Cannibalism

Type

واژگان

فرانسوی

Cannibalismus

آلمانی

Kannibalismus

پارسی

همگونه خواری

مترادف: آدم خواری، هم نوع خواری

ریشه شناسی: این واژه از اواخر قرن هجده وارد زبان های اروپایی شد. واژه علمی برای این لغت anthropophagy است که آن را می توان به انسان خواری یا آدم خواری ترجمه کرد. اما ریشه واژه به کلمه اسپانیاییcanibal از ریشه caniba در یکی از زبان های کارائیب به نام آواراک(awarak) است که به گروهی از اهالی این منطقه اطلاق می شد.

تعریف: خوردن گوشت موجودی از یک گونه به وسیله فرد یا افرادی از گونه خودش.