  خواننده و کتاب مرجع

15) Sheila Maybanks and Marvin Bryce, editors, Home-Based Services for
Children and Families: Policy, Practice, and Research, C. C. Thomas, 1978

خدمات متمرکز بر خانه برای کودکان و خانواده ها:سیاست،تمرین و پژوهش

16) J. M. Ekelaar and S. Katz, editors, Family Violence, Butterworth
Co., 1978
خشونت خانگی

17) Jesse A. Goldner, editor, Child Abuse and Neglect and the Law
Institute on Child Behavior and Development, University of Iowa, 1979

کودک آزاری و غفلت و اصل  قانونی درمورد رشد و رفتار کودک

18)Volpe, Breton, and Milton, editors, Schools and the Problem of Child
Abuse, University of Toronto Press, 1979
مدارس و مشکلات کودک آزاری

19) Richard Bourne and Eli H. Newberger, editors, Critical Perspectives on
Child Abuse, Heath, 1979
چشم انداز انتقادی نسبت به کودک آزاری

20) Child Abuse and Violence. AMS Press, 1979
کودک آزاری و خشونت

21) Joanne V. Cook and Roy T. Bowles, editors, Child Abuse: Commission and
        Omission, Butterworth, 1980
کودک آزاری:کمیسیون و حذف
22) Leroy H. Pelton, editor, The Social Context of Child Abuse, Human
Sciences, 1981
زمینه اجتماعی کودک آزاری
23) Reversing Dynamics of Violence by Transforming Work." Journal of International and Comparative Social Welfare (1984)

معکوس شدن  دینامیسم های خشونت توسط تغییر کار

24) Preventing Violence in a Structurally Violent Society: Mission Impossible." American Journal of Orthopsychiatry (1996): 77-84

پیشگیری از خشونت در جامعه به لحاظ ساختاری خشن


25) "Understanding and Overcoming Social-Structural Violence."
 Contemporaray Justice Review (1999): 23-35

شناسایی و غلبه بر خشونت ساختاری جامعه

24) "Review of "Youth Violence, Resilience, and Rehabilitation" by Joan Serra Hoffman." Contemporary Justice Review (2004): 447-448

مرور خشونت جوانی،انعطاف و توانمندسازی
25) Sibling Abuse in Nature and Culture." Contemporary Justice Review 9. 3 (2006).

آزار برادر یا خواهر در طبیعت و فرهنگ

26) "Social Welfare Services and Social Justice." Taiwanese Journal of Social Services 5. 2 (2007): 2-29.

خدمات رفاه اجتماعی و قضاوت اجتماعی

پاره ای از تجارب حرفه ای وی:

-    تجربه مشاوره و تعلیم در مورد در میان پسران مجرم،مورد غفلت و وابسته در دپارتمان خدمات اجتماعی انجمن یهودیان برای فلسطین در خلال سال های 1943 تا 1945

-    مجری ارشد آزمایشی دپارتمان خدمات اجتماعی دولت فلسطین  در خلال سال های 1950 تا1951

-    دستیار مدیر در سال های 1951-53 و مسئول ارشد خدمات خانواده یهودیان در فیلادلفیا در سال های 1955 تا1957

-    مشاور خانواده و مربی در امور خانوادگی  در انجمن  مربوط به تحقیقات در مورد کودکان یهودی در فیلادلفیا در فاصله سال های 1957 تا1959

-    سرپرست ارشد و مشاور تحقیقی انجمن پیشگیری از سوء رفتار نسبت به کودکان ماساچوست در خلال سال های 1959 تا 1963

-    سرپرست  مرکزتحقیقات بوستون در فاصله سال های 1963-64آدرس تماس با پرفسور جیل:


Office: Florence Heller
Graduate School for Advanced Studies in Social Work, Brandeis University,
Waltham, Mass. 02254


Home: 29 Blossomcrest Rd., Lexington, Mass. 02173


Email: gil@brandeis.edu

Heller 108- 781-736-3827

صفحه شخصی پرفسور دیوید گیل در دانشگاه برندیس:

http://heller.brandeis.edu/facguide/person. d.Gil

این زندگینامه با استفاده از صفحه شخصی دیوید گبل و منابع اینترنتی به رشته تحریر در آمده است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - خشونت