Bilocal

Type

واژگان

فرانسوی

Bilocale

آلمانی

Bilokale

پارسی

دو مکان

مترادف: دو مکانی

ریشه شناسی: واژه جدید، از ریشه های لاتین bis به معنی «دو» و locus به معنی «محل».تعریف: از واژگان خویشاوندی به معنی موقعیت آزاد زوج پس از ازدواج برای انتخاب مسکن در نزدیکی به خانواده زن یا مرد، که عموما بر اساس ثروت یا جایگاه اجتمای طرفین و یا به صورت سلیقه شخصی انجام می گیرد.