Barbarism

Type

واژگان

فرانسوی

Barbarisme

آلمانی

Barbarismus

پارسی

بربریت

مترادف: بربر، توحش، ، وحشی گری

ریشه شناسی: این واژه از قرن چهارده وارد زبان های اروپایی شد و ریشه آن به لاتین barbarus به معنی «بیگانه» می رسد.


تعریف:این واژه ابتدا برای توصیف مردمان غیر یونانی ( و سپس غیر رومی) به کار می رفت در دوره ی کلاسیک تاریخ انسان شناسی و خصوصا در بینش تطور گرای قرن نوزده، نخست در معنایی نزدیک به توحش(savagery) به بدویت(primitive) به کار گرفته شد و پس از طیفه بندی هنری لویس مورگان به مثابه یکی از مراحل تسور جوامع نسانی تعریف شد که پس اط توحش و پیش از تمدن قرار می گیرد. یکی از معانی متعارف این واژه نیز در قالب barbarie و معادل های آن به انگلیسی و آلمانی به وحشیگری و بی رحمی اطلاق می شود.